Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Bible (hebr. Tanach)

Hebrejská bible se dělí na Tóru (Pět knih Mojžíšových), Nevi’im (Proroky) a Ketuvim (Spisy) a podle počátečních písmen těchto tří názvů je označována jako Tanach. Je psána (tištěna) hebrejským písmem, a to ve dvou jazycích: hebrejském a aramejském (části knih Daniel a Ezdráš). Pro bohoslužebné účely je opisována v podobě rukopisného svitku Tóry či svitku Ester ad., ke studiu je psána či tištěna v podobě vázané knihy. Tzv. Chumaš obsahuje Pět knih Mojžíšových, haftarot, tj. oddíly z Proroků, a pět svitků. Pro účely studia bývají po okrajích textu také doplněny písařské poznámky k psaní a čtení textu (tzv. masora) nebo výkladový komentář. Pro Bibli se používá výhradně písma kvadrátního (viz písmo hebrejské), u překladů (např. jidiš převyprávění Tóry) polokurzívního aškenázského písma (tzv. weiberschrift).

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]