Vyhledávací filtr

Archiv pořadů pro veřejnost

09. 05. 2021

Nedělní dílny pro rodiče s dětmi ONLINE: Medvídek Dubi a malý Josef

09. 05. 2021 10:30 - 12:30

ONLINE

V modrobílé knize pohádek Ilse Weber tentokrát medvídek Dubi nalistuje příběh o tom, jak malý Josef ochránil Tóru. Ne náhodou byla vybrána tato pohádka právě na květen, kdy se slaví svátek Šavuot – Svátek týdnů. Malé účastníky tedy čeká seznámení s tímto svátkem, a především se svitkem Tóry, který neodmyslitelně k svátku patří. Všem, co by během dopoledního hraní na dílně vyhládlo, bude zaslán recept skvělé palačinky, které k svátku rovněž tradičně patří.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Dílna, Pro děti

29. 04. 2021

ONLINE: Magické texty v Židovském muzeu v Praze

29. 04. 2021 18:00 - 20:00

ONLINE

Židovské muzeum v Praze uchovává ve svých sbírkách několik dokumentů, které je možné zařadit mezi židovské magické texty. Přednáška Marka Vinkláta z Husitské teologické fakulty UK nejprve tento druh písemností odborně definuje a posléze tyto dokumenty podrobně představí a zařadí je do kontextu dobového judaismu. Zvláštní pozornost bude věnována chasidskému rabínovi Moše Teitelbaumovi a jeho oponentu Leopoldu Löwovi. Příklad mýtu o třech strážných andělech a démonce Lilit poté ukáže, že i moderní židovské magické texty v sobě nesou odkaz starobabylonské kultury.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

22. 04. 2021

ONLINE: Prezentace knihy Záhadné pouto

22. 04. 2021 18:00 - 20:00

ONLINE

Publikace Záhadné pouto navazuje na stejnojmennou výstavu, která vznikla ke 30. výročí obnovy diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael. O výstavě i knize bude hovořit kurátor výstavy, hebraista a diplomat Robert Řehák a ilustrátorka Renáta Fučíková, pod jejímž vedením zpracovali studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni ilustrace a grafické zpracování knihy.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Prezentace knihy

19. 04. 2021

ONLINE: Prorok Ageus a obnova jeruzalémského chrámu v perské době

19. 04. 2021 18:00 - 20:00

ONLINE

Prorok Ageus působil ke konci 6. stol. př. n. l. v Judsku, které tehdy bylo chudou provincií Perské říše. Jeho prorokování odráží touhu některých Judejců po restauraci základních institucí monarchické doby – prorok především úspěšně vyzýval k obnově jeruzalémského chrámu, kniha však dosvědčuje i „protomesiáškou“ naději na návrat davidovské dynastie ke královské moci. Přednáška Jana Rückla z Evangelické teologické fakulty UK představí knihu Ageus zvláště jako pozoruhodného svědka některých tradičních aspektů judského náboženství i situace v Judsku v době počátků obnovy chrámu. Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký Přední východ.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

18. 04. 2021

Kulturou proti antisemitismu - pozvánka

18. 04. 2021 15:00 - 17:00

Díky spolupráci s Židovským muzeem v Praze a TV Noe se můžete těšit na živý přenos přímo z evropsky jedinečného památníku obětí šoa – Pinkasovy synagogy, na jejíchž zdech jsou ručně napsána jména téměř 80 tisíc českých a moravských Židů, kteří se v letech druhé světové války stali obětmi nacistické genocidy a nemají svůj hrob.

Židovské muzeum v Praze je celá léta významným partnerem akce Kulturou proti antisemitismu a jeho ředitel Leo Pavlát vás seznámí s historií tohoto památníku, na jehož vzniku se podíleli významní umělci.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Ostatní

18. 04. 2021

ONLINE Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a pesachový knedlíček

18. 04. 2021 10:30 - 12:30

ONLINE

Náš pohádkový nedělní ateliér pokračuje v dubnu tématem svátku Pesach. Leccos už o něm víme. Navážeme tedy na známé pohádkou o pesachovém knedlíčku. A tentokrát si budeme kreslit a hrát se vším, co splňuje dvě podmínky – je to kulaté a jedlé. Buďte, prosím, vybaveni plastelínou, papíry, pastelkami a dobrotami. Na všechny malé jedlíky se těší medvídek Dubi a lektorka Táňa.

 

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Dílna, Pro děti

12. 04. 2021

ONLINE: České svitky Tóry a místa, která jim byla před válkou domovem

12. 04. 2021 18:00 - 20:00

ONLINE

K historii českých svitků Tóry patří jejich záchrana během okupace, ale třeba i následný prodej komunistickým státem v šedesátých letech do Anglie, kde v Londýně vznikl nadační fond Memorial Scroll Trust. Prostřednictvím prezentace knihy historika Julia Müllera a fotografky Sheily Pallay Světlo zpoza stínů se posluchači seznámí s aktuálním stavem synagog u nás a dozví se více o rozmanitých iniciativách, které spojuje péče o synagogy v naší zemi. S autorem knihy bude hovořit publicista Petr Brod.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Diskuse

11. 04. 2021

ONLINE Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje vypráví o plaváčkovi

11. 04. 2021 10:00 - 12:00

ONLINE

Uhodnete jméno chlapečka, který plaval po Nilu v ošatce vymazané smolou? A kudy protéká řeka Nil? V dubnové dílně bude lvíček Arje vyprávět o starodávném příběhu, který si každý rok připomínáme na svátek Pesach. Stejně jako u všech židovských svátků ani na Pesach by neměly chybět tradiční dobroty. K Pesachu patří nekvašené chleby macesy a charoset – pokrm upomínající na otrockou práci Židů při stavbě pyramid.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Dílna, Pro děti

08. 04. 2021

ONLINE: Slavnostní koncert u příležitosti Jom ha-šoa ve ha-gvura/ Kvarteto Martinů a Olga Černá

08. 04. 2021 19:00 - 20:30

ONLINE

Koncert Kvarteta Martinů za doprovodu přední české mezzosopranistky Olgy Černé u příležitosti Dne památky obětí šoa a hrdinství. Během koncertu zazní skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809-1847), Viktora Ullmanna (1898–1944) a Zdeňka Lukáše (1928–2007). Koncert bude přenášen online ze Španělské synagogy.

Koncert se koná za finanční podpory hlavního města Prahy. 

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Koncert

07. 04. 2021

ONLINE: Německá kultura ve filmovém zpravodajství Protektorátu

07. 04. 2021 18:00 - 20:00

ONLINE

Život v Protektorátu Čechy a Morava byl ze strany nacistického Německa silně ovlivňován i v kulturních oblastech. Nejen velké propagandistické, ale také akce zdánlivě apolitické vyznívaly v duchu nacistické propagandy představující Protektorát jako německou kulturní enklávu. Přednáška Jiřího Novotného z Národního filmového archivu představí obraz nacistického Německa z pohledu dobového filmového materiálu NFA. 

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

>Darujte<
<
>
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
8
9
10
 
 
 
11
12
13
 
 
14
 
 
15
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
23
 
 
24
 
 
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT