ThDr. Ivan Kohout, Th.D.

kurátor podsbírky knihy
E-mail: ivan.kohout@jewishmuseum.cz

Vědecké zaměření

judaistika, židovská mystika, frankismus, aramejština

Pedagogická činnost

2013 až doposud – Katedra biblistiky a judaistiky HTF UK, předměty mj. „Synagogální hudba I a II“, „Četba a výklad knihy Zohar I a II“, „Doktorandský seminář“

Výzkumné projekty

2018–2020 – PRIMUS/17/HUM/34: Depolitizace studia židovské mystiky: Teologická reflexe literatury pražských frankistů – hlavní řešitel projektu, poskytovatelem Univerzita Karlova

Účast na konferencích

 • 17.10. 2018 – Židovská civilizace: Modely komunitního života, HTF UK – pořádání a vedení konference, přednesení příspěvku
 • 20.4. 2016 – Židovská civilizace: Judaismus jako náboženský systém, HTF UK – pořádání a vedení konference
 • 17.5. 2015 – Kabalistická tradice v dějinách Evropy, HTF UK – přednesení příspěvku
 • 3.12. 2010 – Konference doktorandů, ETF UK – přednesení příspěvku

Publikační činnost

 

Monografie

 • Aramejština knihy Zohar. Praha: Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4841-5.

Odborné články

 • Kniha Zohar mezi pražskými frankisty: Eva Franková – matka vlastního otce. Theologická revue. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020, 91(1), 86-98. ISSN 1211-7617.
 • Závěť Gottlieba Wehleho: Gershom Scholem a jeho hodnocení pražského frankismu. Theologická revue. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019, 90(1), 9-21. ISSN 1211-7617.
 • Kniha Zohar v moderní době: rabi Jehuda Lejb ha-Levi Ašlag. Theologická revue. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017, 88(3), 267-275. ISSN 1211-7617.
 • Mesiášské modely knihy Zohar. In: VOJTÍŠEK, Zdeněk. Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir, 2014, 141-164. ISBN 978-80-86779-39-3.
 • Ne'icu ketira – obskurní výraz ze Zohar 1:148a: krátká studie o povaze Odvrácené strany. In: Šalom: pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám. Brno: L. Marek, 2012, 292-312. ISBN 978-80-87127-56-8.

Překlad

 • FISCHL, Viktor, Ivan KOHOUT a David REITSCHLÄGER. Kniha žalmů s Rašiho výkladem. Praha: Garamond, 2013. ISBN 978-80-7407-173-7.

Recenze

 • (Rec.). MAYER, Daniel. Konverze k judaismu v zrcadle židovské ústní tradice a historie. Praha: OIKOYMENH, 2010. ISBN 978-80-7298-453-4. Maskil. Praha: Bejt Simcha, 2011, 10(6). s. 11.
 • (Rec.). SCHOLEM, Gershom. Alchymie & kabala. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80- 86702-73-5. Maskil. Praha: Bejt Simcha, 2010, 10(3). s. 15.
 • (Rec.). SCHOLEM, Gershom. Počátky kabaly. Praha: Malvern, 2009. ISBN 978-80-86702-52-0. Maskil. Praha: Bejt Simcha, 2010, 10(2). s. 15.
 • (Rec.). BESSERMAN, Perle. Kabala a židovská mystika. Transl. Helena Iši Bönischová. Praha: Pragma, 2004. ISBN 80-7205-869-X. Maskil. Praha: Bejt Simcha, 2010, 10(1) s.7.

Editorská práce

 • NOSEK, Bedřich, KOHOUT, Ivan (ed). Židovská civilizace: Judaismus jako náboženský systém. Praha: L. Marek, 2016. ISBN 978-80-87127-80-3.
>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]