Neztratit víru v člověka
Protektorát očima židovských dětí

Rezervovat výstavu

Výstava představuje dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům a studentům základních a středních škol náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou.

POPIS VÝSTAVY

Historické události prostřednictvím osobních příběhů

Výstava představuje osobní příběhy konkrétních židovských dětí a jejich rodin jako klíč k pochopení historických událostí předválečného a válečného Československa. Pro přiblížení historické problematiky zejména mladým návštěvníkům byly při tvorbě expozice využity autentické materiály, z nichž mnohé vytvořily samy děti: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.

Úvodní panel představuje šest židovských dětí, které ve třicátých letech spokojeně žijí v kruhu své rodiny a přátel. Na dalších panelech jsou nastíněny jejich rozdílné osudy v průběhu válečných let - ať se jednalo o ukrývané dítě, dítě, které zachránil Charles Winton, nebo dítě ze smíšeného manželství. Zvláštní pozornost je věnována životu dětí v ghettu Terezín a v koncentračním táboře Osvětim. Poslední výstavní panel je věnován poválečnému a současnému životu všech šesti hlavních hrdinů.

V rámci doprovodného programu mohou jeho účastníci pracovat s výstavou ve skupinách, z nichž každá sleduje jeden dětský osud, který v závěru porovná s ostatními příběhy. Samostatná práce žákům a studentům umožní pochopit, že válečné události a holocaust nejsou jen dějinnými fakty, ale také příběhy konkrétních lidí.

Celý projekt je možno začlenit do výuky dějepisu, základů společenských věd, ale i výtvarné a estetické výchovy. Expozice dále pokrývá i některá průřezová témata definovaná Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ a SŠ (zejména Multikulturní výchovu a Výchovu demokratického občana).

MATERIÁLY

Materiály ke stažení na http://www.neztratitviru.net/

Program

Prostřednictvím Oddělení pro vzdělávání a kultury Židovského muzea v Praze lze ve Vaší instituci zorganizovat i přednáškovou činnost.

Technické parametry výstavy

  • 20 panelů (v 200 x š 80 cm) na roll-up stojanech

Kontaktní osoba

Zuzana Pavlovská

Podmínky zápůjčky

Pro všechny instituce poskytujeme zapůjčení výstavy zdarma. Dopravu si zajišťuje každá instituce samostatně. 

   

Rezervační formulář

?
<
>
29
30
31
 
1
 
2
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
31
1
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT