Dětské kresby z terezínského ghetta

Sbírka je největším souborem dětské kresby z období šoa na světě. Obsahuje celkem 4 387 prací židovských dětí, které během druhé světové války prošly terezínským ghettem. Všechny kresby vznikly v krátkém období necelých dvou let (1943-1944) v hodinách kreslení organizovaných jednou z nejvýraznějších ženských představitelek meziválečné avantgardy Friedl Dicker-Brandeisovou (1898-1944).

Výuka kreslení zaujímala v rámci péče o děti v ghettu výsadní postavení. Založena na specifické experimentální metodě, jíž si Friedl osvojila především od svého učitele Johanna Ittena (1888-1967), ale i dalších průkopníků uměleckého experimentu na Státním Bauhausu ve Výmaru, kde studovala v letech 1919-1923, se v extrémních podmínkách ghetta stala základním pilířem tajně organizovaného vzdělávání. Cílem Friedl nebylo, jak sama říkala, vychovávat z dětí umělce, ale rozvíjet jejich kreativitu a emoční a sociální intelekt.

I přes aplikaci přesně cílené metody přitom dokázala respektovat osobnost dítěte a nechávala dostatek volného prostoru pro sebevyjádření, uvolnění fantazie a emocí, díky čemuž mělo vyučování také neocenitelný terapeutický účinek. Na podzim 1944 byla Friedl i většina jejích žáků deportována dále na východ. Téměř všechny děti i jejich učitelka zahynuly v osvětimských plynových komorách.

Na čtyři a půl tisíce dětských kreseb z Terezína, jež Friedl po hodinách sbírala a schraňovala ve dvou zavazadlech, která uschovala před svojí deportací v jednom z terezínských dětských domovů, tvoří od konce války součást sbírek Židovského muzea v Praze. Od roku 1945 byly kresby vystavovány po celém světě, vyšla o nich řada knih a bylo natočeno mnoho filmů, včetně animovaných děl, kde hrají kresby hlavní roli.

Cvičení – teorie barev - Hana Lustigová (1931-1944), 30. 5. 1944, akvarel a tužka na papíře, 17,2 x 25,2 cm, signováno a datováno vlevo dole: Lustig Hana 30. 5. 1944, 13 Z. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 121.997

Cvičení – teorie barev

Hana Lustigová (1931-1944), 30. 5. 1944, akvarel a tužka na papíře, 17,2 x 25,2 cm, signováno a datováno vlevo dole: Lustig Hana 30. 5. 1944, 13 Z. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 121.997

Fantazie z podmořského světa - Ruth Gutmannová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 22 x 30 cm, signováno na reversu: Gutmann Ruth, L 410, Heim 28, 13 Jahre. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.806

Fantazie z podmořského světa

Ruth Gutmannová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 22 x 30 cm, signováno na reversu: Gutmann Ruth, L 410, Heim 28, 13 Jahre. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.806

Kaligrafické cvičení - Petr Ginz (1928-1944), nedatováno (1943-1944), křída na paíře, 26 x 32,8 cm, nesignováno. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.620r

Kaligrafické cvičení

Petr Ginz (1928-1944), nedatováno (1943-1944), křída na paíře, 26 x 32,8 cm, nesignováno. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.620r

Kresebné cvičení – uvolnění ruky, rytmus - Josef Bäuml (1931-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 25 x 31,2 cm, signováno vlevo nahoře: Josef Bäuml 5. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 129.169v

Kresebné cvičení – uvolnění ruky, rytmus

Josef Bäuml (1931-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 25 x 31,2 cm, signováno vlevo nahoře: Josef Bäuml 5. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 129.169v

Sen - Helena Mändlová (1930-1944), nedatováno (1943), papírová koláž s použitím starých formulářů, 20,5 x 27 cm, signováno na reversu vlevo nahoře: Helene Mändl N72, Jahrgang 1930, XV. Stunde / a vpravo dole: Helenka Mändl 28 B. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 121.586

Sen

Helena Mändlová (1930-1944), nedatováno (1943), papírová koláž s použitím starých formulářů, 20,5 x 27 cm, signováno na reversu vlevo nahoře: Helene Mändl N72, Jahrgang 1930, XV. Stunde / a vpravo dole: Helenka Mändl 28 B. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 121.586

Cesta k domu - Hana Zieglerová (1933-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 16,3 x 20,6 cm, signováno vpravo dole: H. Zieglerová. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 130.766

Cesta k domu

Hana Zieglerová (1933-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 16,3 x 20,6 cm, signováno vpravo dole: H. Zieglerová. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 130.766

Krajina s řekou a dvěma postavami - Soňa Fischerová (1931-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 22 x 29,9 cm, signováno vlevo nahoře: Sonja Fischer XIV V. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 130.788

Krajina s řekou a dvěma postavami

Soňa Fischerová (1931-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 22 x 29,9 cm, signováno vlevo nahoře: Sonja Fischer XIV V. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 130.788

Větrání matrací v zahradě - Irena Karplusová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka, pastel a pastelky na papíře, 20,3 x 29,8 cm, signováno vlevo dole: Irena Karplusová Heim 13. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.344r

Větrání matrací v zahradě

Irena Karplusová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka, pastel a pastelky na papíře, 20,3 x 29,8 cm, signováno vlevo dole: Irena Karplusová Heim 13. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.344r

Městská scenérie - Gertruda Kestlerová (1932-1944), datováno: 5. 4. 1944, tužka, pastel a pastelky na papíře, 20,5 x 30,8 cm, signováno vlevo dole: Trůda Kestlerová, vpravo dole: II. skupina 5. dubna. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.363

Městská scenérie

Gertruda Kestlerová (1932-1944), datováno: 5. 4. 1944, tužka, pastel a pastelky na papíře, 20,5 x 30,8 cm, signováno vlevo dole: Trůda Kestlerová, vpravo dole: II. skupina 5. dubna. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.363

Městská scenérie - Neznámý autor (Stein ?), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 25,1 cm, sekundárně značeno (patrně rukou učitele) vpravo nahoře: Stein. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.371r

Městská scenérie

Neznámý autor (Stein ?), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 25,1 cm, sekundárně značeno (patrně rukou učitele) vpravo nahoře: Stein. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.371r

Les - Vilém Eisner (1933-1943), nedatováno (1943), akvarel na papíře, 15,2 x 21?3 cm, signováno vpravo dole: V. V. Eisner. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.399

Les

Vilém Eisner (1933-1943), nedatováno (1943), akvarel na papíře, 15,2 x 21?3 cm, signováno vpravo dole: V. V. Eisner. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.399

Dům / Interiér - Jiří Mahler (1935-1944), datováno: 21. 6. 1944, akvarel na papíře, 14,7 x 21,2 cm, signováno vlevo nahoře recto i verso: Jirka Mahler 21. 6. 1944. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.405r / 131.405v

Dům / Interiér

Jiří Mahler (1935-1944), datováno: 21. 6. 1944, akvarel na papíře, 14,7 x 21,2 cm, signováno vlevo nahoře recto i verso: Jirka Mahler 21. 6. 1944. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.405r / 131.405v

Dům / Interiér - Jiří Mahler (1935-1944), datováno: 21. 6. 1944, akvarel na papíře, 14,7 x 21,2 cm, signováno vlevo nahoře recto i verso: Jirka Mahler 21. 6. 1944. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.405r / 131.405v

Dům / Interiér

Jiří Mahler (1935-1944), datováno: 21. 6. 1944, akvarel na papíře, 14,7 x 21,2 cm, signováno vlevo nahoře recto i verso: Jirka Mahler 21. 6. 1944. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.405r / 131.405v

Postava u kavalce - Bedřich Hoffmann (1932-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,8 x 23,5 cm, signováno vpravo dole: Hoffmann 7 L 417 X. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.413r

Postava u kavalce

Bedřich Hoffmann (1932-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,8 x 23,5 cm, signováno vpravo dole: Hoffmann 7 L 417 X. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.413r

Hlavy, stromy, ovoce, dům - Milena Deimlová (1932-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 16,1 x 20,2 cm, signováno vlevo nahoře: Milena Deiml 10. hodina 11 roků. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.427

Hlavy, stromy, ovoce, dům

Milena Deimlová (1932-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 16,1 x 20,2 cm, signováno vlevo nahoře: Milena Deiml 10. hodina 11 roků. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.427

Oáza / Na plovárně - Jindřiška (Ina) Habalová (1932 – přežila), datováno: 25. 4. 1944, pastel na papíře, 21,5 x 17,2 cm, signováno vlevo nahoře: Ina Habalová 1. sk. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.432r / 131.432v

Oáza / Na plovárně

Jindřiška (Ina) Habalová (1932 – přežila), datováno: 25. 4. 1944, pastel na papíře, 21,5 x 17,2 cm, signováno vlevo nahoře: Ina Habalová 1. sk. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.432r / 131.432v

Oáza / Na plovárně - Jindřiška (Ina) Habalová (1932 – přežila), datováno: 25. 4. 1944, pastel na papíře, 21,5 x 17,2 cm, signováno vlevo nahoře: Ina Habalová 1. sk. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.432r / 131.432v

Oáza / Na plovárně

Jindřiška (Ina) Habalová (1932 – přežila), datováno: 25. 4. 1944, pastel na papíře, 21,5 x 17,2 cm, signováno vlevo nahoře: Ina Habalová 1. sk. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.432r / 131.432v

Vzpomínky na domov - Heinrich Brössler (1934 – přežil), nedatováno (1943-1944), tužka a akvarel na papíře, 14,7 x 21,1 cm, signováno vpravo dole: IIII B 21. 6. J. Brössler. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.442

Vzpomínky na domov

Heinrich Brössler (1934 – přežil), nedatováno (1943-1944), tužka a akvarel na papíře, 14,7 x 21,1 cm, signováno vpravo dole: IIII B 21. 6. J. Brössler. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.442

Dům v krajině - Robert Hirsch (1933-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 20,7 x 27,7 cm, signováno vlevo nahoře: Hirsch R. H 2 H X. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.452

Dům v krajině

Robert Hirsch (1933-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 20,7 x 27,7 cm, signováno vlevo nahoře: Hirsch R. H 2 H X. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.452

Dům v krajině - Hanuš Klauber (1932-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 21 x 32 cm, signováno vlevo nahoře: Klauber. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.725

Dům v krajině

Hanuš Klauber (1932-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 21 x 32 cm, signováno vlevo nahoře: Klauber. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.725

Zámek - Dorit Weiserová (1932-1944), datováno: 3. 5. 1944, tužka na papíře, 22,7 x 25 cm, signováno vpravo dole: Doris Weiser III. s. 3. 5. 1944.  Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.731

Zámek

Dorit Weiserová (1932-1944), datováno: 3. 5. 1944, tužka na papíře, 22,7 x 25 cm, signováno vpravo dole: Doris Weiser III. s. 3. 5. 1944. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.731

Letní krajina - Kurt Wurzel (1932-1944), nedatováno (1943-1944), pastel na papíře, 22,8 x 29,5 cm, signováno vpravo dole: H. VI. L 417 Kurt Wurzel. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.745

Letní krajina

Kurt Wurzel (1932-1944), nedatováno (1943-1944), pastel na papíře, 22,8 x 29,5 cm, signováno vpravo dole: H. VI. L 417 Kurt Wurzel. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.745

Pouštění draků (Vzpomínky na domov) - Zuzana Lieselotta Winterová (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka a pastelky na papíře, 20,4 x 29 cm, signováno verso vpravo nahoře: Zuzka Winterová. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.361

Pouštění draků (Vzpomínky na domov)

Zuzana Lieselotta Winterová (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka a pastelky na papíře, 20,4 x 29 cm, signováno verso vpravo nahoře: Zuzka Winterová. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.361

Motýli - Marianna Langová (1932-1944), nedatováno (1943-1944), pastelky na papíře, 20,6 x 28,7 cm, signováno vpravo dole: Marianna Langová. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.374

Motýli

Marianna Langová (1932-1944), nedatováno (1943-1944), pastelky na papíře, 20,6 x 28,7 cm, signováno vpravo dole: Marianna Langová. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.374

Vlak projíždějící krajinou - Petr Holzbauer (1932-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,4 x 30,3 cm, signováno vlevo dole: VI Holzbauer, 3. 4. (L 417, Heim 6). Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.381

Vlak projíždějící krajinou

Petr Holzbauer (1932-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,4 x 30,3 cm, signováno vlevo dole: VI Holzbauer, 3. 4. (L 417, Heim 6). Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.381

Vzpomínky na domov - Heinrich Brössler (1934 – přežil), nedatováno (1943-1944), tužka a akvarel na papíře, 14,7 x 21,1 cm, signováno vpravo dole: IIII B 21. 6. J. Brössler. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.442

Vzpomínky na domov

Heinrich Brössler (1934 – přežil), nedatováno (1943-1944), tužka a akvarel na papíře, 14,7 x 21,1 cm, signováno vpravo dole: IIII B 21. 6. J. Brössler. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 131.442

Volejbal - Marianna Löblová (1933 – přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,5 x 30,3 cm, signováno vpravo dole: Löbl Máňa, II s., S/3. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.398

Volejbal

Marianna Löblová (1933 – přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,5 x 30,3 cm, signováno vpravo dole: Löbl Máňa, II s., S/3. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.398

Zátiší - Eva Riessová (1931 – přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,8 x 29,2 cm, signováno vlevo nahoře: Riess Eva, 14. 10. H. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.409

Zátiší

Eva Riessová (1931 – přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,8 x 29,2 cm, signováno vlevo nahoře: Riess Eva, 14. 10. H. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 133.409

Květiny - Ruth Ščerbak (1934-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 15,7 x 21,6 cm, signováno vpravo nahoře: Ruth Ščerbak. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 135.102

Květiny

Ruth Ščerbak (1934-1944), nedatováno (1943-1944), akvarel na papíře, 15,7 x 21,6 cm, signováno vpravo nahoře: Ruth Ščerbak. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 135.102

Květiny - Ernesta Tischler (1930-1944), datováno: 7. 9. 1943, tužka na papíře, 22,6 x 22,4 cm, signováno vlevo nahoře: Ernesta Tischler, 13 Jahre, 3. Stunde, 7. 9. 1943, C III 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 135.107

Květiny

Ernesta Tischler (1930-1944), datováno: 7. 9. 1943, tužka na papíře, 22,6 x 22,4 cm, signováno vlevo nahoře: Ernesta Tischler, 13 Jahre, 3. Stunde, 7. 9. 1943, C III 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 135.107

Vlak - Margit Koretzová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka a akvarel na papíře, 16,2 x 21,4 cm, signováno vpravo nahoře: Koretz Margit, L 410/16, X. Studne, 11 Jahre. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 154.798

Vlak

Margit Koretzová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka a akvarel na papíře, 16,2 x 21,4 cm, signováno vpravo nahoře: Koretz Margit, L 410/16, X. Studne, 11 Jahre. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 154.798

Vzpomínka na domov - Anna Becková (1931-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 14,9 x 21 cm, signováno vlevo nahoře: Becková Anni, C III 104, 4. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 162.659r / 162.659v

Vzpomínka na domov

Anna Becková (1931-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 14,9 x 21 cm, signováno vlevo nahoře: Becková Anni, C III 104, 4. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 162.659r / 162.659v

Vzpomínka na domov - Anna Becková (1931-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 14,9 x 21 cm, signováno vlevo nahoře: Becková Anni, C III 104, 4. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 162.659r / 162.659v

Vzpomínka na domov

Anna Becková (1931-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 14,9 x 21 cm, signováno vlevo nahoře: Becková Anni, C III 104, 4. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 162.659r / 162.659v

Figurální kresba - Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 23,2 x 16,9 cm, signováno vlevo nahoře: Valentiková D., Hamburg C III, 10 roků, 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.036r / 163.036v

Figurální kresba

Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 23,2 x 16,9 cm, signováno vlevo nahoře: Valentiková D., Hamburg C III, 10 roků, 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.036r / 163.036v

Figurální kresba - Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 23,2 x 16,9 cm, signováno vlevo nahoře: Valentiková D., Hamburg C III, 10 roků, 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.036r / 163.036v

Figurální kresba

Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 23,2 x 16,9 cm, signováno vlevo nahoře: Valentiková D., Hamburg C III, 10 roků, 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.036r / 163.036v

Figurální kresba - Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno verso vlevo nahoře: Judita Valnetik. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.038r / 163.038v

Figurální kresba

Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno verso vlevo nahoře: Judita Valnetik. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.038r / 163.038v

Figurální kresba - Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno verso vlevo nahoře: Judita Valnetik. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.038r / 163.038v

Figurální kresba

Jitka Walentiková (1933-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno verso vlevo nahoře: Judita Valnetik. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.038r / 163.038v

Náčrty předmětů / Cvičení na uvolnění ruky - Hana Erika Karplusová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno nahoře uprostřed: Hana Karplus, 13 Jahre, C III 104, 1. Stunde. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.056r / 163.056v

Náčrty předmětů / Cvičení na uvolnění ruky

Hana Erika Karplusová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno nahoře uprostřed: Hana Karplus, 13 Jahre, C III 104, 1. Stunde. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.056r / 163.056v

Náčrty předmětů / Cvičení na uvolnění ruky - Hana Erika Karplusová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno nahoře uprostřed: Hana Karplus, 13 Jahre, C III 104, 1. Stunde. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.056r / 163.056v

Náčrty předmětů / Cvičení na uvolnění ruky

Hana Erika Karplusová (1930-1944), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 20,5 x 32,5 cm, signováno nahoře uprostřed: Hana Karplus, 13 Jahre, C III 104, 1. Stunde. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.056r / 163.056v

Kresebná cvičení - Emilie Straková (1934 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,5 x 20,6 cm, signováno recto vpravo nahoře: C III 104, Emilie Straka, 7. ph. 9 ro[ků]. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.061r / 163.061v

Kresebná cvičení

Emilie Straková (1934 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,5 x 20,6 cm, signováno recto vpravo nahoře: C III 104, Emilie Straka, 7. ph. 9 ro[ků]. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.061r / 163.061v

Kresebná cvičení - Emilie Straková (1934 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,5 x 20,6 cm, signováno recto vpravo nahoře: C III 104, Emilie Straka, 7. ph. 9 ro[ků]. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.061r / 163.061v

Kresebná cvičení

Emilie Straková (1934 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka na papíře, 17,5 x 20,6 cm, signováno recto vpravo nahoře: C III 104, Emilie Straka, 7. ph. 9 ro[ků]. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.061r / 163.061v

Studie světla a stínu - Eva Lora Sternová (1930 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka a pastel na papíře, 22,9 x 23,8 cm, signováno recto vlevo nahoře: Eva Štern, 1931, 7 N III, 43 C III 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.195r / 163.195v

Studie světla a stínu

Eva Lora Sternová (1930 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka a pastel na papíře, 22,9 x 23,8 cm, signováno recto vlevo nahoře: Eva Štern, 1931, 7 N III, 43 C III 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.195r / 163.195v

Studie světla a stínu - Eva Lora Sternová (1930 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka a pastel na papíře, 22,9 x 23,8 cm, signováno recto vlevo nahoře: Eva Štern, 1931, 7 N III, 43 C III 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.195r / 163.195v

Studie světla a stínu

Eva Lora Sternová (1930 - přežila), nedatováno (1943-1944), tužka a pastel na papíře, 22,9 x 23,8 cm, signováno recto vlevo nahoře: Eva Štern, 1931, 7 N III, 43 C III 104. Provenience: vytvořeno v hodinách kreslení organizovaných v letech 1943-1944 v terezínském ghettu malířkou a pedagožkou Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944); ve sbírkách Židovského muzea v Praze od roku 1945 ŽMP inv. č. 163.195r / 163.195v

>Darujte<
<
>
30
31
 
 
 
1
 
 
2
3
4
5
6
7
 
 
8
 
 
9
10
11
 
 
12
13
 
 
14
15
 
 
16
17
18
19
 
 
20
21
22
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT