NOVÁ ON-LINE VÝSTAVA LEVORUKÁ UKAZOVÁTKA NA TÓRU

24. 2. 2023 Přehled novinek

Malá skupinka ukazovátek ke čtení z Tóry se od ostatních ve sbírce Židovského muzea v Praze liší v drobném detailu: ukazovací ručka je ztvárněna v podobě levé ruky. Tato ukazovátka se tak stala zajímavým hmotným dokladem o vývoji tolerance k fyzické odlišnosti. Levorukost byla v judaismu původně považována za tělesnou vadu. Pro leváky to kromě jiného znamenalo, že nemohli být voláni ke čtení z Tóry, protože to bylo pokládáno za snížení důstojnosti svitku. Dotčená skupina věřících takový přístup pociťovala jako osobní újmu a vedlo to i ke snížení jejich společenské prestiže. V průběhu doby se však tento přístup změnil. Viditelným a veřejným vyjádřením této změny se stala levoruká ukazovátka.  

 
Novou on-line výstavu si prohlédněte zde.

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]