Alexandr Putík

Jméno a příjmení, tituly:

PhDr. Alexandr Putík

E-mail:

alexandr.putik@jewishmuseum.cz

Vzdělání:

1970-1976
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy,  Praha, řádné denní studium
Obory:  archivnictví (diplomní obor), dějepis
1976
Státní závěrečná zkouška
 
1976-1977
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy,  Praha, doktorské studium
Specializace:  archivnictví, dějepis
1977
Státní rigorózní zkouška, titul PhDr.
 
1991-1996
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy,  Praha, externí studium
Obor:  Hebraistika
1996
Státní závěrečná zkouška

Pracovní zkušenosti:

1975–1978
Ústav krajinné ekologie, ČSAV, Průhonice u Prahy 
odborný asistent
 
1979–1990                                        
Státní knihovna České republiky
knihovník, bibliograf
 
1990–dosud      
Židovské muzeum v Praze (do roku 1994 Státní židovské muzeum)
odborný pracovník úseku židovských studií (od r. 2007 Oddělení židovských dějin)
1993–2007
vedoucí redaktor časopisu Judaica Bohemiae
2008–dosud
zástupce vedoucího redaktora časopisu Judaica Bohemiae
 
1983–dosud      
Pražská židovská obec
duchovní 

Vědecké zaměření:

Politické, sociální a náboženské dějiny českých Židů v raném novověku, mesianistická hnutí, kabala, cenzura hebrejských knih, genealogie

Výstavy:

1996/1998–dosud
„Židovské tradice a zvyky“
Stálá expozice ŽMP v Klausové synagoze a Obřadní sníni Pohřebního bratrstva
kurátor (spolu s E. Kosákovou)
 
2001–2014
„Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků po emancipaci“
Stálá expozice ŽMP v Maiselově synagoze, kurátor  (spolu s E. Kosákovou)
 
2009
„Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609“
výstava ŽMP v Císařské konírně Pražského hradu, 5. srpen – 8. listopad 2009
kurátor (spolu s A. Paříkem a E. Kosákovou)
 
2011–2015
„Židé v českých zemích, 10.–18. století“
člen realizačního týmu pro přípravu nové expozice ŽMP  v Maiselově synagoze (vernisáž 30. června 2015)

Publikační činnost:

Disertace:

Dějiny lesní správy velkostatku Kácov 1726–1800. Disertační práce, Filosofická fakulta University Karlovy, Katedra pomocných věd historických a archivního studia, Praha 1977, 198s. 
                             

Knihy:

Židovské tradice a zvyky. Svátky, synagoga a běh života. Průvodce expozicí. Klausová synagoga, Praha: ŽMP, 2005, 87s. (spolu s E. Kosákovou)
 
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Od počátků po emancipaci. Průvodce expozicí. Maiselova synagoga, Praha: ŽMP, 1999, reprint 2002, 108s. (spolu s O. Sixtovou)
 
Fase pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení, Praha: ŽMP, 2012. 342s. (spolu s L. B. Petrusovou)

Dějiny Židů v českých zemích v 10.–18. století / History of the Jews in the Bohemian Lands in the 10th–18th Centuries, Praha: ŽMP 2015
 

Výběr z článků, kapitol v monografiích a recenzí:

Lesní zaměstnanci panství Kácov do konce 18. století, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 29 (1988), s.157–183.
 
The Origin of the Symbols of the Prague Jewish Town. The Banner of the Old-New Synagogue, David’s Shield and the „Swedish Hat“, Judaica Bohemiae, XXIX (1993), 1–2, s. 4–37.
 
On the Topography and Demography of the Prague Jewish Town Prior to the Pogrom of 1389, Judaica Bohemiae, XXX–XXXI (1994–1995), s. 7–46.
 
Notes on the Name GBLYM in Hasdai’s Letter to the Khaqan of Khazaria, in: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 8001300 A.D., Proceedings of the International Colloquy 25–29 April 1994, Praha 1996, s. 169–175.
 
The Hebrew Inscription on the Crucifix at Charles Bridge in Prague. The Case of Elias Backoffen and Berl Tabor in the Appellation Court, Judaica Bohemiae, XXXII (1996), s. 26–103.
 
Fight for a Conversion in Kolín nad Labem, Bohemia, in the Year 5426/1666. A Contribution on the Subject of Reverberations in Bohemia of Shabbatai Zevi’s Messianic Appearance, Judaica Bohemiae, XXXIII (1997), s. 4–32.
 
The Tumult of Mladá Boleslav (Jungbunzlau, Bumsla) in the Messianic Year 5426/1666, Judaica Bohemiae, XXXIV(1998), pp. 4–106.
 
The Prague Jewish Community in the Late 17th and Early 18th Centuries, Judaica Bohemiae, XXXV (1999), s. 4–140.
 
Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part One, Judaica Bohemiae, XXXVIII (2002), s. 72–105.
 
Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part Two, Judaica Bohemiae, XXXIX (2003), s. 53–92.
 
Before the Curtain, Behind the Curtain: Parokhot of Prague Synagogues and their Donors, 1648–1744, in: L. Kybalová – E. Kosáková – A. Putík, eds., Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague, Prague: JMP, 2003, s. 73–91.
 
The Prague Sojourn of Rabbi Jacob Emden as Depicted in his Autobiography Megillat Sefer, Judaica Bohemiae, XLII (2006), s. 53–124.
 
A Textile from Izmir with an Embroidered Lion. Remnant of the Robe of Sabbatai Zevi?, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 193–217. (spolu s D. Veselskou)
 
Ivana Ebelová a kol., Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794, Praha: Etnologický ústav AV ČR 2007, Český časopis historický, 106 (2008), 4, s. 894–899. (recenze spolu s I. Cermanovou)
 
Jehuda Leva ben Becalel řečený Maharal. Studie k jeho rodopisu a životopisu /Judah Loew ben Bezalel, called Maharal. A Study on His Genealogy and Biography), in: Alexandr Putík, ed., Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525–1609) / Path of Life. Judah Loew ben Bezalel (ca. 1525–1609), Praha: Academia, 2009, s. 29–83, s. 29–83. (spolu s D. Polakovičem)
 
Nápis na obřízkovém povianu jako genealogický pramen, in: D. Veselská, Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů, Praha: ŽMP, 2009, s. 57–74.
 
Prague Jews and Judah Hasid. A Study on the Social, Political and Religious History of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries. Part Three, Judaica Bohemiae, XLVI (2011), 1, s. 33–72.
 
Příčiny a důsledky pražského “rabínského převratu” roku 1579. Příspěvek k vnitropolitickým dějinám pražské židovské obce v 2. polovině 16. století, Judaica Bohemiae, XLVI – Supplementum (2011), s. 231–264.
 
Pražská cenzura hebrejských knih v letech 1512–1670 (1772), in: O. Sixtová, ed., Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě, Praha: Academia, ŽMP, 2012, s. 187–213.
 
New Source for the Trial of Lipmann Heller and the Political Conflict in the Prague Jewish Community, 1629–1630: Kurtzer Summarischer Wahrhafter Bericht, Judaica Bohemiae, XLVII (2012), 2, s. 57–97.

Editované knihy:

L. Kybalová – E. Kosáková – A. Putík, eds., Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague, Prague: JMP, 2003, 376s.
 
A. Putík, ed., Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel kol. 1525–1609, Praha: Academia, ŽMP, 2009, 513s.
A. Putík, ed., Path of Life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel ca. 1525–1609, Prague: Academia, JMP, 2009, 513pp.
 

Editovaná periodika:

Judaica Bohemiae, XXIX (1993) – dosud 

<
>
27
28
29
30
 
1
2
 
3
 
 
 
4
 
5
 
 
6
 
 
 
 
7
 
8
9
 
 
 
10
 
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
 
15
16
 
 
 
17
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
30
 
31
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT