Vyhledávací filtr

Archiv pořadů pro veřejnost

20. 11. 2018

The Maharal Variations (Interpretace Maharala – Jehudy Livy ben Becalela)

20. 11. 2018 18:00 - 20:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Maharalova nesmírná učenost v otázkách teologie, filozofie, kabaly a biblické exegeze ukazuje na myslitele výjimečného intelektu, produktivity a trvajícího vlivu. Jeho myšlenky obsahují a působivě předznamenávají pozdější vývoj západní filozofie. Přednáška Martina Kaufmana bude zaměřena na Maharalův spis Beer hagola, literární obhajobu žánru rabínské literatury. Dále promluví o tzv. variacích, tedy vybraných tvůrčích interpretacích zmíněné písemnosti a zdůrazní poeticko-literární podstatu Maharalova díla, a tudíž i jeho osoby. V angličtině. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

19. 11. 2018

Připomínání Kindertransportů po 80 letech

19. 11. 2018 18:00 - 20:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

V rámci komponovaného večera u příležitosti 80. výročí tzv. Kindertransportů pohovoří o této iniciativě historička Laura Brade (Albion College, USA), která se ve svém výzkumu zaměřuje na nucenou emigraci Židů za Druhé republiky a z Protektorátu Čechy a Morava, a dokumentarista Martin Šmok (USC Shoah Foundation Visual History Archive). Večer bude doprovázen projekcí rozhovorů s pamětníky šoa z databáze USC Shoah Foundation, mezi kterými zazní i svědectví Alfreda Badera, jehož osud dále přiblíží Yechiel Bar Chaim. Pořadem bude provázet Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR). Program probíhá ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a USC Shoah Foundation a je podpořen Bader Philanthropies a Strategií 21AV Akademie věd ČR. V angličtině se simultánním tlumočením. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Filmová projekce, Přednáška, Diskuse

18. 11. 2018

Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi vypráví o Samsonovi

18. 11. 2018 10:30 - 12:00

TIC ŽOB

Byl jeden chlapec, jmenoval se Samson a měl výjimečnou sílu. Skrývala se v jeho vlasech, které mu matka nikdy nestříhala. Tak začíná další známý biblický příběh. Malí návštěvníci se mohou těšit na povídání o Samsonovi, Dalile a také na výtvarné tvoření. Vstupné 30 Kč

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Pro děti

15. 11. 2018

Český kubismus v poušti: Neznámé projekty architekta Alfreda Neumanna

15. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Druhá ze tří přednášek architekta Daniela Zisse (Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK) věnovaných Alfredu Neumannovi (1900-1968) u příležitosti 50 let od jeho úmrtí. Druhá část cyklu bude věnována tzv. pozoruhodnému týmu a zázračným létům. Přednáška rovněž obsáhne Neumannovy strukturalistické projekty realizované v Izraeli mezi brutalizmem a regionalizmem. Večer bude doprovázen bohatým obrazovým materiálem z fondu přednášejícího. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

15. 11. 2018

PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA: Osudy židovských památek po mnichovské dohodě

15. 11. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

Dovolujeme si vás upozornit, že přednáška byla ze zdravotních důvodů zrušena. Náhradní termín bude stanoven v roce 2019.
Území českých zemí bylo rozděleno na oblasti spadající různým způsobem přímo pod Říši a na území Druhé republiky, později protektorátu. Likvidace majetku židovských obcí a spolků probíhala na těchto územích odlišnou cestou a také rozsah zničených památek byl různý. Přednáška historičky Markéty Lhotové porovná tyto postupy a blíže posluchače seznámí zejména s doposud méně známým vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých typů památek budou dokumentovány na některých příkladech z moravsko-slezského území.

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

Od 14. 11. Do 12. 11. 2018

Samaritánští židé

14. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Pro většinu lidí je termín „Samaritán“ výhradně spjat s novozákonním příběhem o milosrdném Samařanu a o samařské ženě u Jákobovy studny. Málokdo už ale ví, že asi tisíc členů čítající komunita Samaritánů stále žije v Izraeli a na palestinském území. Samaritáni sami sebe považují za pravé Izraelity, kteří po řadu tisíciletí obývají Bohem vyvolené místo a uchovávají nezměněné zjevení dané Mojžíšovi v Tóře.  Přednáška doc. Daniela Bouška (FF UK) o Samaritánech z pohledu biblické a židovské pobiblické literatury představí jak hlavní momenty z dějin Samaritánů, jejich geografické rozšíření, rituály a zvyky, samaritánskou verzi Pentateuchu a hlavní díla samaritánské středověké literatury, tak současnou podobu komunity. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

13. 11. 2018

Muzeum holokaustu v Seredi

13. 11. 2018 17:00 - 19:00

OVK ŽMP Brno, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno

S postavením Židů za druhé světové války na území Slovenska a budováním Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry - Múzea holokaustu v Seredi, které vzniklo v prostorách bývalého pracovního a koncentračního tábora, posluchače seznámí etnolog a vedoucí muzea Martin Korčok. Součástí přednášky bude promítání krátkého dokumentu o osudech žen z prvního slovenského transportu do Auschwitzu. Program se koná ve spolupráci s ŽOB. Vstupné 30 Kč

Více informací…

Vstupné: 30 Kč
Typ: Přednáška

11. 11. 2018

Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu - zaplněná kapacita

11. 11. 2018 14:00 - 16:00

Dílna OVK - dvůr, Maiselova 15, Praha 1

Dovolujeme si upozornit návštěvníky nedělní dílny Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu, že je kapacita dílny zcela zaplněna. Děkujeme za pochopení.

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka dá dětem sešit a brko a naučí vás hebrejsky se podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozví, zda se hebrejská čísla liší od písmen. Prohlídka: Židovský hřbitov ve Fibichově ulici. / Vstupné 50 Kč.

Více informací…

Vstupné: 50 Kč
Typ: Dílna, Pro děti

05. 11. 2018

Úloha Terezína v tzv. konečném řešení židovské otázky

05. 11. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK Maiselova 15, 3. patro

Přednáška doc. Vojtěcha Blodiga (Památník Terezín) v první části přiblíží nejprve stručně protižidovská opatření okupační moci směřující k oddělení Židů od majoritního obyvatelstva, zahájení deportací Židů a přechod k jejich masovému vyhlazování. Těžiště přednášky bude představovat vznik a vývoj terezínského ghetta jako významného článku v systému realizace obludného plánu na likvidaci evropských Židů. Závěr přednášky se bude věnovat pokusům o zkreslování perzekuce Židů v českých zemích a relativizaci zločinů nacistických okupantů. Večer je součástí přednáškového cyklu k nové stálé expozici Cesty bez návratu. Deportace Židů z českých zemí 1939–1945 v Pinkasově uličce. / Vstup volný.

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

31. 10. 2018

První republika a Židé: reflexe 100. výročí vzniku ČSR - pro nemoc zrušeno

31. 10. 2018 18:00 - 20:00

Auditorium OVK, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Dovolujeme si upozornit, že přednáška První republika a Židé: reflexe 100. výročí vzniku ČSR, která se měla konat ve středu, 31. 10. 2018, od 18.00, se ruší ze zdravotních důvodů. Náhradní termín bude stanoven pravděpodobně na únor 2019. Děkujeme za pochopení. 

Československo bývá vnímáno jako jedna z pozitivních výjimek mezi autoritativními režimy východní a střední meziválečné Evropy. Dějiny Židů byly v nově vzniklých státech tohoto regionu po roce 1918 významně poznamenány první světovou válkou, která vytvořila nové podmínky, příležitosti, ale i omezení, kterým byli Židé vystaveni. O tomto tématu pohovoří u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky pedagožka Marie Crhová (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita).

Více informací…

Vstupné: zdarma
Typ: Přednáška

<
>
 
1
 
2
 
 
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
 
 
 
10
 
 
 
11
 
12
13
 
 
 
14
 
 
 
15
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
 
 
23
 
24
 
 
 
25
 
26
27
 
 
 
28
 
 
 
29
 
 
 
 
30
1
2
3
4
5
[homepage-banner/CZbannerKohlovadiscount2018.jpg]
Pro lepší výkon používají tyto stránky soubory cookies. Setrváním na těchto stránkách a kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informacízde.POTVRDIT