Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Řemínky modlitební (hebr. tefilin)

Svinuté pergameny s hebrejským textem vložené do schránek (hebr. bajit) ve tvaru kvádříku a určené k přivázání dlouhým řemínkem na ruku a čelo při modlitbě. Jejich používání vychází z biblického příkazu (Ex 13:1–10 a 11–16, Dt 6:4–9 a 11:13–21), postup přivazování se řídí přísnými pravidly. Jako ochrana před poškozením bylo někdy používáno stříbrné, bohatě zdobené pouzdro, tvarově přesně kopírující schránku na pergameny. Modlitební řemínky se vyskytují ve dvou velikostech schránek, obvyklá velikost je 3 až 5 centimetrů. Proužky pergamenu vložené do krabiček tefilin obsahují hebrejský text příslušných biblických pasáží, psaný školeným písařem. Pro tefilin vkládané na paži jsou psány za sebou na jednom kusu stočeného pergamenu, pro tefilin upevňované na hlavu na čtyřech oddělených proužcích, přičemž pro jejich pořadí uvnitř pouzdra existují dvě různé tradice.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]