Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Šiviti (hebr.)

Tabulka s hebrejskými texty a symboly, které mají napomáhat kantorovi k soustředění na smysl modliteb během synagogální bohoslužby. Kromě citátu verše Žalmu 16:8 jsou jejími nejdůležitějšími prvky vyobrazení sedmiramenného svícnu, menory, do níž je pravidelně vepsán verš Žalmu 67, a dále mystické texty a Boží jména. Základní prvky doprovázejí často symbolická zvířata, Davidův štít či hvězda nebo čistě dekorativní motivy. Tabulka bývá upevněna v synagoze u modlitebního pultíku pro kantora, vsazena do ozdobného stříbrného rámu a po stranách opatřena svícny. Lístky menšího formátu si zbožní věřící vkládali do modlitební knihy. Většina starších šiviti je psána ručně na pergamenu, mladší mohou být zhotoveny z papíru a tištěny, někdy jsou vytvořeny technikou vystřihovánky. Nejstarší u nás dochované šiviti pocházejí z 1. poloviny 18. století, pozdější se kombinují s tabulkou mizrach.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
27
28
29
30
 
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
 
 
10
 
 
11
12
13
 
 
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]