Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Chanuka (dosl. zasvěcení)

Svátek slavený od 25. kislevu osm dní na památku očištění a znovuzasvěcení Chrámu v Jeruzalémě a získání samostatnosti po povstání ve 2. st. př. o. l., které vedl Juda Makabejský spolu se svým otcem a bratry proti králi Antiochovi IV. Epifanovi, jenž nechal znesvětit Chrám a zakázal provádět některé náboženské předpisy. Na připomínku zázraku, kdy poslední džbánek rituálního oleje vydržel hořet v Chrámu místo jednoho dne osm dní, se zapalují svíce na osmiramenném svícnu (chanukija). Chanuka se proto nazývá také Svátek světel. Tradičně se o svátku pojídají koblihy a bramboráky, děti hrají různé hry (např. s drejdlem).

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]