Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Svitek Tóry (hebr. sefer Tora)

Svitek obsahující hebrejský text Tóry, Pěti knih Mojžíšových, používaný v synagoze při pravidelném předčítání jednotlivých oddílů Tóry v sobotu, v pondělí, ve čtvrtek, o svátcích a některých dalších příležitostech. Svitek je ručně psán školeným písařem, a to podle vzorového textu, kvadrátním hebrejským písmem bez vokalizace. Příprava materiálu (pergamenu i inkoustu) i samotné psaní se řídí přísnými pravidly. Hotový svitek sešitý z několika dílů je dlouhý zhruba 20 a více metrů. V aškenázské oblasti, tedy i na území Čech, Moravy a Slezska, je po dokončení navinut na dřevěné tyče zakončené ozdobnými držadly (hebr. acej chajim, stromy života) a uchováván ve svatostánku v synagoze. Je považován za posvátný a požívá zvláštní úcty. Svitek Tóry (1) je před uložením do skříně na Tóru vždy opatřen předepsanými doplňky. Po ukončeném čtení jsou válce s textem svinuty k sobě a převázány povijanem na Tóru (2). Toto opatření je prováděno jako pojistka proti samovolnému rozvinutí a poškození svitku. Na svázaný svitek je nasazen ozdobný pláštík na Tóru (3) a svitek je doplněn ozdobami. Na přední část je řetízkem zavěšen štít na Tóru (4) a rovněž ukazovátko na Tóru (5). Na vyčnívající konce navíjecích tyčí jsou nasazeny nástavce na Tóru (6), které mohou být zaměněny za korunu na Tóru (7). Svitek je poté připraven k uložení.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]