PhDr. Alexandr Putík

 

Odbor židovských dějin, vědecký pracovník pro období 1600-1750
E-mail: jewishhistory@jewishmuseum.cz

Vědecké zaměření

Politické, sociální a náboženské dějiny českých Židů v raném novověku, mesianistická hnutí, kabala, cenzura hebrejských knih, genealogie

Členství ve vědeckých a odborných organizacích a orgánech

 • Judaica Bohemiae, XXIX (1993) – dosud

Odborná a muzejní činnost

 • 1996/1998–dosud: „Židovské tradice a zvyky“
  Praha, ŽMP, Klausová synagoga a Obřadní síň Pohřebního bratrstva, stálá expozice, kurátor (spolu s E. Kosákovou)
 •  2001–2014: „Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků po emancipaci“
  Praha, ŽMP, Maislova synagoga, stálá expozice, kurátor  (spolu s E. Kosákovou)
 •  2009, „Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609“
  Praha, výstava ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu, 5. srpen – 8. listopad 2009, kurátor (spolu s A. Paříkem a E. Kosákovou)
 •  2011–2015, „Židé v českých zemích, 10.–18. století“
  Praha, ŽMP, Maislova synagoga, vernisáž 30. června 2015, člen realizačního týmu

Publikační činnost

Monografie

 • Židovské tradice a zvyky. Svátky, synagoga a běh života. Průvodce expozicí. Klausová synagoga, Praha: ŽMP, 2005, 87s. ISBN 80-86889-16-5. (autor textu)
 • Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků po emancipaci. Průvodce expozicí. Maiselova synagoga, Praha: ŽMP, 1999, reprint 2002, 108s. ISBN 80-85608-49-9. (spolu s O. Sixtovou)
 • Fase pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení, Praha: ŽMP, 2012. 342s. ISBN 978-80-87366-22-6. (spolu s L. B. Petrusovou)
 • Dějiny Židů v českých zemích v 10.–18. století, Praha: ŽMP, 2015, 108s. ISBN 978-80-87366-48-6.
 • History of the Jews in the Bohemian Lands in the 10th–18th Centuries, Prague: JMP, 2015, 108s. ISBN 978-80-87366-49-3.

Editované knihy

 • L. Kybalová – E. Kosáková – A. Putík, eds., Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague, Prague: JMP, 2003, 376s. ISBN 80-85608-60-X.
 • A. Putík, ed., Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel kol. 1525–1609, Praha: Academia, ŽMP, 2009, 513s. ISBN 978-80-200-1742-0.
 • A. Putík, ed., Path of Life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel ca. 1525–1609, Prague: Academia, JMP, 2009, 513pp. ISBN 978-80-200-1742-0.

Nepublikované knihy

Dějiny lesní správy velkostatku Kácov 1726–1800. Disertační práce, Filosofická fakulta University Karlovy, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Praha 1977, 198s.

Výběr z článků, kapitol v monografiích a recenzí

 • Lesní zaměstnanci panství Kácov do konce 18. století, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 29 (1988), s.157–183.
 • The Origin of the Symbols of the Prague Jewish Town. The Banner of the Old-New Synagogue, David’s Shield and the „Swedish Hat“, Judaica Bohemiae, XXIX (1993), 1–2, s. 4–37.
 • On the Topography and Demography of the Prague Jewish Town Prior to the Pogrom of 1389, Judaica Bohemiae, XXX–XXXI (1994–1995), s. 7–46.
 • Notes on the Name GBLYM in Hasdai’s Letter to the Khaqan of Khazaria, in: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 8001300 A.D., Proceedings of the International Colloquy 25–29 April 1994, Praha 1996, s. 169–175.
 • The Hebrew Inscription on the Crucifix at Charles Bridge in Prague. The Case of Elias Backoffen and Berl Tabor in the Appellation Court, Judaica Bohemiae, XXXII (1996), s. 26–103.
 • Fight for a Conversion in Kolín nad Labem, Bohemia, in the Year 5426/1666. A Contribution on the Subject of Reverberations in Bohemia of Shabbatai Zevi’s Messianic Appearance, Judaica Bohemiae, XXXIII (1997), s. 4–32.
 • The Tumult of Mladá Boleslav (Jungbunzlau, Bumsla) in the Messianic Year 5426/1666, Judaica Bohemiae, XXXIV(1998), pp. 4–106.
 • The Prague Jewish Community in the Late 17th and Early 18th Centuries, Judaica Bohemiae, XXXV (1999), s. 4–140.
 • Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part One, Judaica Bohemiae, XXXVIII (2002), s. 72–105.
 • Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part Two, Judaica Bohemiae, XXXIX (2003), s. 53–92.
 • Before the Curtain, Behind the Curtain: Parokhot of Prague Synagogues and their Donors, 1648–1744, in: L. Kybalová – E. Kosáková – A. Putík, eds., Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague, Prague: JMP, 2003, s. 73–91.
 • The Prague Sojourn of Rabbi Jacob Emden as Depicted in his Autobiography Megillat Sefer, Judaica Bohemiae, XLII (2006), s. 53–124.
 • A Textile from Izmir with an Embroidered Lion. Remnant of the Robe of Sabbatai Zevi?, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 193–217. (spolu s D. Veselskou)
 • Ivana Ebelová a kol., Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794, Praha: Etnologický ústav AV ČR 2007, Český časopis historický, 106 (2008), 4, s. 894–899. (recenze spolu s I. Cermanovou)
 • Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu /Judah Loew ben Bezalel, called Maharal. A Study on His Genealogy and Biography), in: Alexandr Putík, ed., Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) / Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia, 2009, s. 29–83, s. 29–83. (spolu s D. Polakovičem)
 • Nápis na obřízkovém povianu jako genealogický pramen, in: D. Veselská, Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů, Praha: ŽMP, 2009, s. 57–74.
 • Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part Three, Judaica Bohemiae, XLVI (2011), 1, s. 33–72.
 • Příčiny a důsledky pražského “rabínského převratu” roku 1579. Příspěvek k vnitropolitickým dějinám pražské židovské obce v 2. polovině 16. století / Ursachen und Folgen des Prager “Rabbinerumsturzes” des Jahres 1579. Beitrag zur innenpolitischen Geschichte der Prager jüdischen Gemeinde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Judaica Bohemiae, XLVI – Supplementum (2011), s. 33–74 / 231–264.
 • Pražská cenzura hebrejských knih v letech 1512–1670 (1772), in: O. Sixtová, ed., Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě, Praha: Academia, ŽMP, 2012, s. 187–213.
 • New Source for the Trial of Lipmann Heller and the Political Conflict in the Prague Jewish Community, 1629–1630: Kurtzer Summarischer Wahrhafter Bericht, Judaica Bohemiae, XLVII (2012), 2, s. 57–97.
 • Abraham David, ed., Anonymní hebrejská kronika z raně novověké Prahy (An anonymous Hebrew Chronicle from Early Modern Prague), Judaica Bohemiae, XLVIII (2013), 2, s. 129–37. (recenze)
 • New Findings about the Life of David Gans (1541-1613) and his Closest Relatives: A Study and Source Edition, Judaica Bohemiae, LI (2016), 1, s. 5–63. (spolu s D. Polakovičem a J. Šulcem)
 • Jan Heřman (1933-1986). Archivist and Historian, Judaica Bohemiae, LII (2017), 1, s. 119–30. (spolu s V. Hamáčkovou)
 • Lenka Matušíková, K dějinám Židů v českých zemích (On the History of the Jews in the Bohemian Lands), Judaica Bohemiae, LII (2017), 2, s. 127–132. (recenze)
 • Židé mezi Prahou a Mikulovem. Pokus o souhrnné zpracování dějin Židů v českých zemích, Roš chodes. Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, 4/2020, s. 18-19. (recenze, spolu s I. Cermanovou a D. Baránkem)
 • The Prague Jewish Museum and Its Role in Jewish History Research between 1945 and 2019, Judaica Bohemiae, LV (2020), 1, s. 99-130. (spolu s I. Cermanovou)
 • David Gans a počátky židovského venkovského osídlení na Mělnicku, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy, XI (2020), s. 321-343.
 • Pavel Sládek, Jehuda Leva ben Besal’el – Maharal. Obrana uzavřeného světa v židovském myšlení raného novověku [Judah Loew (Leva) ben Bezalel – the Maharal: A Defence of the Closed World in Early Modern Jewish Thought], Judaica Bohemiae, LV (2020), 2, s. 98–103. (recenze)
>Darujte<
<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[homepage-banner/incident.jpeg]