Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Drapérie (hebr. kaporet)

Na svatostánek nad synagogální oponu byla nejpozději od konce 17. století zavěšována podélná textilie ve formě drapérie s dolním okrajem ukončeným lichým počtem laloků, převýšeným středem a složitou vyšívanou ikonografickou výzdobou. Předmět svatostánek opticky završoval, podobně jako biblický kaporet, který byl víkem archy úmluvy. Z popisu tohoto víka (Ex 25:17–22) a vnitřní výbavy stanu setkávání a jeruzalémského Chrámu vychází také podoba užitých symbolů. Uprostřed drapérie bývá umístěna archa s deskami desatera, nad ní jsou roztažena mohutná křídla biblických cherubů (ta mohla být zhotovována také samostatně a připojována po stranách textilie). V jednotlivých lalocích je obvykle vyšit sedmiramenný svícen, stůl s předkladnými chleby, hořící oltář, měděná nádrž a štít a čelenka velekněze. Ikonografickou výzdobu doplňují tři koruny: Koruna Tóry, Koruna kněžská a Koruna královská (Pirkej Avot 4:17). Tyto symbolicky i řemeslně náročné předměty byly v průběhu 19. století zjednodušovány. Drapérie se často stávaly přímou součástí synagogální opony nebo vyústily do formy samostatných jednoduchých závěsů, zdobených jedním či dvěma obecnými symboly judaismu. V některých synagogách byly v téže době choulostivé textilie nahrazovány drapériemi dřevěnými.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]