Veronika Richtr Nauschová

 

Vědecké zaměření:

Průzkum, konzervování a restaurování historických textilií. Restaurátorka s licencí ministerstva kultury na restaurování historických textilií od 8. 3. 2000

Účast na seminářích, konferencích:

  • Konference: Textil v muzeu, 2010 Přednáška, text jako odborná recenzovaná stať: Mužské pokrývky hlavy ve sbírkách Židovského muzea v Praze a péče o ně. 
     
  • Konference: Textil v muzeu, 2011 Přednáška,  text jako odborná recenzovaná stať: Uložení textilní sbírky Židovského muzea v Praze.
     
  • Konference: Textil v muzeu, 2015 Přednáška, text jako materiály: Židovské textilie související s obřady a tradicemi k narození dítěte.

Publikační činnost:

(s Danou Veselskou, Jindřiškou Drábkovou Hrdou), „Mužské pokrývky hlavy ve sbírkách Židovského muzea Praha a péče o ně“, Textil v muzeum (2010), Technické muzeum v Brně, ISSN: 1804-1752

„Uložení textilní sbírky v Židovském muzeu v Praze“, Textil v muzeum (2011), Technické muzeum v Brně, ISSN: 1804-1752  

„Židovské textilie související s obřady a tradicemi k narození dítěte„, Textil v muzeum (2015), Technické muzeum v Brně, ISSN: 1804-1752 

>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]