Pravda a lež

Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Národním filmovým archivem připravilo výstavu Pravda a lež. Filmování v Terezíně 1942 -1945, která přináší na základě bohatého dokumentačního materiálu bližší pohled na tři terezínské filmové projekty SS. Film jako médium měl pomoci zvýšit přitažlivost nacistické ideologie širokým masám obyvatelstva, vysvětlit a ospravedlnit např. právě represivní opatření a deportace židovského obyvatelstva. Elektronický katalog (PC verze) nabízí montáž filmových výstřižků z roku 1942, které vězni ukryli v ghettu, dosud nepublikované fotografické záběry z let 1944 – 1945, vynesené ze střižny kameramanem Ivanem Fričem, i unikátní kresby holandského vězně Jo Spiera, který zachytil průběh natáčení v létě 1944. Ke zhlédnutí je i propagandistický film Terezín. Dokumentární film ze židovského sídelního území, známý dodnes pod metaforickým názvem Vůdce daroval Židům město. Deníkové záznamy vězňů, kresby terezínských výtvarníků, ukázky z dětských časopisů, předvolání k natáčení, vzpomínky pamětníků, to vše dokresluje nejen atmosféru během natáčení, ale mnohdy výstižně jen zaznamenává realitu skutečného života židovských vězňů: nemoci, hlad a zejména strach o život blízkých a před deportacemi na východ.

Česko- anglicko- německy

Cena: 190,00 Kč
Zpět k nakupování