Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Jom kipur (Den smíření)

Závěrečný a nejvýznamnější den deseti dní pokání, připadající na 10. tišri, kdy se rozhoduje, kdo nebude zapsán do Knihy života, kdo neprovedl pokání a nesmířil se s Bohem. Tento svátek je provázen řadou omezení, která jsou nejpřísnější ze všech předpisů na svátky. Od začátku dne, tj. od setmění, se drží půst, je zakázáno pracovat podobně jako o šabatu, nesmí se omývat tělo a používat kosmetické přípravky, je zakázán manželský styk, nenosí se kožená obuv. Součástí liturgie je řada speciálních modliteb, ve kterých se vyjadřuje vyznání hříchů a prosba za odpuštění. Na závěr dne se troubí na šofar.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
13
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
26
27
28
29
30
1
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]