Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Štít na Tóru (hebr. tas)

Patří do souboru ozdob svitku Tóry a je řetízkem zavěšován na přední stranu oblečeného svitku. Vyvinul se v průběhu 16. století z původního jednoduchého závěsného štítku se jménem svátku, k němuž se vztahuje kapitola svitku, která se objeví bezprostředně po jeho rozvinutí. Základní tvar štítu bývá zhruba obdélný nebo oválný, s tepanou, cizelovanou nebo rytou výzdobou; někdy tvar sleduje zdobné motivy. V ploše štítu bývá umístěna schránka na výměnné destičky s názvy svátků, na spodním okraji mohou být přivěšeny dedikační štítky. Ikonografické prvky výzdoby vycházejí z biblických témat – nejčastějším motivem bývá dvojice lvů, strážících mezi sebou desky desatera. Výzdoba nebyla zcela přesně předepsána, a proto je možné se setkat i s jiným uspořádáním prvků, jejich vynecháním nebo nahrazením méně obvyklými motivy, většinou na přání objednavatele. Nejčastěji bylo při výrobě štítů používáno stříbro, někdy i zlacené, méně často měď nebo její slitiny – v těchto případech byl štít obvykle postříbřen. Velikost štítu je dána velikostí svitku, na který je zavěšován, a může se pohybovat v poměrně velkém rozpětí; výška běžného štítu je kolem 30 centimetrů.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]