Irena Troupová a Collegium Musicum Brno: Le-El Elim (Bohu všemohoucímu)

Praha

03. 09. 2015 19:30

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1.
Vstupné 220 Kč.

Koncert židovské barokní hudby, během něhož zazní díla Salamona Rossiho, Abrahama Cacerese, Cristiana Guiseppe Lidartiho a některých anonymních autorů. Vstupenky na koncert si můžete koupit na pokladně Maiselovy synagogy a Informačního a rezervačního centra ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). Vstupné: 220,- Kč.

Evropská barokní hudba se rozvíjela pod vlivem hlavních duchovních směrů, jež v tu dobu dominovaly – katolicismem a protestantismem. V 17. a 18. století však v Evropě existovaly i početné židovské komunity. Ty byly většinou odsouvány do ghett, v různých obdobích pak více či méně pronásledovány, našla se však i místa, kde byla židům umožněna vysoká míra participace na majoritní kultuře. Jedním z takových míst byla začátkem 17. století italská Mantova. Pod záštitou vévody Gonzagy zde působil i bez pochyb nejvýznamnější barokní židovský skladatel Salamone Rossi. Komponoval ve stejném stylu jako slavný Claudio Monteverdi, a to nejen italské madrigaly, ale i žalmy a modlitby v hebrejštině. Od konce 16. století se v některých severoitalských synagogách začala příležitostně objevovat polyfonní sborová hudba. Instrumentální hudba byla v synagoze po staletí zakázána na znamení smutku a oplakávání zničeného jeruzalémského chrámu a synagogální zpěv představoval svébytný hudební svět, v němž pevnou rukou vládla tradice. Jen při svatbách bylo použití hudebních nástrojů povoleno. Pravděpodobně na popud významného rabína Leona Modeny zkombinoval Rossi staré duchovní hebrejské texty s novou raně barokní hudbou a takto vzniklé vokální skladby vydal v roce 1622 ve sbírce “Ha‑Širim ašer li-Šlomo” (= Písně Šalamounovy), jež se tak stala první svého druhu. Název sbírky byl odvozen ze skladatelova jména, nejednalo se o zhudebnění textů Písně písní.

V 17. a 18. století najdeme velkou židovskou komunitu v Amsterdamu. Už od konce 16. století totiž do Nizozemí přicházeli marranos (španělská přezdívka židů, kteří se pod hrozbou smrti či vyhnání dali naoko pokřtít) ze Španělska a Portugalska, a jejich potomci se stali jednou z nejvíce se rozvíjejících komunit v Evropě. Kulturní život této komunity se rozlišoval variabilitou zájmů, které představovali její jednotliví členové. Učenci, spisovatelé a básníci, kteří požívali současně autority rabínů a kabalistů, vytvářeli díla o židovské etice, o hebrejštině a o historii, stejně jako vybranou poezii. Současně se sociálním a náboženským životem této komunity se rozvíjela i intenzívní hudební aktivita.
Mezi hudebními projevy této komunity patří především slavnosti “Šabat nachamu”, “Simchat Tora a Šabat berešit.” Jelikož „Velká synagoga“ v Amsterdamu byla slavnostně otevřena na “Šabat nachamu” v roce 1675 za zvuků orchestru a sboru, stal se tento den hlavním místním svátkem a je připomínán do dnešních dnů. Řada těchto děl se zachovala až do současnosti v Ec-chajim knihovně portugalsko-židovské komunity v Amsterdamu. Skladby jsou buď anonymního původu, či pracemi skladatelů A. Cacerese nebo C. G. Lidartiho.                                                                                      (text: Simona Holubcová)
 
Účinkují:              
  • Irena Troupová (soprán)

 

Collegium Musicum Brno
 

  • Elen Machová                                umělecká vedoucí, barokní housle
  • Jiří Květon                                      barokní housle
  • Věra Mikulášková                           viola da gamba
  • Simona Holubcová                          theorbovaná loutna
  • Lucie Fišerová                                virginal      


 

 

לאל אלים

LE-EL ELIM

Bohu všemohoucímu

 
Salamone ROSSI                              Sonata Terza
1570–1630                                          (Quarto Libro)
 
Anonym                                               Kol ha-nešama (Ž 150, v. 6)
 18.stol.
 
Salamone ROSSI                              Sonata Prima detta la Moderna
                                                               (Terzo Libro)                                      
 
Abraham CACERES                       Ha-mesiach                            
18.stol.
 
Cristiano Giuseppe LIDARTI       Ha-mesiach
1730–po 1793
 
Salamone ROSSI                              Sinfonia Seconda
 
 
Cristiano Giuseppe LIDARTI       Bo´i be-šalom                                                     
 
                                          ----------------------------------
 
Salamone ROSSI                              Sinfonia Quarta
 
                                                               Sinfonia Quinta
 
 
Abraham CACERES                       Le-el elim (1738)
(Le-el elim – Be-jom tova – Jišlam šalem – Le-chulechem – Ja´ir ka-jom)
 
Salamone ROSSI                              Sonata sopra l´aria di Ruggiero
 
 
Abraham CACERES                       Chiški chizki (1675) 


>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]