Mgr. Michal Bušek

odborný pracovník – judaista
library@jewishmuseum.cz

 

Vědecké zaměření (hlavní obory):

judaismus, provenienční výzkum, historie knižního fondu ŽMP

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Grant 61, Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc., 2008–2009, Identifikace původních vlastníků knih v knižním fondu Židovského muzea v Praze, řešení a výsledky schváleny poskytovatelem, vedoucí řešitel

Účast na seminářích, konferencích:

 • Mezinárodní konference, International Provenance Research colloquium, American Association of Museums, Washington, 15. – 16. 11. 2004, Identifying owners of books held by the Jewish museum in Prague
 • Mezinárodní konference, Budoucnost ztraceného kulturního dědictví, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Český Krumlov, 22. – 24. 11. 2005, Identifikace původních vlastníků knih v knižním fondu Židovského muzea v Praze
 • Mezinárodní konference, K osudu majetku obětí holocaustu, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Praha a Terezín, 26. – 30. 6. 2009, Restitution in the Jewish Museum in Prague in the case of Naftali Zvi Kartagener
 • Mezinárodní konference, Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis? Tentatives d’identification et de restitution, un chantier en cours, École nationale supérieure des sciences de l´information et des bibliothèques, Paříž, 23. – 24. 3. 2017, Provenance research in the book collection of the Jewish Museum in Prague : a current case of Provenance Research
 • Mezinárodní konference, Treuhänderische Übernahme und Verwahrung. International und interdisziplinär betrachtet, Universitätsbibliothek Universität Wien, Vídeň, 2. – 4. 5. 2017, Provenance research in the book collection of the Jewish Museum in Prague
 • Mezinárodní konference, Placing the Irreplacable – Restitution of Jewish Cultural Property, Simon Dubnow Institute, Lipsko, 16. – 17. 11. 2017, Restitution of Jewish Property in Post-War Czechoslovakia: Developments after 1948, Changes since 1989
   

Muzejní činnost (autorství výstav apod.):

 • 2007 – “Naděje je na další stránce…“ 100 let knihovny Židovského muzea v Praze. Praha, Galerie Roberta Guttmanna
 • 2010 – “A vypravuj synu svému…“ Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Praha, Galerie Roberta Guttmanna
 • 2016–2017, „Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni písní, Praha, Galerie Roberta Guttmanna, kurátorttmanna 

Autorství vědeckého článku, studie, kapitoly v odborné knize:

 • Identifying owners of books held by the Jewish museum in Prague. Vitalizing memory: international perspectives on provenance research. Washington: American Association of Museums, 2005, s. 138–142. (ISBN 1-933253-02-9).
 • ​Identifikace původních vlastníků knih v knižním fondu Židovského muzea v Praze, Budoucnost ztraceného kulturního dědictví: dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22. - 24. 11. 2005). Editor Mečislav Borák. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2007, s. 104–112. (ISBN 978-80-7285-069-3).
 • Restitution in the Jewish Museum in Prague in the case of Naftali Zvi Kartagener, Holocaust Era Assets: conference proceedings: Prague, June 26-30, 2009. Edited by Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová. Prague: Forum 2000 Foundation, [2009], s. 1104–1110. (ISBN 978-80-254-6406-9).
 • Provenance Research in the Book Collection of the Jewish Museum in Prague, Treuhänderische Übernahme und Verwahrung. Treuhänderische Übernahme und Verwahrung: international und interdisziplinär betrachtet, Göttingen: V & R unipress,Vienna University Press, [2018], Olivia Kaiser, Christina Köstner-Pemsel, Markus Stumpf (Hg.), s. 145–154. (ISBN 978-3-8471-0783-5).
>Darujte<
<
>
27
28
 
1
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
9
10
11
 
 
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
21
22
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
30
31
1
2
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]