Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Kniha modlitební

Pro různé příležitosti a obřady hebrejské bohoslužby se vyvinuly dva základní typy modlitební knihy: sidur (hebr., česky pořádek, uspořádání) zahrnuje obvykle modlitby pro všední dny, šabaty, Roš chodeš (počátek nového měsíce), svátky (s výjimkou svátků Vysokých a poutních) a některé další příležitosti, a dále různá požehnání a obřady. Mívá zpravidla menší formát než machzor (hebr., česky cyklus) – modlitební kniha pro svátky, která se dělí, zpravidla i fyzicky, na dvě části: modlitby pro Vysoké svátky, tj. Nový rok (Roš ha-šana) a Den smíření (Jom Kipur) a modlitby svátků poutních, tj. Přesnic (Pesachu), Svátku týdnů (Šavuot) a Svátku stánků (Sukot). Zhruba od druhé třetiny 19. století byly na našem území modlitební knihy vydávány s německým nebo českým paralelním překladem. Z dalších typů jmenujme především synagogální knihy pro kantora, obsahující často seznam vzpomínkových (zádušních) modliteb za jednotlivé zesnulé členy kongregace, knihy obsahující různá požehnání a obřady (pesachová hagada, požehnání po jídle, modlitby k obřízce, k zásnubám a svatbě), knihy jocerot obsahující poetické vsuvky do sváteční bohoslužby, knihy selichot (kajícné modlitby) a kinot (žalozpěvy), modlitby pro ženy (často v jazyce jidiš či judendeutsch), modlitby za umírající a zesnulé.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]