Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Svitky synagogální

Zhotovované a psané obdobným způsobem jako svitek Tóry a obsahující biblické texty, jejichž předčítání tvoří součást synagogální liturgie. Výjimečně se dochovaly svitky obsahující oddíly z biblických knih Proroků (haftarot), a svitky knih Píseň písní (hebr. Šir ha-širim), Rút (Rut), Pláč Jeremiášův (Ejcha), Kazatel (Kohelet), nejčastěji se můžeme setkat se svitkem Ester (Ester). Svitky jsou předčítány v synagoze o zvláštních příležitostech, tj. Pesachu, Šavuot, Tiša be-av, Sukot a Purim. Pět svitků (hebr. Chameš megilot) se může objevovat společně i ve formě knižního svazku.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
25
26
27
28
29
30
 
1
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
15
 
 
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]