Židovské muzeum pomáhá nalézat tváře obětí šoa

17. 4. 2023 Přehled novinek

Židovské muzeum v Praze dlouhodobě usiluje o shromažďování a zpřístupňování portrétů židovských obětí šoa, jež byly umučeny v průběhu II. světové války v koncentračních a vyhlazovacích táborech. Na internetu publikujeme tváře těchto obětí v rámci webového rozhraní nazvaného Digitální rozšíření Pinkasovy synagogy http://pinkas.jewishmuseum.cz/cs/. Tato elektronická databáze obsahuje jména jednotlivých obětí včetně jejich portrétů, pokud se do dnešních dnů takové snímky dochovaly.

Fotografie systematicky doplňujeme nejen z našich sbírek, ale také z fondů dalších paměťových institucí. Při vyhledávání relevantních fotek spolupracujeme především s nejrůznějšími archivy. V průběhu loňského roku bylo publikováno celkem 504 snímků. Letos jsme zveřejnili 141 fotografií ze Státního okresního archivu v Mělníku a v současné době digitalizujeme a zpracováváme dalších 300 podobizen ze Státního okresního archivu v Táboře.

Věříme, že prostřednictvím zveřejnění fotografií přispíváme k uctění památky obětí šoa, neboť každý identifikovaný portrét je spojen s konkrétním životním osudem, s konkrétní lidskou tragédií.   

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]