Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Sukot (Svátek stanů)

Je jedním z poutních svátků, slaví se od 15. do 22. tišri, svátek je slaven na památku přebývání ve stanech na poušti po východu z Egypta. Před svátkem se staví suka a během svátku se v ní tráví nějaký čas. Svátek se také nazývá Chag ha-asif (Svátek sklizně) a ve starověku se o něm konaly poutě do Jeruzaléma s obětinami. Pro liturgii je charakteristické používání čtyř druhů rostlin (arba’a minim), kterými jsou etrog, lulav, hadas a arava. K oslavě svátku patří četba biblické knihy Kazatel. Sedmý den svátku se nazývá Hošana raba a v tento den se sedmkrát obchází bima se čtyřmi druhy rostlin a otloukají se o ní vrbové větvičky. Následující den je samostatným svátkem zvaným Šemini aceret (Osmý den shromáždění), kdy se pronáší modlitba za déšť.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]