Iveta Cermanová

Jméno a příjmení, tituly:

PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D.

E-mail:

iveta.cermanova@jewishmuseum.cz

Vzdělání:

1995–2001
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, magisterské studium
obory:  hebraistika, historie
2001
Státní závěrečná zkouška, titul Mgr.
 
2001–2005
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, doktorské studium
specializace: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky
2004
Státní doktorská zkouška, titul Ph.D.
2005
Státní rigorózní zkouška, titul PhDr.

Pracovní zkušenosti:

2000–2004
Židovské muzeum v Praze (ŽMP)
externí spolupracovník projektu Epigrafický výzkum textilní sbírky ŽMP
 
2001–2004
interní doktorand na Ústavu Blízkého východu a Afriky, FF UK Praha
 
2004 –dosud
Židovské muzeum v Praze
odborný pracovník úseku židovských studií (od r. 2007 Oddělení židovských dějin)
2008–dosud
vedoucí Oddělení židovských dějin a judaistiky ŽMP
2008–dosud
vedoucí redaktorka časopisu Judaica Bohemiae

2007–dosud
spolupracovník projektu „Bohemia, Moravia et Silesia Judaica“ (od r. 2005 projekt veden Společností pro dějiny židů v České republice)

Stáže, kurzy, školení:

 
2005–2006
Škola muzejní propedeutiky (Asociace muzeí a galerií)
 
duben – květen 2003 
stipendijní badatelský pobyt v Rakouském státním archivu, Rakouské národní knihovně a Institutu judaistiky Vídeňské univerzity, financovaný Rakouskou výměnnou službou ÖAD (Österreichischer Austauschdienst)
 
červenec – září 2002 
stipendijní badatelský pobyt na Institutu Martina Bubera Univerzity Kolín nad Rýnem a v knihovně Germania Judaica, financovaný Německou akademickou výměnnou službou DAAD (Deutsche akademische Austauschdienst)

Vědecké zaměření:

Sociální a intelektuální dějiny českých Židů mezi lety 1750–1850, hebrejský knihtisk a cenzura hebrejských knih v 18. a 19. století, hebrejská epigrafika.

Výstavy:

2007
Karel Fischer (1757–1844). Příběh klementinského knihovníka a hebrejského cenzora
Praha, Národní knihovna, 19. duben – 16. říjen 2007 (spolukurátor Jindřich Marek)
 
2011–2015
„Židé v českých zemích, 10.–18. století“
vedoucí realizačního týmu pro přípravu nové expozice ŽMP  v Maiselově synagoze (vernisáž 30. června 2015)

Publikační činnost:

Disertace:

Druhý díl hebrejské kroniky „Děje časů“ od Abrahama Trebitsche z Mikulova. Příspěvek k výzkumu židovské historiografie 19. století. Disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav Blízkého východu a Afriky, Praha 2005, 388s.

Knihy:

Hebrejské zkratky. Výsledky epigrafického výzkumu textilní sbírky Židovského muzea v Praze / Hebrew Abbreviations. Results of Epigraphic Research  into the Textile Collection of the Jewish Museum in Prague, Praha: ŽMP, 2005, 167s. (spolu s  M. Scheibovou)
 
Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844), Praha: Národní knihovna ČR, 2007, 190s. (spolu s  J. Markem)
 

Výběr z článků, kapitol v monografiích a recenzí:

The Czech-Jewish Assimilation Movement and its Reflection of Czech National Traditions, Judaica Bohemiae, XXXVI (2000), s. 143–159.
 
“The Events of Times” by Abraham Trebitsch of Mikulov (Nikolsburg). The Chronicle and its Relationship to the Developement of Modern Historiography, Judaica Bohemiae, XXXVII (2001), s. 91–143.
 
“Děje časů.” Židovské vyprávění o “marnivostech světa” z konce 18. století, Časopis Národního muzea, 2002, 3–4, s. 165–178.
 
L. Kybalová – E. Kosáková – A. Putík, eds.,Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues from the Collections of the Jewish Museum in Prague, Catalogue, Prague: JMP, 2003, s. 133–357. (spolu s L. Kybalovou, M. Scheibovou, M. Vondrovou)
 
The Censorship of Hebrew Manuscripts in Vienna in the Early 19th Century: the Case of Abraham Trebitsch, Judaica Bohemie, XXXIX (2003), s. 93–103.

The Second Part of the Chronicle „The Events of Times“ (Qorot Ha-Ittim) by Abraham Trebitsch of Mikulov (Nikolsburg). A Contribution to the Research of 19th Century Jewish Historiography, Judaica Bohemiae, XL (2004), s. 22–60.
 
Der jüdische Historismus in Böhmen und Mähren am Anfang des 19. Jahrhunderts, in: K. Hödl, ed., Historisches Bewusstsein im jüdischen Kontext. Strategien – Aspekte – Diskurse, Schriften des Centrums für Jüdische Studien 6, Innsbruck–Wien–München–Bozen 2004, s. 45–53.
 
Francouzská revoluce a napoleonské války v díle židovského kronikáře Abrahama Trebitsche z Mikulova, in: Z. R. Nešpor, ed., Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku, Praha 2005, s. 79–89.
 
Protižidovské bouře v Praze roku 1744, Židovská ročenka, 5767 (2006–2007), s. 47–62.
 
Židovské osvícenství v Praze, Židovská ročenka, 5768 (2007–2008), s. 42–63.
 
Karl Fischer (1757–1844) I. The Life and Intellectual World of a Hebrew Censor, Judaica Bohemiae, XLII (2006), s. 125–177.
 
Karl Fischer (1757–1844) II. The Work of a Hebrew Censor, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 5–63.
 
Věra Leininger, Auszug aus dem Ghetto. Rechtsstellung und Emazipationsbemühungen der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Judaica Bohemiae, XLIII (2007–2008), s. 219–226. (recenze)
 
Ivana Ebelová a kol., Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794, Praha: Etnologický ústav AV ČR 2007, Český časopis historický, 106 (2008), 4, s. 894–899. (recenze spolu s A. Putíkem)
 
Gershon David Hundert , ed., The YIVO Encyclopaedia of the Jews in Eastern Europe, New York : YIVO, 2008, 2 sv. (hesla: Avraham Trebitsch of Mikulov, Alexander Kisch, Nathan Ehrenfeld, Samuel Freund, Isidor Heller)
 
Povijan na Tóru jako pramen židovské epigrafiky, in: D. Veselská, Nechť mu Bůh dá vyrůst. Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů, Praha: ŽMP, 2009, s. 57–74.
 
Samuel Landau versus Karl Fischerl und Eleasar Fleckeles: Der Streit um Priorität und Rabbinertitulaturen in der Prager jüdischen Gemeinde nach dem Tod Ezechiel, Judaica Bohemiae, XLV (2010), 2, s. 73–103.
 
Mezi osvícenci, rabíny a státem: Cenzura hebrejských knih v Čechách 1781–1848 (Zwischen Aufklärern, Rabbinern und Staat: Die Zensur hebräischer Bücher in Böhmen 1781–1848), Judaica Bohemiae, XLVI (2011) – Supplementum, s. 145–158, 325–336.  
 
Michel L. Miller, Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of Emancipation, Judaica Bohemiae, XLVI (2011), 1, s. 139–149. (recenze)
 
Úpadek a vzestup hebrejského knihtisku v Čechách, 1780–1850, in: O. Sixtová, ed., Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě, Praha: Academia, ŽMP, 2012, s. 215–237.

Martina Niedhammer, Nur eine „Geld-Emancipation“? Loyalitäten und Lebenswelten des Prager jüdischen Grossbürgertums 1800–1867, Judaica Bohemiae, XLIX (2014), 1, s. 121–127. (recenze)

Jews in the Bohemian Lands, 10th-18th Century. The Jewish Museum in Prague’s New Permanent Exhibition in the Maisel Synagogue, Judaica Bohemiae, L (2015), 2, s. 109–122.

Židovské osvícenství v českých zemích, in: I. Cerman a kol., Habsburkové 17401918. Vznikání občanské společnosti, Praha: NLN, 2016, s. 125–141, 735–737.

Anti-Jewish Violence in Prague, 1744, through Contemporary Eyes: The Testimony of Joseph Kirschner Shohet, Judaica Bohemiae, LII (2017), 1, s. 5–46.

The Ramschak Chronicle: New Findings about the Genesis, Reception and Impacts of the Forgery, Judaica Bohemiae, LII (2017), 2, s. 33–67.


Editovaná periodika:

Judaica Bohemiae, XLIII (2007) – dosud

<
>
26
27
28
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
6
7
8
9
10
 
 
11
12
13
 
 
14
 
 
15
16
17
 
 
18
 
19
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
27
 
 
28
29
30
31
1
[homepage-banner/PE_onlinetickets_CZ.jpg] [homepage-banner/webapp_PE_cz.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT