Projekt MANTIC


Projekt Manifestations of Antisemitism in the Czech Republic – Monitoring, Analysis, Reporting and Application in Education (MANTIC) je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím programu CERV. Projekt realizují tři partnerské organizace: Židovská obec v Praze, Federace židovských obcí v České republice a Židovské muzeum v Praze.

Hlavním cílem projektu je boj proti antisemitismu, zaměřuje se proto zejména na:

  • zdokonalení monitoringu antisemitských incidentů
  • podporu nahlašování antisemitských incidentů ze strany židovských subjektů i široké veřejnosti
  • zveřejnění Výroční zprávy o projevech antisemitismu v ČR>
  • prezentaci závěrů Výroční zprávy široké veřejnosti i státním orgánům
  • zvyšování povědomí o současných antisemitských incidentech mezi žáky a studenty
  • podporu pedagogů a vzdělavatelů

Dvouletý projekt MANTIC začíná v lednu 2022 pod registračním číslem 101049084.

  • Židovská obec v Praze v projektu je zodpovědná za celkovou koordinaci a za průběžný monitoring a vyhodnocování projevů antisemitismu.
  • Federace židovských obcí v České republice na základě podkladů ŽOP připravuje Výroční zprávy o projevech antisemitismu a zajišťuje jejich medializaci.
  • Židovské muzeum v Praze používá Výroční zprávy o projevech antisemitismu ve svých vzdělávacích programech pro žáky, studenty a učitele.

Kontakt: mantic@kehilaprag.cz


>Darujte<
<
>
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
 
 
28
29
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]