Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Šavuot (Svátek týdnů)

Jeden ze tří poutních svátků, slaví se 6. a 7. sivanu. Svátek odvozuje svůj název od sedmi týdnů, které ho dělí od svátku Pesach. Šavuot má dva aspekty. Zemědělský charakter je zřejmý z dalších pojmenování svátku jako Den prvotin (Jom ha-bikurim) či Svátek žně (Chag ha-kacir). Zároveň se svátek slaví na památku dne uzavření smlouvy s Bohem a darování Tóry na Sinaji (pojmenování Zman matan Toratenu). Ke svátku patří výzdoba synagog zelenými ratolestmi a květinami, četba biblické knihy Rút ve formě svitku a tradiční pojídání mléčných jídel (např. palačinek a tvarohových koláčů).

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]