Michaela Sidenberg

Jméno a příjmení, tituly:

Mgr. Michaela Sidenberg

Vědecké zaměření (hlavní obory):

Historie umění a vizuální kultury, kulturní historie, židovská studia, provenienční výzkum, kulturní devastace v období šoa a druhé světové války.

Členství ve vědeckých a společenských institucích:

 • 2011 - dosud členka správní rady Evropského institutu odkazu šoa, o.p.s.
 • 2000 - dosud členka Restituční komise Židovského muzea v Praze
 • 1999 - 2000 členka Expertního týmu pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku ustaveného v rámci Smíšené pracovní komise vlády
 • 1996 - dosud členka Sbírkotvorné komise Židovského muzea v Praze

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Provenienční katalog uměleckých děl ve Sbírce vizuálního umění Židovského muzea v Praze

Stipendia

 • 2004 – International Visitor Leadership Program (U.S. Department of State)

Pedagogická činnost:

2010 – 2014 spolupráce s programem Provenance Research Training Program (PRTP), který spoluzaložila v rámci spolupráce mezi Evropským institutem odkazu šoa (European Shoah Legacy Institute) a Conference on Jewish Material Claims Against Germany

2009 – 2013 pravidelná spolupráce s programem Comenius Leadership Program, Groningen, Nizozemí (přednášející v oboru židovských studií se zaměřením na dějiny 20. století, válečné spoliace, provenienční výzkum a restituční politiku)

Příležitostná spolupráce s českými i zahraničními akreditovanými akademickými programy jako přednášející v seminářích a programech studia v zahraničí (study abroad): School of International Training (SIT) Prague, University of Pennsylvania, Ústav pro dějiny umění FF UK

Muzejní činnost (autorství výstav apod.):

Výběr z výstavních projektů a speciálních akcí uskutečněných v rámci programové nabídky ŽMP

Stálé expozice (autorka, kurátorka)
 • Friedlin kabinet: Dětské kresby z Terezína / Friedl’s Cabinet: Children’s Art from the Terezin Ghetto (pracovní název), v přípravě
 • Květen 1997 – Příběh dětí: Dětské kresby z Terezínského ghetta 1943-1944 / Children’s Story: Children’s Drawings from the Terezin Ghetto 1943-1944 (Židovské muzeum v Praze, Pinkasova synagoga)

Výběr ze speciálních výstav a programů (autorství, dramaturgie, kurátorství, kurátorská spolupráce)

 • 13. a 14. října 2014  – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga):Město bez Židů: Hugo Bettauer a Republika Utopie / The City Without Jews: Hugo Bettauer and the Utopian Republic; Premiérové uvedení rekonstruovaného a digitalizovaného snímku Hanse Karla Breslauera na motivy stejnojmenné románové vize spisovatele, publicisty a dobrodruha Hugo Bettauera. Film uveden s originální novou hudbou skladatele Petra Wajsara v podání Orchestru Berg a hostů ze skladatelsko-interpretačního sdružení Hi-Fi.

 • ​24. dubna - 3. srpna 2014 – Příběh pokračuje: Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014 (Židovské muzeum v Praze  – Galerie Roberta Guttmanna)

Výstavní prezentace významných akvizic z období obnovené samostatné činnosti Židovského muzea v Praze 1994-2014

 • 15. října 2013 – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga); Silný člověk: Bezedná duše a polský expresionismus / The Stron Man: The Bottomless Soul and Polish Expressionism; Premiérové uvedení rekonstruovaného a digitalizovaného snímku jednoho z nejvýznamnějších režisérů polské meziválečné avantgardy, Henryka Szara (1900-1942) na motivy románu Stanislava Przybyszewského. Film uveden s originálnou novou hudbou polského nu-jazzového uskupení Pink Freud.
 • ​15. září 2011 – 5. února 2012 – Karel Cudlín: Stříbrný příliv / Silver Tide; Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna; Výstavní prezentace dlouhodobého tvůrčího projektu předního českého fotografa Karla Cudlína věnovaného fenoménu stárnutí, stáří a historické paměti.
 • ​15. a 16. října 2012 – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga; Východ a Západ – Mezi orientální fantazií a americkým snem / East and West  - Between Oriental Fantasies and the American Dream; Premiérové uvedení rekonstruovaného a digitalizovaného snímku Sidney M. Goldina s Molly Picon, hvězdou amerického vaudevillu, v hlavní roli. Film uveden s originální novou hudbou Jana Duška v podání Orchestru BERG.
 • ​10. a 11. října 2011 – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga); Nový Babylon – Továrna na excentrično: Kozincev, Trauberg, Jutkevič a FEKS / The New Babylon – Eccentricity Factory: Kozintsev, Trauberg, Yutkevich and FEKS; Premiéra jednoho z nejpozoruhodnějších filmových počinů sovětské filmové produkce z konce němé éry s původním, rekonstruovaným hudebním doprovodem z dílny Dimitrije Šostakoviče v podání Orchestru BERG 
 • 20. října 2010 – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga); Židovské štěstí – Cesta za štěstím: Salomon Michoels a moskevské Státní židovské divadlo GOSET / Jewish Luck: Salomon Michoels and the Moscow State Yiddish Theater GOSET; Premiérové uvedení legendárního díla sovětské židovské filmové produkce 20. let s novou hudbou Miloše ORSONA Štědroně 
 • 14. října 2009 – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga); Hladová srdce: Ze štetlu do Hollywoodu / Hungry Hearts: From shtetl to Hollywood; Premiérové uvedení klasického němého snímku z rané produkce Samuela Goldwyna Hungry Hearts z roku 1922 s novou hudbou Jana Duška v podání Orchestru BERG.
 • 14. září 2006 – 31. ledna 2007 – Melissa Shiff: ARCHA / ARK; (Židovské muzeum v Praze – instalace ve veřejném prostoru někdejší Malé Pinkasovy ulice v Praze); 4,5 metru vysoká video-socha z průsvitného akrylátu, hliníku a oceli jako 3D plocha pro synchronní video-projekci třicetiminutového příběhu Židovského muzea v Praze na pozadí biblických a historických událostí. Speciální projekt v rámci oslav stoletého výročí založení Židovského muzea v Praze podpořen Ministerstvem kultury ČR a Kanadským velvyslanectvím v Praze. 
 • 19. – 22. října 2006 – Cinegoga / Cinegogue (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga)
  Tři večery s filmy na židovská témata Music (Fabienne Rousso-Lenoir: From Shtetl to Swing, France 2005; Simon Broughton: The Music of Terezin, UK 1993; Genini, Izza: Chants pour un Shabbat, Marocco / France, 1991; Rinah Papish: Ladino, Israel 2005), ve spolupráci s Festivalem Music on Film / Film on Music – MOFFOM.
 • 6. dubna – 4. června 2006 – Melissa Shiff: Proměna rituálu: Postmoderní židovská svatba / Reframing Ritual: Postmodern Jewish Wedding (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Video-instalace kanadské umělkyně a aktivistky pracující s videem a novými technologiemi v galerijním i veřejném prostoru. Revize tradičního rituálu aškenázské svatby nahlížené optikou gendru a feministické kritiky textu; podpořeno Kanadským velvyslanectvím v Praze.
 • 14. prosince 2005 – Joshua Cohen – autorská performance v interaktivní instalaci Michaela Bielického (literární teleport)
  (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna a síť)
  Čtení z děl newyorského spisovatele a publicisty Joshuy Cohena v instalaci Michaela Bielického v prostoru Galerie Roberta Guttmanna.
 • 18. listopadu 2005 – Koncert amerického klavíristy, skladatele a hudebního experimentátora Roberta J. Glucka
  (Židovské muzeum v Praze, Španělská synagoga)
  Sólové vystoupení amerického skladatele a interpreta soudobé elektro-akustické hudby Roberta J. Glucka (skladby pro klavír, laptop a elektronicky expandovaný šofar). 
 • 17. listopadu 2005 – 15. ledna, 2006 – Michael Bielicky: Tento rok v Jeruzalémě / This Year in Jerusalem
  (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna a síť)
  Interaktivní instalace (mixed environment) s využitím IR systému pro detekci pohybu (motion capture tracking system) a přenosu obrazu a zvuku z prostoru u Západní zdi ve Starém městě v Jeruzalémě. Autorem projektu je uznávaný novomediální umělec Michael Bielický, zakládající profesor Ateliéru Nových médií II na pražské Akademii výtvarných umění a profesor nových médií na Hochschule für Gestaltung v Karlsruhe, SRN. 
 • 24. února – 27. března 2005 – Cynthia B. Rubin & Robert J. Gluck: Stopy historie: Putování ‚Bible z Marseilles‘ / Layered Histories: The Wandering ‘Bible of Marseilles’
  (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Interaktivní audiovizuální instalace – společný projekt vizuální umělkyně C. B. Rubin a skladatele R. J. Glucka inspirovaný osudem středověkého hebrejského rukopisu původem ze španělského Toleda, který se později proslavil jako „Bible z Marseilles“. 
 • 20. ledna – 13. února 2005 Aleš Veselý: Tři brány – Projekt pro Malou Pinkasovu ulici v Praze / Three Gates – The Project for Pinkas Street in Prague  (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Prezentace sochařského environmentu navrženého pro prostor někdejší Malé Pinkasovy ulice při západním průčelí Pinkasovy synagogy v Praze.
 • 12. srpna – 26. září 2004 – Mel Alexenberg: Kybernetičtí andělé. Estetický plán mírového řešení pro Blízký východ / Cyberangles. Aesthetic Peace Plan for the Middle East (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Konceptuální instalace významného americko-izraelského umělce a teoretika médií Mela Alexenberga zkoumající paralely mezi estetikou, historií a politikou.   
 • 11. dubna – 6. června 2004 – Karel Cudlín: Pasáže / Passageways (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Fotografická instalace jednoho z předních představitelů české dokumentární fotografie. Projekt byl reprízován v rámci programu Českých center (Galeira Badrov, Zagreb, Croatia - 2004; Salon Filodramatica, Rijeka, Croatia - 2005; České centrum Bukurešť, Rumunsko – 2005, and in Chisinau, Moldávie – 2005). 
 • 12. února – 6. dubna 2003 – Hora hor: Pouštní projekty Aleše Veselého /The Mountain of Mountains: Ales Vesely’s Desert Projects (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Výstava kreseb, modelů a utopických návrhů environmentálních projektů inspirovaných krajinou judské a negevské pouště významného českého sochaře a bývalého dlouholetého profesora pražské Akademie výtvarných umění Aleše Veselého. 
 • 17. ledna – 7. dubna 2002 – Robert Horvitz: Esence / The Essence (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Výstava kreseb amerického umělce a teoretika médií žijícího v Praze.
 • 6. září 2001 – 6. ledna 2002 – Navrácené obrazy: Sbírka JUDr. Emila Freunda - Restituted Works of Art: The Collection of Dr. Emil Freund (Židovské muzeum v Praze, Galerie Roberta Guttmanna)
  Výstava uměleckých děl konfiskovaných z rozhodnutí komunistické vlády v letech 1951-1950 ze sbírek Židovského muzea v Praze na základě zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem ze srpna 2000. 

Účast na mezinárodních konferencích:

9.  11. 2. 2015  Holocaust Art  An Essential Tool for the Methodology of Constructing a Historical Narrative (European Holocaust Research Infrastructure / Yad Vashem, Jerusalem, Israel; Sidenberg, Michaela: Against Amnesia: Visual Art Collection as a Memory Glyph)
27. – 30. 6. 2009 – Holocaust Era Assets Conference (členka pracovní skupiny Looted Art)
23. – 24. 1. 2009 – Raub und Restitution, mezinárodní konference věnovaná provenienčnímu výzkumu a restitucím kulturních statků; Jüdisches Museum Berlin (Sidenberg, Michaela: RE[CON]STITUTING MEMORY: Restitution of Jewish-Owned Cultural Assets in the Czech Republic)
14. – 16. 1. 2008 – Jewish Art in Context: The Role and Meaning of Artifacts and Visual Images, mezinárodní konference o židovském umění pořádaná Goldstein-Goren Diaspora Research Center, TAU (Tel Aviv University), Tel Aviv, Israel
(Sidenberg, Michaela: Return to the Future: The Role of Visual Art in the Contemporary Jewish Museum)
3. – 5. 10. 2000 – The International Forum on Holocaust-Era Looted Cultural Assets, Vilnius, Litva
(Hájková, Michaela: Holocaust Era Looted Art in Czech Public Collections)

Publikační činnost:

Michaela Sidenberg: A través de la lente: ReDeConstrucción de la realidad/Through the Shooting Glass: ReDeConstructing Reality, Madrid, UPFRONT: Foto-Reporteros, Kód ISBN: 10: 841614270X, str. 40 – 44, Nakladatel: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / Turner Publicaciones
Sidenberg, Michaela: Return to the Future: The Role of Visual Art in the Contemporary Jewish Museum, Amsterdam: Studia Rosenthaliana, 2014, vol. 45, pp. 75-89
Hájková, Michaela; Kuntoš, Jaroslav; Sixtová Olga; Veselská, Dana. 100 předmětů ze Židovského muzea v Praze: Kurátorský výběr / 100 Items from the Jewish Museum in Prague: Curators’ Choice, Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006 [Eva Kosaková, ed.]. ISBN: 80-86889-33-5
Hájková, Michaela; Shiff, Melissa. ARCHA / ARK (výstavní katalog), Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. ISBN: 80-86889-40-8
Hájková, Michaela; Kaplan, Louis; Shiff, Melissa. Proměna rituálu: Postmoderní židovská svatba / Reframing Ritual: Postmodern Jewish Wedding (výstavní katalog), Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. ISBN: 80-86889-34-3
Hájková, Michaela. BIELICKY (DVD monografie významného novomediálního umělce a zakladatele Ateliéru nových médií II Akademie výtvarných umění v Praze). Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005. DVD JMP 009
Hájková, Michaela; Pavlát, Leo; Veselý, Aleš. Aleš Veselý: Tři brány – Projetk pro Pinkasovu ulici v Praze /  Three Gates – Project for Pinkas Street in Prague, Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005. ISBN: 80-85608-958-2
Alexenberg, Mel; Hájková, Michaela. Kybernetičtí andělé: Estetický plán mírového řešení pro Blízký východ / Cyberangels: Aesthetic Peace Plan for the Middle East (výstavní katalog), Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004
Hájková, Michaela; Veselý, Aleš. Hora hor: Pouštní projekty Aleše Veselého / Mountain of Mountains: Ales Vesely’s Desert Projects (výstavní katalog), Praha: Židovské muzeum v Praze, 2004. ISBN: 80-85608-66-9
Hájková, Michaela. “Friedl Dicker-Brandeis: Lady in a Car.” in: Dutlinger, Anne D. (ed.) Art, Music and Education as Strategies of Survival: Theresienstadt 1941-45, New York / London: Herodias, 2001. ISBN: 1-928746-11-X

Recenze, články, rozhovory (výběr):

Marxová, Alice, Záleží na lidské ochotě: Rozhovor s kurátorkou Židovského muzea v Praze Michaelou Sidenberg (Roš Chodeš, srpen, 2009)
http://www.holocaust.cz/cz2/resources/ros_chodes/2009/08/rozhovor_sidenberg
Kera, Denisa, Kouzelnice s časoprostorem (Lidové noviny, 18. 5. 2007)
http://www.lidovky.cz/ln_noviny.asp?r=ln_noviny&c=A070518_100007_ln_noviny_sko
Spritzer, Dinah A., Czech Curator Bucks Traditional Art (JTA, 22. 10. 2006)
http://www.jta.org/news/article/2006/10/22/14576/Czechcuratorstrive  
Fronczak Rogers, Mimi, Ship of Memories (The Prague Post, 13. 9. 2006)
http://www.praguepost.com/archivescontent/2248-ship-of-memories.html
Ozuna, Tony, Live from Jerusalem (The Prague Post, 4. 1. 2006)
http://www.praguepost.com/archivescontent/990-live-from-jerusalem.html
Barendsen, Kristin, Infinite Layers (The Prague Post, 24. 3. 2005)
http://www.praguepost.com/archivescontent/40805-infinite-layers.html
Passageways – Journeys of Initiation (European Association for Jewish Culture Review 2005 – Visual Art Section)
https://www.jewishcultureineurope.org/EAJC%20REVIEW%202005%20FINAL.pdf
LeQuesne, Lizzy, Of Angels and Anomalies (The Prague Post, 16. 9. 2004)
http://www.praguepost.com/archivescontent/39951-of-angels-and-anomalies.html

>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]