Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Hagada pesachová (hebr. hagada šel pesach)

Kniha, jejímž obsahem je převyprávění příběhu vyvedení Izraelitů z Egypta, slaveného o svátku Pesach, a pořádek domácí bohoslužby během tzv. sederové večeře svátku. Kromě modliteb, požehnání, souvisejících úryvků z Talmudu aj. obsahuje také příslušné biblické pasáže a tradiční sederové písně. Již ve středověku byly zhotovovány bohatě iluminované hagady, po vzniku knihtisku byly vydávány ilustrované hagady tištěné, jimiž se v 18. století na našem území inspirovala skupina písařů a iluminátorů vzešlých z moravských židovských obcí a působících poté v Rakousku, Německu a Holandsku.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
 
 
28
29
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]