Druhý život českých svitků Tóry
České svitky Tóry a povijany na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně a Židovském muzeu v Praze

Rezervovat výstavu

Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy svitků Tóry v období holocaustu a po něm, se zvláštním zřetelem na vylíčení průběhu jejich odprodeje v roce 1964 a současné existence s prezentací nejzajímavějších aktivit jejich současných držitelů. Expozici doplňuje stejnojmenný dokumentární film režiséra Ivana Pokorného, dostupný v české a anglické verzi.

Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století, © Židovské muzeum v Praze

  • Jazykové verze: ČJ a AJ
  • libreto a scénář: Petr Černý , Židovské muzeum v Praze
  • námět: Kateřina Novotná
  • Rok vzniku: 2006

Osud svitků Tóry do roku 1963

V předválečných českých a moravských muzejních sbírkách se svitky Tóry a povijany na Tóru objevovaly jen výjimečně. Situace se radikálně změnila až během 2. světové války: v právě vznikajícím Židovském ústředním museu v Praze se podařilo zachránit předměty, mezi nimi téměř 1 800 svitků Tóry, jejichž majitelé byli deportováni do koncentračních táborů. Podnět k založení tohoto muzea dali pracovníci pražské židovské obce, jejich ideovým východiskem přitom byla sbírka předválečného pražského židovského muzea. Podrobněji zde: www.jewishmuseum.cz/informace/o-nas/historie/

Po válce byla sice řada židovských náboženských obcí obnovena a svitky Tóry jim byly pro náboženské účely opět poskytnuty, avšak v prvních letech komunistického režimu mnohé židovské obce zase zanikly, a Tóry se tak vrátily do sbírek Židovského muzea v Praze. V roce 1950 bylo Židovské muzeum pod nátlakem komunistů zestátněno a na začátku 60. let tehdejší československý režim začal odprodávat liturgické předměty ze sbírek pražského židovského muzea do zahraničí.

Prodej 1 500 svitků do zahraničí

Svitky Tóry se staly vítaným artiklem. Po nalezení vhodného kupce jich museli pracovníci muzea v roce 1963 z muzejní sbírky uvolnit k prodeji přibližně 1500. V lednu 1964 byly svitky v Praze zabaleny a poslány do Londýna. Tam vzbudila zásilka, obsahující stěží uvěřitelný počet exemplářů nejvýznamnějšího židovského obřadního předmětu, velkou pozornost. Svitky Tóry našly své útočiště v Kent House, sídle krátce předtím vzniklé židovské kongregace ve Westminsteru. Pro jejich další využití v úvahu připadaly dvě možnosti: svitky Tóry, které byly v pořádku nebo mohly být opraveny, zapůjčit zájemcům k liturgickým účelům a takové, které již opravitelné nebyly, k účelům vzpomínkovým. V roce 1965 se duší veškerých aktivit kolem správy a později i kolem distribuce svěřených svitků Tóry a činnosti vzniklého Memorial Scrolls Trust stala na téměř čtyři desetiletí Ruth Shafer. Pravidla distribuce byla stanovena jasně: předměty budou poskytnuty formou trvalé zápůjčky, a to nikoliv soukromým osobám, ale kongregacím, které je potřebují. Žádosti byly posuzovány individuálně a v mnoha případech byly z různých důvodů zamítnuty, např. když existovalo podezření, že zájemce chce se svitkem Tóry obchodovat.

Život svitků Tóry dnes

Dnes je převážná většina použitelných českých a moravských svitků Tóry rozmístěna v židovských kongregacích, památnících šoa, muzeích i knihovnách po celém světě. Ostatní jsou součástí malého muzea v Kent House, které kromě příběhu samotného připomíná také dějiny českých a moravských Židů. Kongregace, kterým Memorial Scrolls Trust svitky Tóry zapůjčil, jim věnují zaslouženou pozornost. Uvědomují si hodnotu paměti každého jednotlivého svitku a rozvíjejí řadu projektů, které slouží k poznání života židovské komunity na území Čech a Moravy. Na všech těchto projektech Židovské muzeum v Praze spolupracuje.

Projekt výzkumu českých svitků Tóry a povijanů na Tóru v Memorial Scrolls Trust v Londýně finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Program

Prostřednictvím Oddělení pro vzdělávání a kultury Židovského muzea v Praze lze ve Vaší instituci zorganizovat i přednáškovou činnost.

Technické parametry výstavy

  • nerámované panely (plast) k zavěšení
  • 11 panelů (v 100 x š 60 cm)
  • 1 panel (v 60 x š 100 cm)
  • 4 panely (v 45 x š 100 cm)
  • transportní bedna (110 x 50 x 70 cm, váha 45 kg) 1 ks
  • dokumentární film (česky a anglicky), 17 minut

Kontaktní osoba

Zuzana Pavlovská

Podmínky zápůjčky

Pro všechny instituce poskytujeme zapůjčení výstavy zdarma. Dopravu si zajišťuje každá instituce samostatně. 

Detail z povijanu na Tóru, Čechy, 1922 © Židovské muzeum v Praze

Pohled do skladů Ústředního židovského musea zachycuje svitky Tóry uskladněné na dřevěných regálech, © Židovské muzeum v Praze

   

Rezervační formulář

?
>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]