Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Bible (hebr. Tanach)

Hebrejská bible se dělí na Tóru (Pět knih Mojžíšových), Nevi’im (Proroky) a Ketuvim (Spisy) a podle počátečních písmen těchto tří názvů je označována jako Tanach. Je psána (tištěna) hebrejským písmem, a to ve dvou jazycích: hebrejském a aramejském (části knih Daniel a Ezdráš). Pro bohoslužebné účely je opisována v podobě rukopisného svitku Tóry či svitku Ester ad., ke studiu je psána či tištěna v podobě vázané knihy. Tzv. Chumaš obsahuje Pět knih Mojžíšových, haftarot, tj. oddíly z Proroků, a pět svitků. Pro účely studia bývají po okrajích textu také doplněny písařské poznámky k psaní a čtení textu (tzv. masora) nebo výkladový komentář. Pro Bibli se používá výhradně písma kvadrátního (viz písmo hebrejské), u překladů (např. jidiš převyprávění Tóry) polokurzívního aškenázského písma (tzv. weiberschrift).

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
29
30
1
 
 
2
 
 
3
4
 
 
5
 
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
1
2
[homepage-banner/incident.jpeg]