Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Amulet

Může se vyskytovat buď v rukopisné, nebo tištěné podobě, méně častá je forma přívěsku. Dochované typy amuletů z území Čech, Moravy a Slezska zahrnují amulet na ochranu domu a amulet pro těhotnou, rodičku a novorozence. Amulety obsahují různé biblické texty a zaříkadla, Boží jména, jména praotců a pramátí atd. Bývají zdobeny typickými židovskými symboly, z nichž se nejčastěji opakuje Davidův štít či hvězda (hebr. magen David) a sedmiramenný svícen (hebr. menora). Jako osobní amulet sloužila kovová destička, obvykle zhruba obdélného tvaru, určená k zavěšení na krk a obsahující ochranné nápisy a symboly, nejčastěji zkratku Božího jména. Její velikost se pohybuje v rozsahu několika centimetrů. Poměrně častý je osobní amulet v podobě stylizované ruky (arab. chamsa), tento tvar je však používán v širším kulturním okruhu, a je proto nutné brát v úvahu obsah případného nápisu nebo význam symbolu.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
31
1
 
 
2
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
13
 
 
 
14
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
 
 
19
 
 
 
20
 
 
 
21
22
 
 
 
23
 
 
 
24
 
 
 
25
 
 
 
26
 
 
 
27
 
 
 
28
29
 
30
1
2
3
4
5
6
7
[homepage-banner/incident.jpeg]