OTEVÍRACÍ DOBA

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

Návštěvnické objekty

Návštěvnické objekty – památky, stálé expozice a Galerie Roberta Guttmanna – jsou veřejnosti otevřeny po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.

Délka otevírací doby se v hlavní sezóně v daném roce řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět:
Datum čas
    1. 1. – 27. 3. 2015 9 - 16.30 h
29.  3. – 23. 10. 2015 9 - 18 h
25. 10. – 31. 12. 2015 9 - 16.30 h
Židovské svátky
Datum Svátek čas
  5. 4. 2015 2. den Pesach zavřeno
10. 4. 2015 7. den Pesach zavřeno
24. 5. 2015 1. den Šavuot zavřeno
25. 5. 2015 2. den Šavuot zavřeno
14. 9. 2015 1. den Roš ha-šana zavřeno
15. 9. 2015 2. den Roš ha-šana zavřeno
23. 9. 2015 Jom kipur zavřeno
28. 9. 2015 1. den Sukot zavřeno
29. 9. 2015 2. den Sukot zavřeno
5. 10. 2015 Šmini aceret zavřeno
6. 10. 2015 Simchat Tora zavřeno
 1. 1. 2016   otevřeno od 11 h

STARONOVÁ SYNAGOGA

Červená 2, 110 00 Praha 1

Staronová synagoga je pro veřejnost otevřena po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.

Den Měsíc čas
neděle – čtvrtek leden – březen 9-17 h
  duben – říjen 9-18 h
  listopad – prosinec 9-17 h
pátek synagoga se uzavírá hodinu před začátkem šabatu viz níže
Otevírací doba před začátkem šabatu
Den čas
  2. 1. 2015 9 - 15h
  9. 1. 2015 9 - 15h
 16. 1. 2015 9 - 15.15 h
 23. 1. 2015 9 - 15.15 h
  30.1. 2015 9 - 15.30 h
   6. 2. 2015 9 - 15.45 h
  13. 2. 2015 9 - 16.00 h
  20. 2. 2015 9 - 16.15 h
  27. 2. 2015 9 - 16.15 h
    6. 3. 2015 9 - 16.30 h
  13. 3. 2015 9 - 16.45 h
  20. 3. 2015 9 - 17 h
  27. 3. 2015 9 - 17 h
  25. 9. 2015 9 - 17.30 h
  2. 10. 2015 9 - 17.30 h
  9. 10. 2015 9 - 17.00 h
16. 10. 2015 9 - 17.00 h
23. 10. 2015 9 - 16.30 h
30. 10. 2015 9 - 16.30 h
  6. 11. 2015 9 - 15.00 h
13. 11. 2015 9 - 15.00 h
20. 11. 2015 9 - 15.00 h
27. 11. 2015 9 - 15.00 h
prosinec 2015 9 - 14.30 h
Židovské svátky
Datum Svátek čas
  3. 4.2015 příprava na Pesach otevřeno do 17 h
 5. 4. 2015 2. den Pesach zavřeno
10. 4. 2015 7. den Pesach zavřeno
22. 5. 2015 příprava na Šavuot otevřeno do 14 h
24. 5. 2015 1. den Šavuot zavřeno
25. 5. 2015 2. den Šavuot zavřeno
26. 7. 2015 9. av (půst) otevřeno od 10 h
13. 9. 2015 příprava na Roš ha-šana otevřeno do 17 h
14. 9. 2015 1. den Roš ha-šana zavřeno
15. 9. 2015 2. den Roš ha-šana zavřeno
22. 9. 2015 příprava na Jom kipur otevřeno do 17 h
23. 9. 2015 Jom Kipur zavřeno
27. 9. 2015 příprava na Sukot otevřeno do 17 h
28. 9. 2015 1. den Sukot zavřeno
29. 9. 2015 2. den Sukot zavřeno
 4.10. 2015 příprava na Šmini aceret otevřeno do 17 h
5. 10. 2015 Šemini aceret zavřeno
6. 10. 2015 Simchat Tora zavřeno
 1. 1. 2016   otevřeno od 11 h

Památka je ve správě Židovské obce v Praze

DALŠÍ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V PRAZE

Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská 1310/7, 110 00 Praha 1

Jeruzalémská synagoga je pro veřejnost otevřena denně od dubna do října kromě s výjimkou sobot a dalších židovských svátků

Datum čas
Neděle – pátek 11-17 h
Židovské svátky
Datum Svátek čas
  5. 4.2015 2 den Pesach zavřeno
10. 4.2015 7. den Pesach zavřeno
24. 5.2015 1. den Šavuot zavřeno
25. 5.2015 2. den Šavuot zavřeno
14. 9.2015 1. den Roš ha-šana zavřeno
15. 9.2015 2. den Roš ha-šana zavřeno
23. 9.2015 Jom kipur zavřeno
28 .9.2015 1. den Sukot zavřeno
29. 9.2015 2. den Sukot zavřeno
 5.10.2015 Šmini aceret zavřeno
 6.10.2015 Simchat Tora zavřeno
  1. 1.2016   otevřeno od 11 h

Památka je ve správě Židovské obce v Praze

<
>
28
29
30
 
 
 
 
1
 
2
3
 
 
 
4
 
5
 
6
 
 
7
 
 
 
8
 
9
10
 
 
 
11
 
12
 
 
 
 
13
 
 
14
 
 
 
15
 
16
17
 
18
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
 
22
 
23
24
 
25
 
 
26
 
 
 
27
 
28
 
29
 
30
31
1
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]