Judaica Bohemiae LVIII (0)
Židé v Čechách 8 (0)
Judaica Bohemiae LVII - 2 (0)
SECRETS IN THE ATTIC (0)
Tajemství půdy (0)
Les Synagogues de Prague - Sinagogas Praguenses - Sinagoghe di Praga (0)
Judaica Bohemiae LVII - 1 (0)
BETH OLAM The Jewish Cemeteries in South Bohemia (0)
Judaica Bohemiae LVI - 2 (56)
Light Beyond the Shadows (0)
Jews in the Bohemian Lands, 19th - 20th Centuries (0)
Židé v českých zemích v 19. - 20. století (0)
Judaica Bohemiae LVI - 1 (56)
Judaica Bohemiae LV - 2 (55)
Judaica Bohemiae LV - 1 (55)
Židé v Čechách 7 (0)
Judaica Bohemiae LIV - 2 (54)
Judaica Bohemiae XLVI-SUPPLEMENTUM (46)
Judaica Bohemiae LIV - 1 (54)
Judaica Bohemiae LIII - 2 (53)
Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem E-kniha (0)
Judaica Bohemiae LIII - 1 (53)
LA PRAGA JUDÍA (336)
PRAGA EBRAICA (334)
Židé v Čechách 6 (329)
Judaica Bohemiae LII - 2 (52)
Judaica Bohemiae LII - 1 (52)
Through the Labyrinth of Normalization (324)
Labyrintem normalizace (323)
Judaica Bohemiae LI - 2 (51)

Judaica Bohemiae LVIII

JUDAICA BOHEMIAE LVIII Jews and Non-Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia: Attitudes, Strategies, Policies, and Practices STUDIES AND...
Judaica Bohemiae LVIII
400,00 Kč
Detail Koupit

Židé v Čechách 8

Sborník příspěvků z 8. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo ve dnech 12. a 13. října 2021 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s...
Židé v Čechách 8
225,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LVII - 2

JUDAICA BOHEMIAE LVII – 2 STUDIES AND ARTICLES Kajetán Holeček: Bohemian Jews in Poznań after 1541: Merchants, Rabbis and Exiles Iveta Cermanová:...
Judaica Bohemiae LVII - 2
400,00 Kč
Detail Koupit

SECRETS IN THE ATTIC

This publication focuses on the topic of the genizah, the Jewish custom of storing away worn-out ritual objects and sacred texts in a place where they can...
SECRETS IN THE ATTIC
100,00 Kč
Detail Koupit

Tajemství půdy

Publikace představuje židovský zvyk zvaný geniza, tedy nařízení odkládat opotřebované náboženské texty a rituální předměty na místo, kde se mohly samovolně...
Tajemství půdy
100,00 Kč
Detail Koupit

Les Synagogues de Prague - Sinagogas Praguenses - Sinagoghe di Praga

Kniha Pražské synagogy si všímá historie i nové podoby sedmi nejvýznamnějších pražských synagog. Přináší podrobný umělecko-historický popis těchto unikátních...
Les Synagogues de Prague - Sinagogas Praguenses - Sinagoghe di Praga
390,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LVII - 1

STUDIES AND ARTICLES Lucie Storchová: The Jewish War, God’s Wrath and ‘the Most Unfortunate People’: Representations of the Jews and Judaism in Late...
Judaica Bohemiae LVII - 1
350,00 Kč
Detail Koupit

BETH OLAM The Jewish Cemeteries in South Bohemia

Jakou paměť v sobě nesou symboly a texty zachované na náhrobcích židovských hřbitovů? Dají se informace, které předávají dalším generacím, srovnat se...
BETH OLAM The Jewish Cemeteries in South Bohemia
700,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LVI - 2

STUDIES AND ARTICLES SPYRA Janusz, ‘Court Jews’ (‘Hofjuden’) in Remote Areas of Silesia: A Contribution to the Seventeenth-Century History of the...
Judaica Bohemiae LVI - 2
300,00 Kč
Detail Koupit

Light Beyond the Shadows

Tato kniha je věnována těm v české židovské komunitě, kteří měli předvídavost a zachránili svitky tóry, které ukryli před nebezpečím. Bez tohoto úsilí by...
Light Beyond the Shadows
480,00 Kč
Detail Koupit

Jews in the Bohemian Lands, 19th - 20th Centuries

Written by a team of Czech authors, this publication provides an overview of the 19th- and 20th-century Jewish history of the Bohemian lands. It is not an...
Jews in the Bohemian Lands, 19th - 20th Centuries
230,00 Kč
Detail Koupit

Židé v českých zemích v 19. - 20. století

Publikace kolektivu domácích autorů přináší poprvé celkový pohled na židovskou historii moderní doby v českých zemích v 19. a 20. století. První část je...
Židé v českých zemích v 19. - 20. století
150,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LVI - 1

STUDIES AND ARTICLES SOUKUP Daniel, Anti-Jewish Rhetoric of Canon Law: Ecclesiastical Legislation and Jews in the 14th-Century Bohemian Lands...
Judaica Bohemiae LVI - 1
300,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LV - 2

STUDIES AND ARTICLES SPYRA Janusz, Grosse Politik in einer kleinen Gemeinde. Der Skandal um den Rabbiner Karl Blan aus Neu-Oderberg (Nový Bohumín)...
Judaica Bohemiae LV - 2
350,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LV - 1

STUDIES AND ARTICLES CERMANOVÁ Iveta, Official Discussions about the Toleration of Jews in Bohemia: On the Circumstances Surrounding the Issuance of the so-called Edict of Toleration in 1781 /5–57/ HALLAMA Peter, Child Survivors and...
Judaica Bohemiae LV - 1
350,00 Kč
Detail Koupit

Židé v Čechách 7

Sborník příspěvků ze 7. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2018 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním...
Židé v Čechách 7
155,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LIV - 2

STUDIES AND ARTICLES JELÍNKOVÁ Andrea, “Ohncensurirte viel übles in sich enthaltende Bücher”: On the Registration and Censorship of Hebrew Books in...
Judaica Bohemiae LIV - 2
350,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae XLVI-SUPPLEMENTUM

Individuum und Gemeinde. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien 1520 bis 1848 / Jedinec a obec. Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520–1848 TEUFEL...
Judaica Bohemiae XLVI-SUPPLEMENTUM
300,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LIV - 1

STUDIES AND ARTICLES BUŇATOVÁ Marie, Trade Contacts between Prague Jews and Northern Italy and their Engagement in the Italian Commodity Trade in...
Judaica Bohemiae LIV - 1
350,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LIII - 2

STUDIES AND ARTICLES KOCMAN Pavel, Zu den Umständen der Erteilung des Privilegiums für die mährischen Juden im Jahr 1629 /5–51/ VRZGULOVÁ...
Judaica Bohemiae LIII - 2
350,00 Kč
Detail Koupit

Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem E-kniha

E-publikace je určena všem zájemcům o historii židovského osídlení, historii židovských památek, historii dějin umění a také všem badatelům, kteří se...
Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem  E-kniha
50,00 Kč
Detail Koupit

LA PRAGA JUDÍA

Průvodce po historii pražské židovské obce a Židovského Města doprovází více než stovka barevných fotografií pražských synagog, židovských hřbitovů a dalších...
LA PRAGA JUDÍA
150,00 Kč
Detail Koupit

PRAGA EBRAICA

Průvodce po historii pražské židovské obce a Židovského Města doprovází více než stovka barevných fotografií pražských synagog, židovských hřbitovů a dalších...
PRAGA EBRAICA
150,00 Kč
Detail Koupit

Židé v Čechách 6

Sborník příspěvků z 6. ročníku semináře k dějinám Židů v Čechách, který uspořádalo v říjnu 2016 Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Státním oblastním...
Židé v Čechách 6
155,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LII - 2

STUDIES AND ARTICLES SLÁDEK Pavel, Admiration and Fear: New Perspectives on the Personality of the Maharal /pp. 5-31/ CERMANOVÁ Iveta, The Ramschak...
Judaica Bohemiae LII - 2
350,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LII - 1

STUDIES AND ARTICLES CERMANOVÁ Iveta, Anti-Jewish Violence in Prague, 1744, through Contemporary Eyes: The Testimony of Joseph Kirschner Shohet /pp....
Judaica Bohemiae LII - 1
350,00 Kč
Detail Koupit

Through the Labyrinth of Normalization

Catalogue for the exhibition of the same name at the Jewish Museum's Robert Guttmann Gallery. Charter 77, a civic initiative demanding adherence to human and...
Through the Labyrinth of Normalization
160,00 Kč
Detail Koupit

Labyrintem normalizace

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě v Galerii Roberta Guttmanna. Charta 77, občanská iniciativa požadující dodržování lidských a občanských práv, byla...
Labyrintem normalizace
160,00 Kč
Detail Koupit

Judaica Bohemiae LI - 2

STUDIES AND ARTICLES SIXTOVÁ Olga, Mi yodea vi di litzidatzion auz fallen? Tradition and Capital in the Pinkas of Kolín Synagogue /pp. 5-40/ VESELSKÁ...
Judaica Bohemiae LI - 2
300,00 Kč
Detail Koupit

1  2  3  4  5   | | Poslední »