Interiér Vinohradské synagogy

dubna 2013

    Jindřich Eckert, kolem 1900

  • získáno v roce 1947
  • sbírka ŽMP, podsbírka judaika (sbírka vizuálního umění, podsbírka fotografie a nových médií)
  • vystaveno v Galerii Roberta Guttmanna v rámci výstavy „Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích“ (do 4. 8.)

ŽMP inv.č.: 102.157 Kontaktní pozitiv ze skleněné desky, podlepeno šedou lepenkou Rozměry 317 x 247 mm, lepenka 380 x 280 mm

Jindřich Eckert (1833-1905 ) je považován za nejvýznamnějšího českého fotografa 19. století. V letech 1897-1902 se věnoval zejména fotografování památek mizejícího pražského ghetta.

Projekt na synagogu s více než 2000 sedadly, která byla zbudována v letech 1895-96, vypracoval vídeňský architekt Wilhelm Stiassny. Hlavnímu průčelí do Sázavské ulice dominovaly dvě štíhlé osmiboké věže s lucernami, mohutné růžicové okno s Davidovou hvězdou a desky Desatera na vrcholu tympanonu. Východní průčelí mělo slepý portál, skutečný vstup do synagogy vedl průjezdy v postranních budovách rabínského domu a židovské školy do ochozu okolo chrámu. Interiér synagogy představoval rozlehlý bazilikální prostor s arkádovými galeriemi pro ženy po třech stranách hlavního sálu. Sloupy i galerie byly obloženy mramorem a ve své jednoduchosti působily impozantním dojmem.

Vinohradská synagoga byla slavnostně zasvěcena v září 1896. V té době měly Vinohrady již téměř 3500 a v roce 1921 dokonce 5732 židovských obyvatel, což z nich činilo největší židovskou obec v celé republice. Za okupace zde sídlil dětský domov a židovská škola. Po zákazu bohoslužeb na podzim 1941 byly ze synagogy odstraněny lavice a nacisté zde zřídili sklad nábytku z židovských bytů. Dne 14. února 1945 dostala synagoga při spojeneckém náletu přímý zásah zápalnou bombou a vnitřní prostor včetně galerií byl zničen. V roce 1951 rozhodla městská stavební komise o odstřelu zbytku chrámu a sousedních budov; na jejich místě byla postavena základní škola. Na její průčelí byla v únoru 1995 umístěna pamětní deska.

Projekt Vinohradské synagogy – plán přízemí, W. Stiassny 1894

Plán sedadel v hlavním sále a na galeriích Vinohradské synagogy

Východní průčelí Vinohradské synagogy, kolem 1905

Vinohradská synagoga po požáru 14. února 1945

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]