Daniel Polakovič

Jméno a příjmení, tituly:

Mgr. Daniel Polakovič

E-mail:

daniel.polakovic@jewishmuseum.cz

Vzdělání:

1994–2000
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha magisterské studium
obory:  hebraistika, klínopis
2000
Státní závěrečná zkouška, titul Mgr.
 
2010–dosud
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, doktorské studium
specializace: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

Pracovní zkušenosti:

1993–1994
Múzeum židovskej kultúry v Bratislavě
externí spolupracovník
 
1995–1998
Židovské muzeum v Praze
externí spolupracovník Knihovny  ŽMP
 
1999–2000
Židovská obec v Praze
tajemník rabinátu
 
2000–dosud
Židovské muzeum v Praze
odborný pracovník úseku židovských studií (od r. 2007 Oddělení židovských dějin)
 
2003–2005
interní doktorand na Ústavu Blízkého východu a Afriky, FF UK Praha
specializace: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
pracovní náplň: plnění individuálního studijního plánu, přednášková činnost

Stáže, kurzy, školení:

2006–2007
Škola muzejní propedeutiky (Asociace muzeí a galerií)
 
červenec – srpen 2011, květen – červen 2012
badatelské pobyty v Národní knihovně Izraele a Centrálním archivu pro dějiny Židů v Jeruzalémě, financovaný z grantu GA ČR

Vědecké zaměření:

Kulturní a intelektuální dějiny Židů českých zemí, hebrejský knihtisk, epigrafika a paleografie, kodikologie, historická bibliografie a biografistika.

Výstavy:

2009
„Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609“
výstava ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu, 5. srpen – 8. listopad 2009
člen realizačního týmu
 
2011–2015
„Židé v českých zemích, 10.–18. století“
člen realizačního týmu pro přípravu nové expozice ŽMP  v Maiselově synagoze

Publikační činnost:

Knihy:

Katalóg kníh z bratislavskej synagógy, Bratislava : Inštitút judaistiky FF UK, 1999, 234 s. (spolu s V. Trabalkou)
 
Boskovická synagoga. Průvodce, Praha – Boskovice : ŽMP, 2002, 63 s.; angl. verze: Boskovice Synagogue. Guide, Prague – Boskovice: JMP, 2002, 63pp. (spolu s O. Sixtovou a A. Paříkem)

Výběr z článků, kapitol v monografiích a rezenzí:

K dejinám orientalistiky v školstve na Slovensku v 15.–18. storočí, Acta Judaica Slovaca, I (1993), s. 82–104.
Z dejín Židov v Devínskej Novej Vsi, in: Viliam Pokorný, ed., Devínská Nová Ves. Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, s. 257–258.

The Jewish Museum in Prague. A Selective Bibliography, Judaica Bohemiae, XXXII (1996), s. 164–181.
Additions to the Catalogue of Prague Hebrew Prints from the Collection of the Jewish Museum in Prague, Judaica Bohemiae, XXXIII (1997), s. 109–131. (spolu s A. Braunovou)

Cvi Hirsch Wachsman, V zemi Maharala a Masaryka. Črty z cest po Československu (1936), Židovská ročenka, 5759 (1998–1999), s. 143–153. (spoluautor překladu z jidiš)

Prager jüdische Vereine. Verzeichnis der Statuten, Jahresberichte, Sammelschriften und Jubiläumsvorträge, Judaica Bohemiae, XXXIV (1999), s. 135–158.

Jan Filipský (ed.), Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha: Libri, 1999. (12 biografických hesel)

Moše ben Jisrael Naftali Hirš Porit (Porges), Cesty na Cion (1650), Židovská ročenka, 5761 (2000–2001), s. 18–27.
Professor Vladimír Sadek. Bibliography of Works, Judaica Bohemiae, XXXIX (2003), s. 310–326.

"Vypočujte si pesničku peknú...". Staršia jidiš poézia v Prahe v 17. –18. storočí a jej predstavitelia, in: Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 2001), Praha: Karolinum, 2003, s. 119–129.

Medieval Hebrew Inscriptions in Cheb (Eger), Judaica Bohemiae, XLII (2006), s. 5–51.

Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 167–192.

Gershon David Hundert , ed., The YIVO Encyclopaedia of the Jews in Eastern Europe, New York : YIVO, 2008, 2 sv. (hesla:  Leopold Weisel, Wolfgang Wessely, Fanny Schmiedl Neuda, Samuel Steinherz, Simon Hock, Gutmann Klemperer, Wolf Pascheles)

Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu /Judah Loew ben Bezalel, called Maharal. A Study on His Genealogy and Biography), in: Alexandr Putík, ed., Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) / Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia, 2009, s. 29–83, s. 29–83. (spolu s A. Putíkem)

Jehuda Leva ben Becalel (Maharal): Výběrová bibliografie / Judah Loew ben Bezalel (Maharal). Selected Bibliography, in: Alexandr Putík, ed., Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) / Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia, 2009, s. 483–491.

Barbara Staudinger, „Gantze Dörffer voll Juden”: Juden in Niederösterreich 1496–1670, Judaica Bohemiae, XLIV (2009), 1, s. 135–137. (recenze)

J. Baláček et al., Pamětní desky v Praze. Staré Město a Josefov, Praha: Národní památkový ústav, 2009. E-Book (CD-ROM). 

Hebrew Manuscript Fragments in the Czech Republic : A Preliminary Report, in: Andreas Lehnardt ed., Genizat Germania – Hebrew and Aramaic Binding Fragments from Germany in Context, Leiden - Boston: E. J. Brill, 2010, s. 329–332.
 
Samuel David Ungar (1886–1945) a nitrianska ješiva / A Native of Piešťany. Samuel David Ungar (1886–1945) and the Nitra Yeshiva, in: Eduard Nižňanský, ed., Piešťany a Trenčín v čase holokaustu / Piešťany and Trenčín during the Holocaust, Piešťany: Univerzita Konštantína Filozofa, 2012, s. 186–205.
 
Nejstarší náhrobky na starém židovském hřbitově v Telči (edice), Židé a Morava 19, Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14. listopadu 2012, Kroměříž 2012, s. 7–29. (spolu s I. Steinovou)
 
Hebrejské rukopisné zlomky na vazbách inkunábulí a starých tisků knihovny františkánského kláštera v Chebu, in: Kamil Boldan – Jindřich Marek, eds., Libri catenati Egrenses: Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, Praha: Národní knihovna ČR, 2013, s. 85–110.
 

<
>
30
31
 
 
 
1
 
 
 
2
 
3
4
 
5
 
6
 
7
 
 
8
 
9
 
10
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
17
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
 
22
 
 
 
23
 
24
25
 
26
 
 
27
 
28
 
29
 
30
1
2
3
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT