Mgr. Michal Bušek

odborný pracovník – judaista
library@jewishmuseum.cz

 

Vědecké zaměření (hlavní obory):

judaismus, provenienční výzkum, historie knižního fondu ŽMP

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

Grant 61, Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc., 2008–2009, Identifikace původních vlastníků knih v knižním fondu Židovského muzea v Praze, řešení a výsledky schváleny poskytovatelem, vedoucí řešitel

Účast na seminářích, konferencích:

 • Mezinárodní konference, International Provenance Research colloquium, American Association of Museums, Washington, 15. – 16. 11. 2004, Identifying owners of books held by the Jewish museum in Prague
 • Mezinárodní konference, Budoucnost ztraceného kulturního dědictví, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Český Krumlov, 22. – 24. 11. 2005, Identifikace původních vlastníků knih v knižním fondu Židovského muzea v Praze
 • Mezinárodní konference, K osudu majetku obětí holocaustu, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Praha a Terezín, 26. – 30. 6. 2009, Restitution in the Jewish Museum in Prague in the case of Naftali Zvi Kartagener
 • Mezinárodní konference, Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis? Tentatives d’identification et de restitution, un chantier en cours, École nationale supérieure des sciences de l´information et des bibliothèques, Paříž, 23. – 24. 3. 2017, Provenance research in the book collection of the Jewish Museum in Prague : a current case of Provenance Research
 • Mezinárodní konference, Treuhänderische Übernahme und Verwahrung. International und interdisziplinär betrachtet, Universitätsbibliothek Universität Wien, Vídeň, 2. – 4. 5. 2017, Provenance research in the book collection of the Jewish Museum in Prague
 • Mezinárodní konference, Placing the Irreplaceable – Restitution of Jewish Cultural Property: Negotiations, Historical Dimensions, Documentation, Leipzig, 16. – 17. 11. 2017, Return of Jewish Property in the Post-War Czechoslovakia, Evolving After the Year 1948 and Changes Since 1989
 • Mezinárodní konference, Terezínská deklarace – deset let poté, Praha, 18. – 19. 6. 2019, „Čí jsou a kde se vzaly?“ Metodika identifikace původních vlastníků knih ve fondech Židovského muzea v Praze
 • Mezinárodní konference, Contested Collections: Grappling with History and Forging Pathways for Repatriation, Los Angeles, 17. – 19. 5. 2022, „Searching for Books“ Library of Prague Jewish Community
 • Konference Bibliotheca Antiqua, Olomouc 8. – 9. 11. 2022, Pátrání po ztracených knihách pražské obecní knihovny

Muzejní činnost (autorství výstav apod.):

 • 2007 – “Naděje je na další stránce…“ 100 let knihovny Židovského muzea v Praze. Praha, Galerie Roberta Guttmanna
 • 2010 – “A vypravuj synu svému…“ Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze. Praha, Galerie Roberta Guttmanna
 • 2016–2017, „Pojď, milý můj…“ Ilustrace k Písni písní, Praha, Galerie Roberta Guttmanna, kurátorttmanna 
 • 2017–2020, Židé v českých zemích, 19.–20. století. Praha, ŽMP – Španělská synagoga, člen realizačního týmu

Autorství vědeckého článku, studie, kapitoly v odborné knize:

 • Identifying owners of books held by the Jewish museum in Prague. Vitalizing memory: international perspectives on provenance research. Washington: American Association of Museums, 2005, s. 138–142. (ISBN 1-933253-02-9).
 • ​Identifikace původních vlastníků knih v knižním fondu Židovského muzea v Praze, Budoucnost ztraceného kulturního dědictví: dokumentace, identifikace a restituce kulturních statků obětí II. světové války: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Českém Krumlově (22. - 24. 11. 2005). Editor Mečislav Borák. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2007, s. 104–112. (ISBN 978-80-7285-069-3).
 • Restitution in the Jewish Museum in Prague in the case of Naftali Zvi Kartagener, Holocaust Era Assets: conference proceedings: Prague, June 26-30, 2009. Edited by Jiří Schneider, Jakub Klepal, Irena Kalhousová. Prague: Forum 2000 Foundation, [2009], s. 1104–1110. (ISBN 978-80-254-6406-9).
 • Provenance Research in the Book Collection of the Jewish Museum in Prague, Treuhänderische Übernahme und Verwahrung. Treuhänderische Übernahme und Verwahrung: international und interdisziplinär betrachtet, Göttingen: V & R unipress,Vienna University Press, [2018], Olivia Kaiser, Christina Köstner-Pemsel, Markus Stumpf (Hg.), s. 145–154. (ISBN 978-3-8471-0783-5).
 • "Whose are they and where did they come from?": methods of identifying the original owners of books held by the Jewish Museum in Prague. Terezín Declaration – Ten Years Later. Prague: Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of WWII Victims, [2019], s. 131-141. (ISBN 978-80-907507-1-5)
 • In search of books missing from the Prague Jewish community Library. Judaica Bohemiae LVII-1. Prague: Jewish Museum in Prague, 2022, s. 101-113. (ISBN 0022-5738)
 • Pátrání po ztracených knihách pražské obecní knihovny. Bibliotheca Antiqua 30. V Olomouci: Vědecká knihovna; Praha: Sdružení knihoven České republiky, 2022, s. 177-184. (ISBN 978-80-86249-95-7)
>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]