PhDr. Tomáš Krákora

Vědecké zaměření (hlavní obory):

Dějiny Židů v českých zemích (17. – 19. století). Sociální a hospodářské dějiny pražské židovské komunity v období raného novověku

Účast ve výzkumných projektech:

Lists of Jewish Families and Jewish Familiants in Bohemia from 1724 (1618) to 1811, Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s podporou grantu č. 007/12 uděleného Rothschildovou nadací (HANADIV)

Účast na konferencích:

2nd International Students’ Workshop: Central European Jewish Studies: The students‘ voice, Univerzita Palackého Olomouc, říjen 2011. Příspěvek: The Books of Testaments of Prague Jews from the End of the 17th to the Middle of the 18th Century.

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2012, Západočeská univerzita v Plzni (http://historie.zcu.cz/), duben 2013. Příspěvek: Pohled nejen do domu, ale i do srdce? Rozbor testamentů pražských Židů z 18. století.

6. bienále České společnosti pro výzkum 18. století. "Osvícená" panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740–1780), květen 2017. Příspěvek: Uzavírání sňatků v rámci židovské komunity za vlády Marie Terezie.

11. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, září 2017. Příspěvek: Židovské Město pražské 18. století pohledem sociální topografie. Konsignace domů a jejich obyvatel z roku 1754.

 

Publikační činnost:

Soupis archivních pramenů ke studiu dějin Židů ve Státním okresním archivu Praha-západ. In: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, roč. 1, 2011, s. 159–172.

The Books of Testaments of Prague Jews from the End of the 17th to the Middle of the 18th Century. In: Judaica Olomucensia 2013/1. Qolot Hadashim. New Voices in Jewish Studies. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 58–80.

Knihy testamentů a pozůstalostních inventářů pražských Židů z konce 17. a první poloviny 18. století. In: Pražský sborník historický XLI. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2013, s. 153–217.

KRÁKORA, Tomáš. Pohled nejen do domu, ale i do srdce? Rozbor testamentů pražských Židů z 18. století. In: Historie 2012. Sborník prací z 18. celostátní studentské vědecké konference konané 11. a 12. dubna 2013 v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.

JINDROVÁ, Eva – KRÁKORA, Tomáš. „… a víc jsme o nich neslyšeli.“ Exkurz do historie židovských obyvatel Horních Černošic a Dolních Mokropes 1. poloviny 20. století. In: STÁTNÍKOVÁ, Pavla et al. Černošice. Pražské Benátky s.r.o., 2015, s. 179–189 (spolu s Evou Jindrovou)

KRÁKORA, Tomáš. Horní Černošice a Dolní Mokropsy v nejstarších písemných památkách. In: STÁTNÍKOVÁ, Pavla et al. Černošice. Pražské Benátky s.r.o., 2015, s. 30–36.

KRÁKORA, Tomáš. Židovská komunita v Luži v 19. století. In: VORÁČEK, Emil et al. Luže v dějinách. Díl II. Město Luže, 2016, s. 247–269.

>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]