Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Jom kipur (Den smíření)

Závěrečný a nejvýznamnější den deseti dní pokání, připadající na 10. tišri, kdy se rozhoduje, kdo nebude zapsán do Knihy života, kdo neprovedl pokání a nesmířil se s Bohem. Tento svátek je provázen řadou omezení, která jsou nejpřísnější ze všech předpisů na svátky. Od začátku dne, tj. od setmění, se drží půst, je zakázáno pracovat podobně jako o šabatu, nesmí se omývat tělo a používat kosmetické přípravky, je zakázán manželský styk, nenosí se kožená obuv. Součástí liturgie je řada speciálních modliteb, ve kterých se vyjadřuje vyznání hříchů a prosba za odpuštění. Na závěr dne se troubí na šofar.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]