Slovník

Tento výběr hesel pochází z knihy Slovník judaik (2006), která je dílem autorského kolektivu pod vedením Evy Kosákové. Hesla dále zpracovali Jaroslav Kuntoš, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová a Lenka Uličná. Knihu si můžete zakoupit na našem e-shopu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zpět k rejstříku

Šabat (sobota, den odpočinku)

Sedmý den týdne, který je věnován modlitbám a odpočinku. Je připomínkou sedmého dne od počátku stvoření světa, kdy Bůh ustal s tvořením a tento den posvětil. Důležitost plnění předpisů určených pro tento den je zřejmá z toho, že dodržování šabatu je jedním z desatera přikázání. O šabatu je zakázáno pracovat a vykonávat celou řadu činností jako např. zapalovat svíce, vařit, šít, psát, cestovat či manipulovat s penězi. Svátečnímu dni předchází příprava jídla na šabat, úklid domácnosti a slavnostní vyzdobení stolu. Oslavu šabatu začínají v domácnosti ženy zapálením dvou svící, nad kterými pronášejí požehnání. V synagoze je před večerní bohoslužbu přidána modlitba zvaná Kabalat šabat (přívítání šabatu) a liturgie se v řadě věcí liší od bohoslužby všedního dne. Po bohoslužbě se doma koná slavnostní večeře, před kterou otec žehná dětem a poté pronáší požehnání nad vínem, které je nalito do speciálního poháru, a nad dvěma šabatovými chleby (chala, barches). Večeři doprovází zpěv písní. Při sobotní ranní bohoslužbě se čte ze svitku Tóry a teprve po dodatečné bohoslužbě zvané musaf se může jíst druhé šabatové jídlo. Odpoledne je věnováno studiu, návštěvám či odpočinku. Po odpolední bohoslužbě následuje třetí jídlo doprovázené zpěvy. Šabat je po večerní bohoslužbě ukončen obřadem havdala (dosl. oddělení), při kterém se pronáší požehnání nad vínem, vonným kořením (besamim) a svící.

Zpět k rejstříku
>Darujte<
<
>
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
 
 
28
29
1
2
3
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg] [homepage-banner/incident.jpeg]