malba

album/Album_Model_Album/149/1_Soubormalebprazskehopohrebnihobratrstva_Modlitbyulozeumirajiciho.jpg

Soubor maleb pražského pohřebního bratrstva

Neznámý autor, Nedatováno, 70. léta 18. století – 40. léta 19. století, olej na plátně, 54 x 110 cm, nesignováno

Provenience:
Z majetku Pohřebního bratrstva pražské Židovské náboženské obce; v roce 1942 byl cyklus jako součást majetku zrušených židovských obcí a spolků zařazen do sbírek Židovského muzea v Praze (v letech 1942-1945 Ústřední židovské muzeum Židovské rady starších), kde se nachází dodnes ŽMP inv. č. 12.843/1-19

Jednotlivé malby cyklu:

 1. Návštěva u nemocného
 2. Modlitby u lože umírajícího
 3. Zahalení mrtvého
 4. Omývání mrtvého
 5. Šití pohřebního oděvu
 6. Zhotovení rakve
 7. Kopání hrobu
 8. Vynášení mrtvého
 9. Vstup pohřebního bratrstva na hřbitov
 10. Proslov nad mrtvým
 11. Nesení mrtvého ke hrobu
 12. Spouštění rakve do hrobu
 13. Útěcha pozůstalých
 14. Mytí rukou při odchodu ze hřbitova
 15. Představenstvo pohřebního bratrstva
 16. Výroční modlitba u hrobu rabi Löwa
 17. Výroční hostina pohřebního bratrstva
 18. Starý židovský hřbitov v Praze na Olšanech
 19. Vstup na nový židovský hřbitov v Praze na Olšanech
album/Album_Model_Album/149/1_Soubormalebprazskehopohrebnihobratrstva_Nesenimrtvehokehrobu.jpg

Soubor maleb pražského pohřebního bratrstva (2)

album/Album_Model_Album/149/2_PortretlekarebiskupawurzburskehoMoseseBernhardaWolfsheimera.jpg

Portrét lékaře biskupa würzburského Mosese Bernharda Wolfsheimera (asi 1720 – asi 1782), otce Ester, manželky Gawriela Löwyho, lékárníka U zlatého lva v Praze

Neznámý autor, Nedatováno, 70. léta 18. století, Olej na plátně, 70 x 54,5 cm, Nesignováno

Provenience:
akvizice z roku 2011; nákup od soukromé osoby, Čelákovice u Prahy. Předchozí vlastnická historie: nejméně do roku 1933 ve vlastnictví rodiny; poslední doložený majitel Dr. Leo Epstein (1883–1933), potomek Wolfsheimerů, Löwyů, Jeitelesů, Brandeisů a Epsteinů; vlastnická historie po roce 1933 je nejasná. Je pravděpodobné, že obrazy byly nadále v majetku rodiny Epsteinů konkrétně vdovy po Leo Epsteinovi, Bedřišky, roz. Lumbeové (1890–1948) a jejího syna Valtera (1922–1944, Schwarzheide); do držení rodiny prodávajících se obrazy dostaly údajně prostřednictvím nákupu či úschovy v letech 1939–1945 Inv. č. ŽMP 179.760

album/Album_Model_Album/149/2_PortretlekarnikaUzlateholvavPrazeGawrielabenSimonaLowyho.jpg

Portrét směnárníka Gawriela ben Simona Löwyho (asi 1745 – 1823), manžela Ester Wolfsheimer (1750–1833), dcery Mosese Bernharda Wolfsheimera

Neznámý autor, Nedatováno, 70. léta 18. století, Olej na plátně, 70,5 x 54,5 cm, Nesignováno

Provenience:
akvizice z roku 2011; nákup od soukromé osoby, Čelákovice u Prahy. Předchozí vlastnická historie: nejméně do roku 1933 ve vlastnictví rodiny; poslední doložený majitel Dr. Leo Epstein (1883–1933), potomek Wolfsheimerů, Löwyů, Jeitelesů, Brandeisů a Epsteinů; vlastnická historie po roce 1933 je nejasná. Je pravděpodobné, že obrazy byly nadále v majetku rodiny Epsteinů, konkrétně vdovy po Leo Epsteinovi, Bedřišky, roz. Lumbeové (1890–1948), a jejich syna Valtera (1922–1944, Schwarzheide); do držení rodiny prodávajících se obrazy dostaly údajně prostřednictvím nákupu či úschovy v letech 1939–1945 Inv. č. ŽMP 179.761

album/Album_Model_Album/149/3_PortretWolfaMoschelese.jpg

Portrét Wolfa Moschelese (1744-1812), učence a představeného pražské Židovské obce, syna Joachima Mosese Moschelese a jeho manželky Relle roz. Jitschin (1745-1810), dcery představeného pražské Židovské obce Löwa Jitschina

Neznámý autor, Nedatováno, kolem roku 1780, Olej na plátně, 73 x 59 cm, Nesignováno

Provenience:
do roku 1917 v majetku rodiny Moschelesových, poté od rodiny získáno pro sbírku předválečného Židovského muzea, v jehož inventáři z roku 1937 vedeno pod čísly 8 a 9 ŽMP inv. č. 12.432 a 12.433

album/Album_Model_Album/149/4_PortretrabinaSlomoJudyLejbaRapoporta(1790-1867).jpg

Portrét rabína Šlomo Judy Lejba Rapoporta (1790-1867)

Antonín Machek (1755-1844), Nedatováno, kolem roku 1841, Olej na plátně, 92,5 x 75,5 cm, Nesignováno

Provenience:
získáno mezi léty 1906-1939 z neidentifikovaného zdroje, součást sbírky předválečného Židovského muzea, v jehož inventáři z roku 1937 zapsáno pod číslem 7 ŽMP inv. č. 12.574

album/Album_Model_Album/149/5_PortretrabinaMichaelaYechielaSachse(1808-1864).jpg

Portrét rabína Michaela Yechiela Sachse (1808-1864)

Heinrich Porges (1820-?), připsáno, Nedatováno (1842), Olej na plátně, 74 x 60,5 cm, Nesignováno

Provenience:
Získáno z neidentifikovaného zdroje pro sbírky předválečného Židovského muzea, v jehož inventáři zapsáno pod číslem 356 ŽMP inv. č. 12.569

album/Album_Model_Album/149/6_StaryzidovskyhrbitovsPinkasovousynagogou.jpg

Starý židovský hřbitov s Pinkasovou synagogou

Matyáš Wehli (1824-1889), Nedatováno, přelom 50. a 60. let 19. století, Olej na plátně, 93 x 116 cm, zlacený rám s masivním dekorem 116 x 140 cm, Nesignováno

Provenience:
akvizice ŽMP z roku 1960 od soukromé osoby ze Sedlce u Sedlčan; předchozí vlastnická historie nedoložena ŽMP inv. č. 162.283

album/Album_Model_Album/149/11_Portretdivkysplastemlemovanymkozesinou.jpg

Portrét dívky s pláštěm lemovaným kožešinou

Max Oppenheimer (1885-1954), Olej na plátně, 88,5 x 59,5 cm, Signováno a datováno PH: Oppenheimer 1904

Provenience:
1904 – 1944 spolehlivě nedoložena – v majetku prozatím neidentifikované soukromé osoby v Praze; nejpozději 1944 Treuhandstelle Praha; od roku 1946 ve sbírce Židovského muzea v Praze, kde se nachází dodnes ŽMP inv. č. 101.227

album/Album_Model_Album/149/12_Vparku.jpg

V parku

Georg Kars (1880–1945), 1906, Olej na plátně, 65 x 75,5 cm

Provenience:
akvizice z roku 2002 z pražské galerie Ztichlá klika, předchozí vlastnická historie nedoložena Inv. č. ŽMP 177.743

album/Album_Model_Album/149/13_PortretgermanistyHugoSiebenscheina(18891971).jpg

Portrét germanisty Hugo Siebenscheina (1889–1971)

Otakar Kubín (1883–1969), Nedatováno, (1907–1908), Olej na plátně, 54,5 x 40,5 cm, Signováno vpravo dole: Kubín

Provenience:
akvizice z roku 2006; nákup od soukromé osoby, Praha; předchozí vlastnická historie nedoložena Inv. č. ŽMP 178.938

album/Album_Model_Album/149/14_CementarnavBraniku.jpg

Cementárna v Braníku

Bohumil Kubišta (1884-1918), Nedatováno (1911), Olej na plátně, 67,5 x 83 cm (originální ozdobný rám s řezaným plochým ornamentálním reliéfem: 79 x 94,5 cm), Nesignováno

Provenience:
1911-1941/43 v majetku prozatím neidentifikované soukromé osoby v Praze; nejpozději 1943 Treuhandstelle Prag; v témže roce zařazeno do sbírek Židovského muzea v Praze, z nichž v roce 1951 během postátňování muzea vyňato a převedeno do správy Národní galerie v Praze; od roku 2000 opět v majetku Židovského muzea v Praze ŽMP inv. č. 60.631

>Darujte<
<
>
 
1
2
 
 
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/incident.jpeg]