Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Opona synagogální (hebr. parochet)

Monumentální obdélný textilní závěs, často vyšívaný či jinak zdobený, v aškenázské synagoze zavěšovaný před dveře svatostánku. Původní parochet odděloval ve stanu úmluvy nejsvětější místo od ostatního prostoru (Ex 26:31–33); podobně tomu bylo i v biblickém Chrámu. Stejný princip oddělení nejsvětějšího prostoru svatostánku od prostoru synagogy se uplatňuje u synagogální opony. Po většinu roku je používána barevná opona, o Vysokých svátcích a Šmini aceret striktně bílá, při Tiša be-av je na znamení smutku nad zničením Chrámu ze svatostánku zcela odstraněna. Oblíbenou ozdobou opony jsou donační a datační nápisy, doplněné ikonografickými symboly (Koruna Tóry, Davidova hvězda, lev, jelen apod.). V renesanci a baroku se při zdobení opony užívala tzv. portálová kompozice se dvěma sloupy s hlavicemi a zvlášť nákladně zdobeným středovým polem. Tato stylizace vycházela pravděpodobně z reflexe jeruzalémského Chrámu: sloupy měly zastupovat vstupní sloupy svatyně a středové pole asi představovalo samotnou chrámovou oponu. Na vzácnost a nákladnost její tkaniny byl dle známých pramenů kladen zvláštní důraz. Někdy byla synagogální opona doplněna také kovovými rolničkami, které svým zvukem upozorňovaly věřící na okamžik shrnutí opony a otevření svatostánku.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
13
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
26
27
28
29
30
1
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]