Cynthia Beth Rubin & Robert J. Gluck - Stopy historie: putování “Marseillské bible”

Praha

Od 24. 02. 2005 do 27. 03. 2005

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Prezentace projektu se koná v rámci tématického bloku nazvaného Místa paměti, který představuje projekty zabývající se možnostmi připomínání a interpretace historie ve veřejném prostoru a je součástí cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, který probíhá v Galerii Roberta Gutmanna již třetím rokem a je zaměřen na mapování vztahu současné vizuální kultury a judaismu. Kurátorkou tohoto cyklu je Mgr. Michaela Hájková.

Projekt „Stopy historie“ přináší fiktivní příběh hebrejského iluminovaného rukopisu ze 13. století, dnes známého pod názvem „Marseillská bible“. Jedná se o interaktivní instalaci, která tento rukopis představuje z různých stran: jako umělecké dílo, jehož estetika odráží vzájemnou blízkost tří stěžejních kultur středověkého Španělska, a zároveň jako mnohavrstevný narativní text.

Příběh rukopisu, jehož podoba svědčí o vzájemném prolínání židovských, křesťanských a islámských vlivů, dnes známe pouze zčásti; větší díl jeho putování zůstává obestřen tajemstvím. S jistotou víme pouze to, že vznikl v Toledu kolem roku 1260 a že v roce 1492, kdy došlo z rozhodnutí Ferdinanda Arragosnkého a Isabelly Kastilské k vypovězení Židů ze Španělska, sdílel osud vyhnanců. Je také doloženo, že v roce 1562 se načas objevuje v severogalilejském Safedu, který, ač pod otomanskou nadvládou, byl v té době významným centrem židovského mysticismu, jehož stoupenci usilovali o nápravu světa (Tikun ha-Olam). Následně ovšem opět mizí a znovu se objevuje až v roce 1894. Tehdy jsou tři jeho svazky za blíže nespecifikovaných okolností nalezeny ve fondu Městské knihovny v Marseilles (Bibliotheque Municipale Marseilles), kde se pod signaturou MS 1626 (I-III) nalézají dodnes.

Vyprávění, které projekt Stopy historie předkládá, je imaginárním příběhem odehrávajícím se na pozadí oněch několika doložitelných faktů. Není ovšem jednoduchým lineárním líčením, ale snaží se naopak pracovat s pojetím kultury jako fenoménu utvářeného vlivy, jež pocházejí z různých míst a jsou výsledkem setkávání vzájemně odlišných prostředí a etnik. Instalace kombinuje pohyblivý obraz a zvuk – dvě složky, které se proměňují a vrství v závislosti na tom, jak divák ovládá digitální povrch interaktivního prvku. Obrazy i zvuky jsou sice odvozeny z reálných situací, v rámci instalace jsou ale dále manipulovány způsobem, jímž dokáží zprostředkovat zážitky místa, pohybu a proměn přesněji, než jejich přímé, dokumentární přepisy. Obrazy se prolínají v jakémsi ustavičném tekutém pohybu a zvuky, volně přecházející jeden v druhý, se místy vzájemně překrývají.

Instalace Stopy historie je dílem dvou autorů odlišného zaměření. Hudba a obraz se sice v divákově prožitku vzájemně slévají, avšak obě komponenty se ubírají svými vlastními cestami, k jejichž spojení dochází pouze v určitém okamžiku. Obě složky, hudební i obrazová, byly autory vytvářeny na základě jejich vlastního vnímání nadčasového předmětu, který jako svědek dějin procestoval velkou část světa a může vyprávět mnoho příběhů.

Cynthia Beth Rubin je autorkou, jejíž uměleckou práci v oboru digitálních médií, které se věnuje již od počátku 80. let, lze bez nadsázky označit jako průkopnickou. Za svoje projekty prezentované v mnoha zemích světa a diskutované v odborném tisku zabývajícím se vztahem vizuálního umění a nových médií, získala řadu ocenění a grantů (the Connecticut Commission of the Arts, Memorial Foundation for Jewish Culture, New England Foundation of Arts aj.). Vystavovala mimo jiné na NY Digital Salon a prestižních přehlídkách novomediálního umění pořádaných organizacemi jako ArCADE, SIGGRAPH, ISEA a INA (Institut National de l’Audiovisuel). Cynthia Beth Rubin je absolventkou Antioch College a College of Art na Maryland Institute. V současné době vyučuje na Rhode Island School of Design. Podrobné informace o její tvorbě lze získat na internetové stránce www.cbrubin.net.

Robert J. Gluck je hudební skladatel, interpret a pedagog. Jeho skladby, do nichž vkládá zvuky a hudební motivy vycházející z tradice židovské kultury, jsou uváděny jak v USA tak v Evropě. Komponuje pro interaktivní performance a instalace, je ředitelem Studia pro elektronickou hudbu na univerzitě v Albany (University at Albany Electronic Music Studio) a podílí se též na vedení Nadace pro elektronickou hudbu (Electronic Music Foundation – www.emfinstitute.emf.org). Je absolventem tří prestižních newyorských hudebních škol (Julliard, Manhattan a Crane). Dále absolvoval studium na University at Albany, Yeshiva University, Reconstructionist Rabbinical College a na Rensselaer Polytechnic Institute. Ukázky z jeho tvorby a nahrávky živých vystoupení lze najít na internetové stránce www.electricsongs.com.

Sponzoři

Center for Jewish Culture and Creativity, U.S. Embassy Prague


>Darujte<
<
>
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT