Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Věda a výzkum


Archiv Židovského muzea v Praze

Základním úkolem archivu ŽMP je péče o fyzický stav uložených archiválií, jejich zpracovávání a zpřístupňování badatelské veřejnosti. V souvislosti se spravovaným materiálem - který je bohatým a stále obecně málo známým informačním zdrojem pro dějiny Židů v ČR - se pracovníci archivu věnují i historickému výzkumu. V minulosti úspěšně spojoval práci archiváře s vědeckou prací J. Heřman, který byl v 60. letech 20. století pracovníkem vědeckého oddělení Státního židovského muzea. Kromě katalogu archivních fondů židovských náboženských obcí, který uveřejnil v časopise Judaica Bohemiae, publikoval rovněž řadu podnětných studií k dějinám pražských Židů v 16. století.
Součástí zpřístupňování pramenů z archivu ŽMP badatelské veřejnosti je vytváření speciálních databází a publikování standardních i elektronických edic archivního materiálu. Pracovnice archivu dokončují databázi pohřbených na židovském hřbitově v Praze - Strašnicích, která umožní efektivní využití archivních pramenů především pro genealogické bádání. V brzké době by také měla být uveřejněna první část edice konsignací pražských Židů z let 1748-1749.
Výzkumná historická práce archivářů se zaměřuje hlavně na novodobé dějiny, tj. období 2. poloviny 19. století a 20. století. Výzkum se v současné době soustřeďuje především na dějiny Židů v okupovaném pohraničí a historii židovské komunity v českých zemích po roce 1945. Archiv ŽMP organizuje ve spolupráci s muzei a archivy v pohraničních oblastech České republiky semináře zaměřené na dějiny židovského osídlení v pohraničí a na dějiny Židů v českých zemích ve 20. století (2006 v Liberci, 2008 v Nýrsku, 2010 v Tachově). Historický výzkum by měl být součástí pracovního plánu archivářů i v budoucnu minimálně v uvedeném rozsahu, s akcentem na dosud málo zpracovávané období po 2. světové válce.

Sídlo archivu: objekt smíchovské synagogy, Stroupežnického 32, Praha 5
Pro veřejnost otevřeno každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, s výjimkou židovských svátků.
Konzultace: po předchozí dohodě
Kurátor archivu: [email] Vlastimila Hamáčková


© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze