Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy

Židovské muzeum v Praze vydalo za odborné spolupráce Phonogrammarchivu Rakouské akademie věd unikátní dvojcédé Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy. Jedná se o výběr nově objevených nahrávek zpěváka Ladislava Moše Bluma z let 1978–1983, které se dochovaly na čtyřiceti audiokazetách v osobním archívu jeho manželky Terezie (nar. 1909). Blum (1911–1994) byl poslední velký kantor (předzpěvák, hebrejsky chazan) předválečné generace, který v letech 1963–1994 působil v Jeruzalémské synagoze. Amatérské nahrávky si tajně pořizoval sám pro sebe na kazetový přehrávač, aby uchoval místní tradici příštím generacím, protože za minulého režimu bylo v těch letech nemyslitelné, aby vydal svoje nahrávky oficiálně. Nahrávky obsahují slavné kantoriální skladby a dokonce i naživo zachycené bohoslužby o šabatech i Vysokých svátcích v Jeruzalémské synagoze a tryzny za zemřelé v Terezíně. Dokumentují tak část náboženského a hudebního života pražské židovské obce za totality. Výběr nejreprezentativnějších nahrávek kantora nevšedních hlasových kvalit je představen na dvou kompaktních discích, doprovozených šedesátistránkovým česko-anglickým bookletem, ve kterém je kromě Blumova životopisu a příběhu jeho nahrávek i etnomuzikologický komentář a také texty všech písní včetně jejich hebrejského znění. Neznámé nahrávky objevila etnomuzikoložka Veronika Seidlová, která je také připravila k vydání ve spolupráci s vídeňským Phonogrammarchivem a společně s britským etnomuzikologem Alexanderem Knappem a kantorem Michalem Forštem opatřila booklet komentáři.

Židovské muzeum v Praze, 2008
2 x CD, česko-anglicky, digital, stereo; 1 brožura (62 s.)

Cena: 240,00 Kč
Zpět k nakupování