Vyhledávací filtr

Pořady pro veřejnost

čtvrtek 20. 09. 2018

Zvláštnosti a taktika orgánů čs. kontrarozvědky při agenturněoperativním rozpracování sionistů a židovských buržoazních nacionalistů, aneb dilemata židovské pospolitosti za tzv. normalizace ve světle archivních dokumentů a fotografií

20. 09. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové normalizací. S návratem metod stalinského komunismu se vrátila i posedlost státních orgánů vším židovským. Boj s imaginárním, všudypřítomným sionistickým spiknutím nemohl nezasáhnout existující židovské obce. Ve skutečnosti však šel mnohem dále. Za sionistu, nejvěrnějšího přisluhovače amerického imperialismu, mohl být označen kdokoliv. Ozvěny tehdejších událostí se nesou židovským společenstvím dodnes - stejně jako se v myslích evropské inteligence navždy uhnízdila tehdejší sovětská konstrukce židovského nepřítele, sionisty. Přednáška dokumentaristy Martina Šmoka se uskuteční za podpory Statutárního města Brna.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

čtvrtek 20. 09. 2018

Židé v gulagu

20. 09. 2018 - 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Dodnes je málo známo, že k největším sovětským represím vůči Čechoslovákům došlo v období 2. světové války. Druhou nejpočetnější skupinou československých občanů, kterou postihl sovětský represivní režim v letech 1939—1945, přitom byli Židé. Publikaci Židé v gulagu. Sovětské pracovní a zajatecké tábory za druhé světové války ve vzpomínkách židovských uprchlíků z Československa představí autorská dvojice historiků Adam Hradilek a Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů. Kniha vyšla za podpory NFOH.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Prezentace knihy

neděle 23. 09. 2018

Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi objevuje Zemi zaslíbenou

23. 09. 2018 10:30 - 12:00

TIC ŽOB, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Červnové vyprávění se zastavilo uprostřed Knihy Jozue, která rozvíjí příběh o dobývání kenaánské země. Společně s medvídkem Dubim budou děti moci sledovat na mapě města Jericho, Aj nebo Šchem a dozví se, jak byla nakonec rozdělena Země zaslíbená. Připravena je tentokrát „kartografická“, ale hravá jako vždy.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

středa 26. 09. 2018

Pocta Dagmar Lieblové

26. 09. 2018 16:00 - 18:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Vernisáž výstavy prací žáků základních a středních škol, kteří se zúčastnili projektu Vím, co se stalo: pocta Dagmar Lieblové. Projekt, kterého se zúčastnilo na 700 studentů, byl věnován vzpomínce na oběti druhé světové války a probíhal v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze od ledna do března letošního roku. Vernisáž hudebně doprovodí žáci gymnázia Přírodní škola a rovněž budou vyhlášeni vítězové projektu. Večer i výstava soutěžních příspěvků budou věnovány památce dlouholeté předsedkyně Terezínské iniciativy Dagmar Lieblové (1929-2018), která v rámci projektu uskutečnila své poslední besedy se školami.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Výstava, Pro děti

neděle 07. 10. 2018

Máme si balit? Úpadek liberální demokracie a vzestup antisemitismu ve střední Evropě

07. 10. 2018 16:00 - 18:00

Antisemitismus ve střední Evropě se opět dostává do veřejného prostoru. V Maďarsku, v Polsku, i na Slovensku jsou antisemitské motivy využívány jako nástroj při hledání obětního beránka, který může za existující i údajné domácí politické problémy. Je vzestup antisemitismu doprovodným jevem narůstajícího neliberalismu? Političtí lídři tolerující antisemitismus mají často kladný vztah k Izraeli. Jak vysvětlit kombinaci antisemitismu a prosionismu? O těchto tématech budou diskutovat Šlomo Avineri (Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě / IL), Irena Kalhousová (London School of Economics / ČR), Konstanty Gebert (novinář a aktivista / PL) a Martin Poliačik (politik a pedagog / SK). Moderuje Jan Fingerland (Český rozhlas / ČR). Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením. Z důvodů omezené kapacity synagogy je nutná rezervace na adrese education@jewishmuseum.cz.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Diskuse

úterý 09. 10. 2018

Demokratizace náboženství, demokratizace společnosti

09. 10. 2018 19:00 - 21:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Vznik a rozvoj moderních demokratických hodnot zahrnoval i jejich emancipaci od náboženství – v západních společnostech především od křesťanství a judaismu. Náboženství zde mnohdy přejímají demokratický étos a rovněž napomáhají jeho formování. Může být náboženství jedním z činitelů demokracie, přestože obsahuje principy, které jsou v rozporu s demokratickými hodnotami? Nebo je náboženství oblastí lidské zkušenosti, kde by měly být otázky jako genderová rovnost, autorita či význam institucí určovány jinými pravidly? O těchto tématech budou diskutovat William Cook (Státní Univerzita v New Yorku / USA) a Paul Cliteur (Univerzita v Leidenu / Nizozemí). Moderuje prof. Pavel Hošek (ETF UK / ČR). Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 22. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením. Z důvodů omezené kapacity synagogy je nutná rezervace na adrese education@jewishmuseum.cz.

 
 

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Diskuse

neděle 14. 10. 2018

Lvíček Arje na návštěvě v Izraelském muzeu

14. 10. 2018 14:00 - 16:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi. Společně se lvíčkem Arjem se děti stanou tvůrci muzejní expozice. Pro inspiraci virtuálně navštíví Izraelské muzeum v Jeruzalémě, prohlédnou si jeho sbírky a vytvoří si vlastní expozici.
Prohlídka: Galerie Roberta Guttmanna.

Více informací…

Vstupné: 50 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

pondělí 15. 10. 2018

První deportace Židů do Niska nad Sanem a ghett v Lodži/Litzmannstad a Minsku

15. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Vyloučení Židů ze společnosti v době německé okupace, zabavení jejich majetku a nástup na shromaždiště byly předstupněm fyzické likvidace židovského etnika u nás. První transporty do Niska nad Sanem v roce 1939 měly ověřit mechanismus hromadných deportací.  Na podzim 1941 byly vypraveny vlaky do ghett v Lodži/Litzmannstadt a Minsku. O zahájení a fungování systému deportací protektorátního židovského obyvatelstva v kontextu nacistické rasové politiky promluví v rámci přednáškového cyklu k nové expozici Židovského muzea v Praze  Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v areálu Pinkasovy synagogy historička  Jana Šplíchalová z pořádající instituce a Tomáš Fedorovič z Památníku Terezín.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

čtvrtek 18. 10. 2018

Český kubismus v poušti: Neznámé projekty architekta Alfreda Neumanna

18. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1

První ze tří přednášek architekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neumannovi (1900-1968) při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí. První část cyklu bude věnována projektům, které Neumann realizoval v Československu a jiných zemích Evropy, Karibiku a v Africe, přičemž přednáška rovněž obsáhne první Neumannova léta v Izraeli. Večer bude doprovázen bohatým obrazovým materiálem z fondu přednášejícího.
(zdroj obrázku: Autor: Ori~ – Vlastní dílo, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9500320)

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

úterý 23. 10. 2018

Československo a vznik státu Izrael

23. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V roce 1948 byl založen stát Izrael. Jeho vznik umožnila především letitá aktivita sionistických činitelů, mezinárodně politický vývoj po první světové válce i postoj velmocí k utrpení Židů a situaci na Blízkém východě po válce druhé. Ke vzniku Izraele významně přispělo i Československo, které poskytlo rodícímu se Státu Izrael jedinečnou podporu diplomatickou a vojenskou. Jaké byly motivy této podpory? Jak probíhala a jak zapadala do mezinárodněpolitického kontextu? Tyto a některé další otázky zodpoví Tomáš Habermann, který se ve své disertační práci na Pedagogické fakultě UK zabýval spletitými vztahy Československa a Izraele. 

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
22
 
 
23
24
25
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT