Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Talmud (hebr., česky dosl. učení, studium)

Rozsáhlý soubor textů, který obsahuje tzv. ústní Tóru, tj. zákony, etické a filosofické učení a tradice židovského náboženství. Jádrem Talmudu je hebrejský text Mišny (hebr. opakování, rozuměj „opakování Zákona“) redigovaný kolem r. 200 a dále rozvedený a doplněný ve většinou aramejské Gemaře („ukončení“ či „učení“), neboli vlastním Talmudu. Ve dvou dochovaných verzích Talmudu, Jeruzalémském (Palestinském; uzavřený okolo r. 400) a Babylónském (okolo r. 500), jsou zachyceny učení a tradice dvou hlavních židovských center v prvních staletích našeho letopočtu. Ve fyzické podobě je Talmud několika až mnohasvazkový soubor členěný podle jednotlivých oddílů a traktátů Mišny. Text Talmudu je až do současnosti vykládán a komentován a typické folio Talmudu proto obsahuje základní text obtékaný po stranách typograficky odlišenými komentáři, především komentářem Rašiho (Šelomo ben Jicchak, severofrancouzský židovský učenec, 1040–1105). Počet vydání Talmudu dosahuje několika tisíců, na našem území se pak nejčastěji můžeme setkat s vydáními z 18. a 19. století, z nichž se vilenské vydání rodiny Rommovy stalo klasickým.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
 
 
28
29
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]