Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues

Anglicky, formát 22 x 31 cm, 376 stran, v pevné vazbě a v pouzdře

Počet barevných reprodukcí textilních předmětů: 100 celostránkových, 400 menších

Celkem 500 barevných reprodukcí umožní učinit si ucelenou představu o bohatosti sbírky.
Úvodní, textová část je dílem kolektivu muzejních pracovníků a dalších odborníků. Výchozí stať Ludmily Kybalové pojednává o historii, struktuře a základním zpracování textilní sbírky. Dana Veselská píše o specifických znacích moravských synagogálních textiliích. Dana Veselská a Michaela Scheibová se věnují problematice drapérií a jejich specifické ikonografie. Stať Markéty Procházkové pojednává o textiliích orientálního původu, Zlaty Černé o látkách čínského původu. Alexandr Putík přibližuje historické pozadí, související s osobnostmi donátorů. Jiřina Šedinová se věnuje hebrejským donačním nápisům, jejich nejstarším formám, ustáleným formulacím a jejich proměnám, novodobému použití nápisů českých a německých. Vlastimila Hamáčková se věnuje osobnostem donátorů a souvislostem mezi jejich donační činností a dochovanými náhrobky. Veronika Nauschová a Helena Votočková seznamují s restaurováním textilní sbírky ŽMP. Magda Veselská informuje o problematice identifikování svozových lokalit.

Navazující část knihy je obsáhlým katalogem textilních synagogálních předmětů – opon, pláštíků na Tóru, drapérií a pokrývek. Součástí katalogových hesel je mj. jméno donátora z hebrejského nápisu a případně i údaj o místě, z nějž předmět pochází.

 

Kolektiv

~Při příležitosti výstavy synagogálního textilu (březen – červen 2003, Císařská konírna Pražského hradu) vydává Židovské muzeum v Praze výpravný katalog synagogálních textilií ze svých sbírek. V textech a reprodukcích katalogu je zahrnuta nejen většina předmětů, prezentovaných při shora uvedené výstavě, nýbrž i další vybrané ukázky bohatství textilního fondu ŽMP v celkovém rozsahu jednoho tisíce položek, které rozšiřují informace o jednotlivých souborech o další výrazné příklady. 

Cena: 490,00 Kč
Zpět k nakupování