Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Smlouva svatební (hebr. ketuba)

Svatební smlouva podepsaná svědky a předávaná ženě při svatebním obřadu nebo po svatbě. Do základní aramejské formule smlouvy je zahrnuto kdo, kdy a kde byl oddán, povinnosti manžela vůči ženě a výše sumy, kterou žena obdrží v případě rozvodu či smrti manžela. Listina slouží k ochraně práv ženy. Je psána aramejsky hebrejským písmem, ve starším období většinou na pergamen. Na rozdíl od jiných oblastí (např. Itálie, Iránu aj.) nejsou dochované ketuby z území Čech, Moravy a Slezska iluminovány či jinak zdobeny.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]