NOVÁ ON-LINE VÝSTAVA LEVORUKÁ UKAZOVÁTKA NA TÓRU

24. 2. 2023 Přehled novinek

Malá skupinka ukazovátek ke čtení z Tóry se od ostatních ve sbírce Židovského muzea v Praze liší v drobném detailu: ukazovací ručka je ztvárněna v podobě levé ruky. Tato ukazovátka se tak stala zajímavým hmotným dokladem o vývoji tolerance k fyzické odlišnosti. Levorukost byla v judaismu původně považována za tělesnou vadu. Pro leváky to kromě jiného znamenalo, že nemohli být voláni ke čtení z Tóry, protože to bylo pokládáno za snížení důstojnosti svitku. Dotčená skupina věřících takový přístup pociťovala jako osobní újmu a vedlo to i ke snížení jejich společenské prestiže. V průběhu doby se však tento přístup změnil. Viditelným a veřejným vyjádřením této změny se stala levoruká ukazovátka.  

 
Novou on-line výstavu si prohlédněte zde.

>Darujte<
<
>
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10
 
 
 
11
12
13
 
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
25
 
26
27
28
29
30
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]