Vyhledávací filtr

Archiv pořadů pro veřejnost

31. 10. 2019

Pařížští literáti u Goebbelse 1941 a 1942: Robert Brasillach

31. 10. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Osudy mnoha předních francouzských spisovatelů v době 2. světové války pojí účast na neblaze proslulých literárních kongresech ve Výmaru v letech 1941 a 1942 pod záštitou ministra propagandy třetí říše Josepha Goebbelse. Silný příklon k antisemitismu se však ve francouzském kulturním prostředí projevoval již od konce 19. století. V první přednášce z cyklu o kolaborujících francouzských literátech se esejistka a publicistka Ladislava Chateau zaměří na osud významného romanopisce a novináře Roberta Brasillacha (1909–1945), který stál za okupace v čele antisemitského týdeníku Všudybyl.
Vstup volný.  

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

31. 10. 2019

Hudebně literární večer ke 100. výročí narození Gideona Kleina

31. 10. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Slavnostní komponovaný večer s koncertem předního českého klavíristy Pavla Zemena připomene hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919 Přerov - 1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká kariéra byla přervána holocaustem. Pořad je součástí projektu „Gido se vrací domů!“, který si klade za cíl oslavit život a dílo umělců, kteří tak jako Gideon Klein byli během druhé světové války vězněni v terezínském ghettu. Součástí večera bude představení monografie Dopis od Gideona za účasti jejího autora, anglického muzikologa Davida Fligga. Ukázky z knihy přečte herec Šimon Bilina. Více na www.gidofest.com.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Prezentace knihy, Hudba

24. 10. 2019

Židé nebo Němci? Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu

24. 10. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Kniha Židé, nebo Němci? mapuje osudy německy mluvících Židů v Československu, Dolním Slezsku, Haliči a Německu v době po 2. světové válce. Německy mluvící Židé byli často rutinně považováni za Němce a mnohdy byli po válce vystaveni stejnému ponižování jako nežidovští Němci nejen ze strany občanů, ale i vládnoucích představitelů. Knihu, jež popisuje každodenní diskriminaci německy mluvících Židů v poválečném Československu a jejich snahu se ze země vystěhovat, představí spoluautorka knihy Kateřina Čapková společně s recenzentem knihy Chadem Bryantem. Večerem provede Barbora Čiháková z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Kniha bude na místě k prodeji.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška, Diskuse, Prezentace knihy

24. 10. 2019

Z dějin anti-judaismu a antisemitismu II: Proměny postavení židovského obyvatelstva na Pyrenejském poloostrově v 15. a 16. století ve světle tzv. iberijského rasismu

24. 10. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

V lednu 1492 byla dobytím poslední bašty islámu Granady ukončena na Pyrenejském poloostrově po staletí probíhající reconquista. Následný dekret z Alhambry přikazoval všem Židům přijmout do čtyř měsíců křesťanství nebo opustit zemi. Dlouhodobé následky těchto událostí zasadily společnosti, ekonomice i kultuře na celém Pyrenejském poloostrově ránu, jež se od konce 15. století nepřestala prohlubovat a jejíž tragické důsledky se projevují v Evropě dodnes. Nejen o osudech křesťanů-konvertitů židovského původu, kteří se stali podřadnou rasou vyloučenou ze společnosti, pronásledovanou inkvizicí až do počátku 19. století, promluví historička Lena Arava Novotná.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

23. 10. 2019

Neklidný Středoevropan Viktor Ullmann

23. 10. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

V říjnu uplyne 75 let od tzv. podzimních likvidačních transportů z Terezína do Osvětimi, do kterých byl vedle řady dalších židovských hudebníků a umělců zařazen také skladatel, klavírista a hudební organizátor Viktor Ullmann (1898–1944). Ač narozen v tehdejším rakousko-uherském Těšíně a až do roku 1939 de iure rakouský občan, prožil Ullmann většinu svého dospělého tvůrčího života v Praze, a řadí se tedy mezi významné umělce meziválečného Československa. Osud tohoto mimořádného tvůrce nejen v kontextu hudebního života v Terezíně přiblíží ve své přednášce hudební historička a publicistka Magdalena Živná.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

23. 10. 2019

Brněnské gestapo

23. 10. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVk, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Autor nedávno vydané knihy „Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky“ historik Vladimír Černý se ve své přednášce bude zabývat nacistickou tajnou státní policií. Zaměří se na činnost této organizace v Brně, představí jeho strukturu, personální složení a způsoby boje proti české domácí rezistenci. Pozornost bude věnována především podílu gestapa na perzekuci brněnského židovského obyvatelstva. Knihu bude možné na místě zakoupit.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

17. 10. 2019

Protižidovská nařízení v provinciálních statutech Arnošta z Pardubic

17. 10. 2019 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Přednáška Daniela Soukupa z Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zaměří na analýzu církevně-právního kodexu z roku 1349 a jeho postoje k židovské komunitě v českých zemích. Statuta provincialia Arnesti formulovala protižidovská nařízení kanonického práva, a představovala tak významný protipól ke světské legislativě, která měla z utilitárních důvodů spíše ochranný charakter (Statuta Iudeorum). Vystoupení se zároveň dotkne vztahu právní teorie a praxe a souvislostí mezi církevním právem a židovským právním systémem (halacha) středověkého Aškenázu.  Přednáška je součástí cyklu Kapitoly z dějin Židů v českých zemích od středověku po emancipaci.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

13. 10. 2019

Festival demokracie: Izrael a vzestup neliberální demokracie

13. 10. 2019 16:00 - 17:30

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Základní pilíře demokracie, mezi nimi nezávislé soudy a nezávislá média, se v mnohých demokratických zemích stávají terčem demokraticky zvolených politiků. Nacionalismus a práva většiny jsou akcentovány na úkor liberálních hodnot.  V předvoleních kampaních jsou představitelé opozice zobrazováni jako hrozba pro stabilitu státu. Ani Izrael není vůči mnohým z těchto trendů imunní. V jakém stavu je izraelská demokracie? V čem se liší a v čem jsou si podobné neliberální tendence v USA a v Evropě ve srovnání s Izraelem? Může stoupající důraz na židovský charakter státu oslabit jeho demokratický charakter? O tom a dalších tématech budou diskutovat poslankyně Knesetu Rachel Azaria a historik Hebrejské univerzity a politický komentátor Gadi Taub. Moderuje ředitelka Herzlova centra izraelských studií, UK Irena Kalhousová. Program je součástí Festivalu demokracie pořádaného v rámci 23. ročníku mezinárodní konference Forum 2000. V angličtině se simultánním tlumočením.
Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Diskuse

13. 10. 2019

Nedělní dílna pro rodiče a děti: Lvíček Arje slaví Sukot (svátek stanů) - kapacita zaplněna

13. 10. 2019 10:00 - 12:30

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Společně s Arjem si budeme vyprávět o putování Židů pouští a jejich přebývání v dočasných příbytcích, tzv. sukách.  Děti se dozvědí, jak suka vypadá a také si malý model suky vyrobí. Zazpívají si a ochutnají něco z tradičních pokrmů, které se k tomuto svátku podávají. Opravdovou suku poté navštíví v průběhu prohlídky.
Prohlídka: Jeruzalémská synagoga.
Vstupné 50 Kč.

Více informací…

Vstupné: 50 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

07. 10. 2019

Představení knihy Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

07. 10. 2019 17:00 - 19:00

Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Architekt a památkář Jaroslav Klenovský se téměř čtyři desetiletí věnuje terénní péči o nemovité památky židovské kultury na území Moravy a Slezska. Napsal desítky článků a publikací o historii a památkách jednotlivých židovských obcí, projektoval opravy nemovitostí, vytvořil studie židovských čtvrtí a center a navrhl řadu pamětních desek. Nedávno vydaný encyklopedický svazek komplexně popisuje židovské nemovité památky na území Moravy a Slezska – ty dochované i ty, které již neexistují. Knihu bude možné na místě zakoupit. Pořad se uskutečňuje ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška, Prezentace knihy

<
>
27
28
29
30
31
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
22
 
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT