Vzdělávání

Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost, kterou v oddělení pro vzdělávání a kulturu rozvíjíme nejen v Praze, ale od roku 2006 i v Brně. Spolupracujeme při tom s předními univerzitními pracovišti a vzdělávacími institucemi – jako Památník Terezín, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzita Karlova, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě či památník Yad Vashem – a dále s nezávislými historiky, judaisty, literárními vědci, politology a pedagogy.

Naše vzdělávací programy jsou určeny nejrůznějším cílovým skupinám.

Nejmenší děti seznamujeme s židovskou kulturou, tradicemi a zvyky hravou formou v podobě pravidelných pro ně i jejich rodiče.

Pro žáky a studenty základních a středních škol máme připraveny interaktivní programy a přednášky.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo Židovské muzeum v Praze již v roce 1996 zařazeno do soustavy vzdělávacích zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Součást naší nabídky tak tvoří i pravidelné vzdělávací semináře pro pedagogy

Nezapomínáme ani na večerní vzdělávací pořady pro širokou veřejnost . V nich dáváme nahlédnout do bohatství židovské vzdělanosti, připomínáme významná výročí, upozorňujeme na aktuální aspekty současného židovského náboženského i kulturního života. Školám i kulturním institucím nabízíme naše putovní výstavy.

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti je také k dispozici naše specializovaná judaistická knihovna a její multimediální centrum

Židovské muzeum v Praze se dále podílí na několika vzdělávacích projektech . Vedle úspěšného projektu „Zmizelí sousedé“ ve spolupráci se sdružením Zapomenutí o.s. zrealizovalo spolu s Institutem Terezínské iniciativy projekt „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století.“

<
>
 
1
 
 
 
2
 
3
 
 
 
 
4
 
5
6
 
 
 
7
 
8
 
9
 
 
10
 
11
 
12
13
 
 
 
14
 
15
 
 
16
 
17
 
 
 
18
 
19
20
 
 
21
 
 
 
22
 
 
 
23
 
24
 
 
 
25
 
26
27
 
28
 
 
 
29
1
2
3
4
5
6
[cz-ticket-and-audioguide.png]