PŘIPOMÍNKA MEZINÁRODNÍHO DNE PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU V RÁMCI PROJEKTŮ ŽIDOVSKÉHO MUZEA

12. 2. 2024 Přehled novinek

Židovské muzeum v Praze připravilo v rámci Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti několik akcí určených pro širokou i odbornou veřejnost. Upozorňujeme i na kontinuální projekty, dokumentace šoa patří k celoročním ústředním činnostem muzea, mimo jiné zpracovává rozhovory s pamětníky.
 
„Židovské muzeum v Praze považuje připomínání obětí holocaustu za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů. Při vzniku Protektorátu Čechy a Morava, žilo na tomto území přes 120 tisíc Židů. Většina z nich byla deportována do Terezína a pak dále na východ do vyhlazovacích koncentračních táborů. Soustavně se věnujeme i vzdělávání, ve kterém se velká část naší nabídky zaměřuje na téma výchovy k předcházení antisemitismu. Usilujeme o to, aby si naši návštěvníci, mezi nimiž jsou každoročně i tisíce českých studentů, odnášeli vzpomínky, které v nich zůstanou živé,“ dodává ředitelka muzea Pavla Niklová.

Více informací o celoroční činnosti i specializovaných kulturních a vzdělávacích projektech naleznete v tiskové zprávě.

>Darujte<
<
>
26
27
28
29
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/incident.jpeg]