Krajky ze sbírek Židovského muzea v Praze

Praha

Od 24. 06. 2004 do 22. 07. 2004

od 10 do 18 hodin, kromě sobot a židovských svátků
Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

V bohatých textilních sbírkách pražského Židovského muzea jsou zastoupeny téměř všechny známé textilní techniky i materiály. Depozitáře muzea ukrývají před zraky veřejnosti i řadu předmětů, v jejichž výzdobě se v rozmanitých podobách uplatnila paličkovaná krajka. Synagogální či obřadní textilie, šaty a doplňky, pořízené v průběhu téměř čtyř století, čekaly na možnost představit se laikům i odborníkům až do letošního roku.

Při příležitosti konání XI. Světového krajkářského kongresu, pořádaného organizací OIDFA v Praze, připravilo Židovské muzeum výstavu, kterou se uzavírá několikaletý výzkum paličkovaných krajek v jeho sbírkovém fondu, finančně podporovaný Ministerstvem kultury České republiky.

Nejpočetněji jsou v textilní sbírce muzea zastoupeny synagogální textilie: opony, pláštíky na Tóru a drapérie tvoří téměř polovinu vystavovaných exponátů. Paličkované krajky se na nich projevují ve dvou odlišných rolích, buď ve formě metrových krajek jako členící a lemující prvky textilií nebo v podobě plošných kompozic, spojujících paličkované motivy s rozmanitou pozamenterií. První, početnější forma, se prezentuje od nejstarších příkladů tvarově jednoduchých krajek s výraznými zuby – tzv. reticell, zastoupených datovanými ukázkami z let 1606 a 1652, přes pásy stlačených, geometricky stylizovaných lístkovin z 2. poloviny 17. století až po jednoduché metrové dracounové krajky s výraznými vlnovkami a okraji vyplněnými cípky z 18. a 19. století. Druhá skupina, mnohem pestřejší v použitých textilních materiálech (kombinující porty, prýmky, paličkované prvky i aplikace) je představena především monumentální kompozicí synagogální opony z roku 1708. Varianty tohoto zvláštního technologického postupu pak dokládají i další vystavované textilie např. pláštík z roku 1705 nebo drapérie z 19. století.

Kromě synagogálních textilií jsou na výstavě představeny také obřadní textilie a oděvy. Zvláštním souborem v rámci sbírek Židovského muzea jsou svatební pokrývky hlavy nevěsty, používané především jihomoravskými židovskými komunitami při obřadu pokrývání hlavy nevěsty (zv. bedeken). Jejich okraje jsou zdobeny dosud nepublikovanými příklady paličkovaných dracounových krajek se složitě stylizovanými, většinou rostlinnými motivy. Všechny vystavované exponáty tohoto souboru pocházejí z 19. století. Dámské oděvy jsou zastoupeny, kromě ukázky několika živůtků, reprezentativním souborem portrétů z obrazové sbírky muzea.

Součástí výstavy je rovněž prezentace předmětů, zhotovených málo známou technikou španier arbet (jid.). Někteří badatelé ji považují za jedinou specificky židovskou textilní technologii. Tato technika, založená na principu proplétání kovových lamel s vodícími svazky bavlněných nebo lněných nití, fixovaných leonským předivem, se rozvinula v židovských komunitách na Ukrajině a v Polsku v průběhu 19. století. Motivicky však navazuje na složitou rostlinnou ornamentiku paličkovaných krajek; ve 2. polovině 19. století se dokonce objevují vzácné doklady kombinace obou technologií. Jako ukázka předmětů zhotovených technikou španier arbet byly na výstavu zařazeny podlouhlé ozdoby mužského modlitebního šálu, tzv. atary.

Textilie, zdobené paličkovanými krajkami, ze sbírkového fondu Židovského muzea v Praze představují mimořádně cenný konvolut, jehož význam spočívá především v unikátně dochovaných komplexních údajích o jejich pořizovatelích a době a místě vzniku. Na základě dlouhodobého studia sbírky bylo možné vymezit některá zlomová období především v produkci metrových kovových paličkovaných krajek a zpřesnit datace výskytu některých krajkářských a pozamentérských postupů. Jsme rádi, že jsme s pozitivními výsledky našeho výzkumu mohli seznámit také Vás.

Partneři

Projekt výzkumu paličkovaných krajek ze sbírek Židovskeho muzea v Praze finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.


Svatební pokrývka hlavy z 19. století

Svatební pokrývka hlavy z 19. století

Přední strana pláštíku na Toru z roku 1662

Přední strana pláštíku na Toru z roku 1662

Dáma s červenými květy ve vlasech, 40. léta 19. století

Dáma s červenými květy ve vlasech, 40. léta 19. století

>Darujte<
<
>
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT