Vyhledávací filtr

Program přednášek a diskuzních večerůMěsíční program pořadů pro veřejnost - říjen 2018 (Praha)


Měsíční program pořadů pro veřejnost - říjen 2018 (Brno)


Žádáme návštěvníky kulturních pořadů o dodržování Návštěvního řádu Židovského muzea v Praze. Rádi bychom Vás tímto upozornili, že do objektu nelze vstupovat s velkými zavazadly.

čtvrtek 18. 10. 2018

Český kubismus v poušti: Neznámé projekty architekta Alfreda Neumanna

18. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1

První ze tří přednášek architekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neumannovi (1900-1968) při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. První část cyklu bude věnována projektům, které Neumann realizoval v Československu a jiných zemích Evropy, Karibiku a v Africe, přičemž přednáška rovněž obsáhne první Neumannova léta v Izraeli. Večer bude doprovázen bohatým obrazovým materiálem z fondu přednášejícího.
(zdroj obrázku: Autor: Ori~ – Vlastní dílo, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9500320)

Více informací…

neděle 21. 10. 2018

Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi pod horou Tábor

21. 10. 2018 10:30 - 12:00

TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno
Podle rabínské tradice dvě ženy opěvovaly Boha lépe než všichni muži světa. Jedna z nich se jmenovala Debora a byla soudkyní a prorokyní izraelského lidu. Na říjnové dílně zazní nejenom příběh její, ale také příběhy židovského vojevůdce Baraka a jeho kanaánského odpůrce Sisery. Společně s medvídkem Dubim budou děti hledat horu Tábor a zjistí, co se pod ní kdysi odehrálo. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.

Více informací…

úterý 23. 10. 2018

Československo a vznik státu Izrael

23. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V roce 1948 byl založen stát Izrael. Jeho vznik umožnila především letitá aktivita sionistických činitelů, mezinárodně politický vývoj po první světové válce i postoj velmocí k utrpení Židů a situaci na Blízkém východě po válce druhé. Ke vzniku Izraele významně přispělo i Československo, které poskytlo rodícímu se Státu Izrael jedinečnou podporu diplomatickou a vojenskou. Jaké byly motivy této podpory? Jak probíhala a jak zapadala do mezinárodněpolitického kontextu? Tyto a některé další otázky zodpoví Tomáš Habermann, který se ve své disertační práci na Pedagogické fakultě UK zabýval spletitými vztahy Československa a Izraele. 

Více informací…

čtvrtek 25. 10. 2018

Domy věčnosti VIII – Pohořelice, Miroslav, Jiřice u Miroslavi

25. 10. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
V osmém pokračování cyklu přednášek o moravských židovských hřbitovech Helena Bretfeldová posluchačům pomocí fotodokumentace přiblíží trojici hřbitovů připomínající historicky významné židovské obce založené na někdejší frekventované obchodní stezce mezi Dolním Rakouskem, Znojmem a Brnem.

Více informací…

úterý 30. 10. 2018

Zánik rakouského Manchesteru

30. 10. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Čtvrtá přednáška z cyklu Rakouský Manchester bude věnována osudům úspěšných brněnských židovských podnikatelů od konce třicátých let 20. století do roku 1948. Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu posluchače seznámí s životními situacemi průmyslnických rodin po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, arizací židovského majetku a realitou poválečných restitucí.

Více informací…

středa 31. 10. 2018

Sigmund Freud - osud a učení

31. 10. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Přednáška psychologa doc. Borise Iljuka z Univerzity Hradec Králové přiblíží život a dílo zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1856‒1939). Freud se narodil v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Svůj profesní život strávil ve Vídni, kde vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, na vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie.

Více informací…

středa 31. 10. 2018

První republika a Židé: reflexe 100. výročí vzniku ČSR

31. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Československo bývá vnímáno jako jedna z pozitivních výjimek mezi autoritativními režimy východní a střední meziválečné Evropy. Dějiny Židů byly v nově vzniklých státech tohoto regionu po roce 1918 významně poznamenány první světovou válkou, která vytvořila nové podmínky, příležitosti, ale i omezení, kterým byli Židé vystaveni. O tomto tématu pohovoří u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky pedagožka Marie Crhová (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita).

Více informací…

pondělí 05. 11. 2018

Úloha Terezína v tzv. konečném řešení židovské otázky

05. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK Maiselova 15, 3. patro

Přednáška doc. Vojtěcha Blodiga (Památník Terezín) v první části přiblíží nejprve stručně protižidovská opatření okupační moci směřující k oddělení Židů od majoritního obyvatelstva, zahájení deportací Židů a přechod k jejich masovému vyhlazování. Těžiště přednášky bude představovat vznik a vývoj terezínského ghetta jako významného článku v systému realizace obludného plánu na likvidaci evropských Židů. Závěr přednášky se bude věnovat pokusům o zkreslování perzekuce Židů v českých zemích a relativizaci zločinů nacistických okupantů. Večer je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v Pinkasově uličce. / Vstup volný.

Více informací…

neděle 11. 11. 2018

Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu

11. 11. 2018 14:00 - 16:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka dá dětem sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozví, zda se hebrejská čísla liší od písmen. Prohlídka: Židovský hřbitov ve Fibichově ulici. / Vstupné 50 Kč.

Více informací…

středa 14. 11. 2018

Samaritánští židé

14. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Pro většinu lidí je termín „Samaritán“ výhradně spjat s novozákonním příběhem o milosrdném Samařanu a o samařské ženě u Jákobovy studny. Málokdo už ale ví, že asi tisíc členů čítající komunita Samaritánů stále žije v Izraeli a na palestinském území. Samaritáni sami sebe považují za pravé Izraelity, kteří po řadu tisíciletí obývají Bohem vyvolené místo a uchovávají nezměněné zjevení dané Mojžíšovi v Tóře.  Přednáška doc. Daniela Bouška (FF UK) o Samaritánech z pohledu biblické a židovské pobiblické literatury představí jak hlavní momenty z dějin Samaritánů, jejich geografické rozšíření, rituály a zvyky, samaritánskou verzi Pentateuchu a hlavní díla samaritánské středověké literatury, tak současnou podobu komunity. / Vstup volný.

Více informací…

<
>
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
 
 
9
 
 
10
 
 
 
11
12
13
 
 
14
 
 
15
16
17
 
 
18
19
20
 
 
21
22
 
 
23
24
 
 
25
26
27
28
29
 
 
30
 
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT